Cho butan qua xúc tác thu được hỗn hợp x

-

Cho butan qua xúc tác (nghỉ ngơi nhiệt độ cao) chiếm được tất cả hổn hợp X có C4H10, C4H8, C4H6 và H2. Tỉ khối của X đối với buchảy là 0,4. Nếu mang đến 0,6 mol X vào dung dịch brom (dư) thì số mol brom về tối đa phản ứng là


Bạn đang xem: Cho butan qua xúc tác thu được hỗn hợp x

(d_X/butan = fracM_XM_bu ã = fracfracm_Xn_Xfracm_bu ã n_bu an )

BT khối hận lượng: mhh = mbuchảy

=>(d_X/butan = fracn_bu ann_X )

C4H10 → C4H8 +H2

C4H8 → C4H6 +2H2

BT nguyên tố C ta gồm nC4H10 = nC4H6+ nC4H8

+) nkhí tăng$ = n_H_2sinch ,ra$

+) $n_H_2 = $nlinks π chế tạo thành. Bảo toàn links π $ o n_Br_2 = n_H_2$


(d_X/butan = fracM_XM_bu ung = fracfracm_Xn_Xfracm_bu ã n_bu ung )

BT khối hận lượng: mX =mC4H10

.(d_X/butan = fracn_butann_X = fracn_butan0,6 = 0,4).

=> nbutung = 0,24 mol

C4H10 → C4H8 +H2

C4H8 → C4H6 +2H2

BT nguyên tố C ta gồm nC4H10 = nC4H6+ nC4H8

=> nkhí tăng$ = n_H_2 lớn n_H_2 = 0,6 - 0,24 = 0,36,,mol$

$n_H_2 = $nlinks π tạo thành

Bảo toàn link π $ o n_Br_2 = n_H_2 = 0,36,mol$


Đáp án buộc phải chọn là: b


...

những bài tập tất cả liên quan


Ôn tập cmùi hương Hiđrocacbon no Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Công thức dễ dàng và đơn giản nhất của một hiđrocacbon là CnH2n+1. Hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng của:


Dãy làm sao sau đây chỉ tất cả những chất nằm trong dãy đồng đẳng của metan?


Phát biểu như thế nào sau đó là không đúng?


Đốt cháy một tất cả hổn hợp với nhiều hiđrocacbon trong và một dãy đồng đẳng trường hợp ta thu được số mol H2O > số mol CO2 thì CTPT phổ biến của dãy là:


lúc crackinh hoàn toàn V lít ankan X thu được 3V lít tất cả hổn hợp Y (các thể tích khí đo sinh sống thuộc điều kiện ánh nắng mặt trời với áp suất); tỉ kân hận của Y đối với H2 bằng 12. Công thức phân tử của X là:


Xem thêm:

Lúc được chiếu sáng, hiđrocacbon làm sao sau đây tđắm say gia phản ứng gắng cùng với clo theo tỉ trọng mol 1 : 1, thu được ba dẫn xuất monoclo là đồng phân kết cấu của nhau?


lúc brom hóa một ankan chỉ nhận được một dẫn xuất monobrom nhất tất cả tỉ kân hận hơi đối với hiđro là 75,5. Tên của ankan đó là:


Hiđrocacbon mạch hsinh sống X trong phân tử chỉ chứa links σ (xích ma) với gồm nhì nguim tử cacbon bậc tía trong một phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích X sinh ra 6 thể tích CO2 (sinh sống cùng ĐK nhiệt độ, áp suất). lúc đến X tác dụng với Cl2 (theo tỉ trọng số mol 1 : 1), số dẫn xuất monoclo tối nhiều hình thành là:


lúc đốt cháy trọn vẹn một hiđrocacbon A thu được 1,12 lkhông nhiều CO2 (đktc) và 1,08 gam H2O. A gồm phân tử khối là 72 với khi cho chức năng với clo (tất cả askt) thì thu được tứ dẫn xuất monocle. A có tên Điện thoại tư vấn là:


Đốt cháy trọn vẹn 6,72 lít các thành phần hỗn hợp gồm 2 hidrocacbon no, mạch hngơi nghỉ, đồng đẳng thường xuyên ở đktc chiếm được hỗn hợp sản phẩm cháy. Dẫn toàn thể thành phầm cháy vào trong bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 thì thấy kăn năn bình tăng 55g. Công thức phân tử của hidrocacbon có số C ít hơn là:


Đốt cháy trọn vẹn tất cả hổn hợp gồm 2 hidrocacbon mạch hnghỉ ngơi đồng đẳng thường xuyên buộc phải 30,24 lkhông nhiều O2, giải pchờ 24,64 lkhông nhiều tương đối nước. Biết thể tích những khí đo ngơi nghỉ đkc tổng thể cacbon của 2 hidrocacbon là:


Đốt cháy trọn vẹn tất cả hổn hợp gồm 2 hidrocacbon đồng đẳng tiếp tục, dẫn sản phẩm cháy qua khối hệ thống bình thí điểm, bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư. Thấy bình 1 tăng 19,8 gam, bình 2 tất cả 80 gam kết tủa. Phần trăm theo thể tích hidrocacbon có số C nhỏ hơn là:


Cracking 5,8 gam C4H10 thu được hỗn hợp khí X. Đốt cháy trọn vẹn tất cả hổn hợp X rồi mang đến toàn thể sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Kết thúc phân tích, cân nặng hỗn hợp nhận được tăng xuất xắc giảm từng nào gam so với hỗn hợp Ca(OH)2 ban đầu?


Đốt 10 cm3 một hiđrocacbon bằng 80 cm3 oxi (đem dư). Sản phđộ ẩm nhận được sau khi cho khá nước ngưng tụ còn 65 cm3 trong những số ấy bao gồm 25 cm3 oxi dư. Các thể tích đó trong cùng điều kiện. CTPT của hiđrocacbon là:


khi cho ankan X (vào phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bởi 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ trọng số mol 1:1 (vào ĐK chiếu sáng) chỉ chiếm được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là:


Cho buchảy qua xúc tác (sinh hoạt ánh nắng mặt trời cao) chiếm được hỗn hợp X gồm C4H10, C4H8, C4H6 cùng H2. Tỉ kân hận của X so với burã là 0,4. Nếu cho 0,6 mol X vào hỗn hợp brom (dư) thì số mol brom về tối nhiều bội phản ứng là


Cractởm 8,8 gam propan thu được các thành phần hỗn hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C3H6 với một trong những phần propan không bị crackinh. Biết năng suất phản ứng là 90%. Khối hận lượng phân tử trung bình của A là:


*

Cơ quan liêu chủ quản: chúng tôi Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức với Truyền thông.