Cho hình chóp s.abc có đáy abc là tam giác vuông tại a

-

Cho hình chóp $S.ABC$ có lòng $ABC$ là tam giác vuông tại $A$, $widehat ABC = 60^0$, tam giác $SBC$ là tam giác đều có bằng cạnh $2a$ cùng phía bên trong phương diện phẳng vuông với lòng. Call $varphi $ là góc thân hai phương diện phẳng $left( SAC ight)$ và $left( ABC ight)$. Mệnh đề làm sao sau đây đúng?


Sử dụng cách thức xác định góc thân hai mặt phẳng cùng áp dụng những hệ thức lượng vào tam giác vuông


điện thoại tư vấn $H$ là trung điểm của (BC), suy ra $SH ot BC Rightarrow SH ot left( ABC ight)$.

Bạn đang xem: Cho hình chóp s.abc có đáy abc là tam giác vuông tại a

hotline $K$ là trung điểm $AC$, suy ra $HK$//$AB$ nên $HK ot AC$.

Ta gồm $left{ eginarraylAC ot HK\AC ot SHendarray ight. Rightarrow AC ot left( SHK ight) Rightarrow AC ot SK.$

$left{ eginarraylleft( SAC ight) cap left( ABC ight) = AC\left( SAC ight) supset SK ot AC\left( ABC ight) supmix HK ot ACendarray ight. Rightarrow widehat left( left( SAC ight);left( ABC ight) ight) = widehat left( SK;HK ight) = widehat SKH.$

Tam giác vuông $ABC$, tất cả $AB = BC.cos widehat ABC = a Rightarrow HK = dfrac12AB = dfraca2.$

Tam giác (SBC) gần như cạnh (2a) có con đường cao (SH = dfrac2asqrt 3 2)

Tam giác vuông $SHK$, bao gồm $chảy widehat SKH = dfracSHHK = dfracdfrac2asqrt 3 2dfraca2 = 2sqrt 3 $.


*

Đáp án buộc phải chọn là: b


...

các bài tập luyện gồm liên quan


Góc thân nhì khía cạnh phẳng Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho hình chóp $S.ABC$ có lòng (ABC).là tam giác vuông tại $B,$ $BC = a$. Cạnh bên $SA = a$ vuông góc với khía cạnh phẳng đáy. Góc thân hai khía cạnh phẳng $left( SBC ight)$ với $left( ABC ight)$ bởi $45^0$. Độ nhiều năm $AC$ bằng


Cho hình chóp $S.ABC$ bao gồm đáy $ABC$ là tam giác đều cạnh $a$. Cạnh bên $SA = asqrt 3 $ và vuông góc với mặt đáy $left( ABC ight)$. hotline $varphi $ là góc thân nhì mặt phẳng $left( SBC ight)$ với $left( ABC ight)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?


Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông vắn trọng điểm $O$, cạnh $a$. Đường trực tiếp $SO$ vuông góc cùng với khía cạnh phẳng lòng $left( ABCD ight)$ và $SO = dfracasqrt 3 2$. Tính góc thân nhì mặt phẳng $left( SBC ight)$ với $left( ABCD ight)$.


Cho hình chóp $S.ABCD$ có lòng $ABCD$ là hình thoi cạnh $a$, những cạnh $SA = SB = a,$ $SD = asqrt 2 $. Góc giữa hai phương diện phẳng $left( SBD ight)$ với $left( ABCD ight)$ bằng $90^0.$ Độ lâu năm đoạn thẳng $BD$


Cho hình chóp $S.ABC$ bao gồm lòng $ABC$ là tam giác vuông trên $A$, $widehat ABC = 60^0$, tam giác $SBC$ là tam giác đều sở hữu bởi cạnh $2a$ cùng phía bên trong mặt phẳng vuông với lòng. Điện thoại tư vấn $varphi $ là góc giữa nhị phương diện phẳng $left( SAC ight)$ với $left( ABC ight)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?


Cho hình lăng trụ tứ đọng giác hầu như $ABCD.A"B"C"D"$ gồm lòng cạnh bằng $a,$ góc giữa hai mặt phẳng $left( ABCD ight)$ và $left( ABC" ight)$ bao gồm số đo bởi $60^0.$ Độ nhiều năm cạnh bên của hình lăng trụ bằng


Cho hình chóp hồ hết $S.ABCD$ có tất cả những cạnh bởi $a$. Gọi $M$ là trung điểm $SC$. Tính góc $varphi $ giữa nhị mặt phẳng $left( MBD ight)$ cùng $left( ABCD ight)$.

Xem thêm: Nam Nữ Sinh Năm 1953 Tuổi Gì ? Xem Tử Vi Tuổi Quý Tỵ Nữ Mạng Sinh Năm 1953


Cho hình chóp $S.ABCD$ gồm đáy $ABCD$ là hình thoi trọng tâm $I$, cạnh $a$, góc $widehat BAD = 60^0$, $SA = SB = SD = dfracasqrt 3 2$. điện thoại tư vấn (varphi ) là góc thân nhị phương diện phẳng $left( SBD ight)$ và $left( ABCD ight).$ Mệnh đề như thế nào tiếp sau đây đúng?


Trong không gian đến tam giác phần lớn $SAB$ với hình vuông $ABCD$ cạnh $a$ nằm trên nhị mặt phẳng vuông góc. call $H,$ $K$ lần lượt là trung điểm của $AB$, $CD$. Hotline $varphi $ là góc giữa nhì khía cạnh phẳng $left( SAB ight)$ cùng $left( SCD ight)$. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng?


Cho hình chóp đa số $S.ABCD$ gồm toàn bộ các cạnh đầy đủ bởi $a$. Gọi $varphi $ là góc giữa hai mặt phẳng $left( SBD ight)$ với $left( SCD ight)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?


