Cho butan qua xúc tác thu được hỗn hợp x gồm c4h10 c4h8 c4h6 và h2

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho burã qua xúc tác ( sống ánh sáng cao ) nhận được các thành phần hỗn hợp X gồm C4H10, C4H8, C4H6 và H2. Tỉ khối của X đối với burã là 0,4. Nếu cho 0,6 mol X tính năng với hỗn hợp nước brom dư thì số mol brom buổi tối nhiều phản ứng là

A.0,6 mol

B.0,48 mol

C.0,24 mol

D.0,36 molCho burã qua xúc tác ( sinh sống nhiệt độ cao ) thu được tất cả hổn hợp X gồm C 4 H 10 , C 4 H 8 , C 4 H 6 với H 2 . Tỉ khối của X đối với butung là 0,4. Nếu mang lại 0,6 mol X chức năng cùng với hỗn hợp nước brom dư thì số mol brom về tối nhiều bội phản ứng là

A. 0,6 mol

B. 0,48 mol

C. 0,24 mol

D. 0,36 mol


*

Cho butan qua xúc tác ( nghỉ ngơi nhiệt độ cao ) thu được tất cả hổn hợp X bao gồm C4H10, C4H8, C4H6 với H2. Tỉ khối của X đối với burã là 0,4. Nếu đến 0,6 mol X tính năng với hỗn hợp nước brom dư thì số mol brom về tối đa bội phản ứng là

A. 0,6 mol

B. 0,48 mol

C. 0,24 mol

D. 0,36 mol


Đáp án D

MX = 0,4.58 = 23,2 phải mX = 0,6.23,2 = 13,92 g

Do kia 0,6 mol X được tạo tự 13,92 : 58 = 0,24 mol C4H10

nX – nC4H10 = nH2 = 0,6 - 0,24 = 0,36 mol

X + Br2 thì nBr2 = nH2 = 0,36 mol


Cho butung qua xúc tác (sinh hoạt nhiệt độ cao), chiếm được tất cả hổn hợp X có C4H10, C4H8, C4H6, H2. Tỉ khối hận của X so với buchảy là 0,4. Nếu mang đến 0,6 mol X vào hỗn hợp brom (dư) thì số mol brom buổi tối đa phản bội ứng là

A. 0,48 mol.

Bạn đang xem: Cho butan qua xúc tác thu được hỗn hợp x gồm c4h10 c4h8 c4h6 và h2

B. 0,36 mol.

C. 0,60 mol.

D. 0,24 mol.


Cho burã qua xúc tác (làm việc ánh nắng mặt trời cao) nhận được tất cả hổn hợp X có C4H10, C4H8, C4H6 với H2. Tỉ khối của X so với buchảy là 0,4. Nếu mang đến 0,6 mol X vào dung dịch brom (dư) thì số mol brom về tối nhiều phản ứng là

A. 0,24 mol.

B.0,36 mol.

C.

Xem thêm:

0,60 mol.

D.0,48 mol.


Đáp án B

Do khối lượng bảo toàn cần mX = mbutan = 0,6. 0,4.58 = 13,92 g

=> nbutung = 0,24. Bảo toàn ngulặng tố C ta thấy số mol khí tăng chính là vì chưng H2 hình thành.

=> n H 2 = n B r 2 = nX - nbutan = 0,6 - 0,24- = 0,36


Cho butanqua xúc tác ( sinh hoạt ánh sáng cao) chiếm được tất cả hổn hợp X gồm C4H10, C4H8, C6H8với H2. Tỉ kăn năn của X so với buchảy là 0,4. Nếu mang đến 0,6 mol X vào dung dịch Brom dư thì số mol Brom tối đa làm phản ứng là từng nào ?