Cho hình chóp $S.ABC$ bao gồm đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $B,$ sát bên $SA$ vuông góc với đáy. gọi $E,,,,F$ theo thứ tự là trung điểm của cạnh $AB$ cùng $AC.$ Góc thân nhì khía cạnh phẳng $left( SEF ight)$ với $left( SBC ight)$ là


Cho hình chóp hầu hết $S.ABC$ tất cả cạnh lòng bởi $a,$ góc thân khía cạnh mặt cùng dưới đáy bằng $60^0.$ Tính độ lâu năm mặt đường cao $SH$ của khối chóp.


Cho hình chóp $S.ABCD$ gồm lòng là hình thang vuông $ABCD$ vuông tại $A$ cùng $D$, $AB = 2a,$ $AD = CD = a$. Cạnh bên $SA = a$ cùng vuông góc với phương diện phẳng $left( ABCD ight).$ Gọi $varphi $ là góc thân nhị mặt phẳng $left( SBC ight)$ cùng $left( ABCD ight)$ . Mệnh đề làm sao dưới đây đúng?


Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A"B"C"$, đáy $ABC$ là tam giác rất nhiều $a$. Điện thoại tư vấn $I$ là trung điểm của $BC$. Góc thân hai mặt phẳng $left( C"AI ight)$ cùng $left( ABC ight)$ bởi $60^0$. Độ lâu năm $AA"$ bằng


Cho hình chóp $S.ABC$ gồm lòng $ABC$ là tam giác vuông trên $A$, $AB = AC = a$. Hình chiếu vuông góc $H$ của $S$ bên trên mặt đáy $left( ABC ight)$ trùng với trung ương đường tròn nước ngoài tiếp tam giác $ABC$ cùng $SH = dfracasqrt 6 2$. hotline $varphi $ là góc giữa hai tuyến phố trực tiếp $SB$ và $AC$. Mệnh đề nào sau đây đúng?


Trong phương diện phẳng $left( P. ight)$ đến nửa mặt đường tròn đường kính $AB = 2R$ cùng điểm $C$ ở trong nửa đường tròn kia làm sao để cho $AC = R$. Trên mặt đường thẳng vuông góc với $left( Phường ight)$ tại $A$ rước điểm $S$ sao để cho góc giữa nhị mặt phẳng $left( SAB ight)$ cùng $left( SBC ight)$ bởi $60^0$. Hotline $H,,,K$ thứu tự là hình chiếu của $A$ lên $SB,,,SC$. Độ lâu năm cạnh $SA$ tính theo $R$ là


Trong phương diện phẳng $left( Phường. ight)$ mang lại tam giác hầu hết $ABC$ cạnh $a$. Trên những con đường thẳng vuông góc với mặt phẳng $left( P ight)$ tại $B$ cùng $C$ rước điểm $D,,,E$ thuộc phía so với $left( P.. ight)$ thế nào cho $BD = dfracasqrt 3 2$ cùng $CE = asqrt 3 $. Tính góc thân hai khía cạnh phẳng $left( ADE ight)$ cùng $left( ABC ight)$.


Cho hai tam giác $ACD$ và $BCD$ nằm trên nhị phương diện phẳng vuông góc cùng nhau cùng $AC = AD = BC = BD = a,,,,CD = 2x.$ Với cực hiếm làm sao của $x$ thì nhị phương diện phẳng $left( ABC ight)$ với $left( ABD ight)$ vuông góc.


Cho hình chóp $S.ABC$ gồm đáy $ABC$ là tam giác vuông cân nặng trên $C$. Call $H$ là trung điểm $AB$. Biết rằng $SH$ vuông góc cùng với khía cạnh phẳng $left( ABC ight)$ với $AB = SH = a.$ Tính cosin của góc $altrộn $ tọa do nhì khía cạnh phẳng $left( SAB ight)$ cùng $left( SAC ight)$.


Cho hình chóp $S.ABCD$ tất cả đáy $ABCD$ là hình vuông vắn cạnh $a.$ Cạnh bên $SA = x$ cùng vuông góc cùng với mặt phẳng $left( ABCD ight).$ Xác định $x$ nhằm hai mặt phẳng $left( SBC ight)$ với $left( SCD ight)$ chế tác với nhau một góc $60^0.$


Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a, SA vuông góc cùng với dưới đáy (left( ABCD ight)) cùng (SD = asqrt 5 ). Hotline M là trung điểm SB.


Cho hình vỏ hộp chữ nhật (ABCD.A"B"C"D") gồm lòng (ABC mD) là hình vuông cạnh (asqrt 2 ), cạnh bên (AA" = a) (minh họa nlỗi hình vẽ). Góc thân hai khía cạnh phẳng (left( A"B mD ight)) và (left( C"BD ight)) bằng từng nào độ?

*


Cho hình chóp (S.ABC) có đáy (ABC) là tam giác vuông cân, (AB = BC = 2a). Tam giác (SAC) cân trên (S) và nằm trong khía cạnh phẳng vuông góc với (left( ABC ight)), (SA = sqrt 3 a). Góc thân nhị phương diện phẳng (left( SAB ight)) với (left( SAC ight)) bằng:


Cho hình lăng trụ tứ đọng giác phần nhiều (ABCD.A"B"C"D")tất cả cạnh đáy bằng (a), kề bên bởi (asqrt 3 ). Tính cosin của góc thân nhì khía cạnh phẳng (left( ABCD ight)) với (left( ABC" ight))?

*


*

Cơ quan lại chủ quản: cửa hàng Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP. – BTTTT vày Sở Thông tin cùng Truyền thông.