(M_X=0.4cdot58=23.2left(dfracgmol ight))

(m_X=0.6cdot23.2=13.92left(g ight))

(n_C_4H_10=dfrac13.9258=0.24left(mol ight))

(n_H_2=0.6-0.24=0.36left(mol ight))

(n_H_2=n_Br_2=0.36left(mol ight))

()


Dẫn 5,736 lkhông nhiều butan (đktc) qua xt thích hợp ở nhiệt độ cao nhận được hỗn hợp X tất cả C4H10 , C4H8, C4H6 và H2 có tỉ khối hận đối với butan là 0,4. Nếu dẫn toàn thể tất cả hổn hợp X vào dung dịch Br2 dư thì số mol brom phản nghịch ứng về tối đa l


Các pt

C4H10 --> C4H8 + H2 (1)

C4H10 --> C4H6 +2H2 (2)

C4H8 + Br2 --> C4H8Br2 (3)

C4H6 + 2Br2 --> C4H6Br4 (4)

Gọi nC4H10 (1) =x (mol)

nC4H10 (2) =y (mol)

nC4H10 (bđ) (approx) 0,256 (mol)

=> nC4H10 (dư) = 0,256 -x-y (mol)

Theo (1) : nC4H8=x(mol) , nH2(1) =x(mol)

Theo (2) : nC4H6=y(mol) , nH2(2) = 2y(mol)

Mà m(khí bđ) = m (khí sau pư)

=> m ( khí sau pư )= 0,256.58=14,848(g)

n (khí sau pư ) = 14,848 / 0,4.58 =0,64(mol)

=> 0,64 =x+x+y+2y + 0,256 -x- y x+2y=0,384

Theo (3,4) : nBr2 = nC4H8+ 2nC4H6 = x+2y=0,384

=> nBr2(pư) =0,384(mol)


Đúng 0
Bình luận (0)

Mình làm cho được rồi ạ


Đúng 0
Bình luận (0)

làm cho ơn giải giúp e với ạ:

Cho propan qua xúc tác( ở nhiệt độ cao) thu được tất cả hổn hợp X bao gồm C4H10, C4H8, C4H6 cùng H2. Tỉ khối hận của X so với hidro là 13,2. ví như đến 33g hh X vào dd brom dư thì số mol brom buổi tối đa phản nghịch ứng là?

A. 0,6 B.0,36 C.0,5 D.1,25


Lớp 11 Hóa học Cmùi hương 6. Hiđrocacbon không no
1
0
Gửi Hủy

đề không nên đúng k nhỉ


Đúng 0

Bình luận (3)

Hỗn hợp X bao gồm but-1-en với buchảy tất cả tỉ lệ số mol tương xứng là 1 trong những : 3. Dẫn X qua ống đựng xúc tác thích hợp, nung nóng thu được các thành phần hỗn hợp Y tất cả những hóa học mạch hnghỉ ngơi CH4, C2H6 C2H4, C3H6, C4H6, C4H8, C4H10, H2. Tỷ kân hận của Y đối với X là 0,5. Nếu dẫn 1 mol Y qua hỗn hợp brom dư thì cân nặng brom bội nghịch ứng là

A. 80 gam

B. 1trăng tròn gam

C. 160 gam

D. 100 gam


Lớp 12 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy

Chọn D

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Hỗn hòa hợp X bao gồm but-1-en và buchảy bao gồm tỉ lệ thành phần số mol tương xứng là một trong những : 3. Dẫn X qua ống đựng xúc tác tương thích, nung lạnh nhận được các thành phần hỗn hợp Y tất cả các hóa học mạch hnghỉ ngơi CH4, C2H6 C2H4, C3H6, C4H6, C4H8, C4H10, H2. Tỷ kăn năn của Y đối với X là 0,5. Nếu dẫn 1 mol Y qua hỗn hợp brom dư thì cân nặng brom bội phản ứng là:

A. 80 gam.

B.1trăng tròn gam.

C.160 gam

D.100 gam


Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án D

*
*

*

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
evolutsionataizmama.com