Cho 7.1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm x và một kim loại kiềm thổ y

-

Cho 7,1 gam các thành phần hỗn hợp tất cả một sắt kẽm kim loại kiềm X và một sắt kẽm kim loại kiềm thổ Y chức năng không còn cùng với lượng dư dung dịch HCl loãng, nhận được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại X, Y là


+) ne nhận = ne mang đến = 2.nH2

+) $left{ egingatheredM = dfracmn hfill \n_e,cho = n.hóa,trị hfill \ endgathered ight. o lớn M = dfracmn_e.td. hóa,trị$

Vì hh bao gồm một kim loại kiềm cùng 1 kim loại kiềm thổ => 1 khoảng chừng quý giá M trung bình


2X + 2HCl → 2XCl + H2↑

Y + 2HCl → YCl2 + H2↑

$n_H_2 = 0,25,mol$

=> ne nhận = ne đến = 2.nH2 = 2.0,25 = 0,5 mol

Ta có: $left{ egingatheredM = dfracmn hfill \n_e,cho = n.hóa,trị hfill \ endgathered ight. o lớn M = dfracmn_e.td. hóa,trị$

Vì hh bao gồm một kim loại kiềm cùng 1 sắt kẽm kim loại kiềm thổ => 1 39$

B không đúng bởi $,overline M ,, 39$

→ Kyên một số loại X, Y là Na, Mg


*
*
*
*
*
*
*
*

Từ nhị muối X và Y thực hiện các phản ứng sau:

X → X1 + CO2

X1 + H2O → X2

X2 + Y → X + Y1 + H 2O

X2 + 2Y → X + Y2 + H2O

Hai muối X, Y tương xứng là


Thực hiện tại những xem sét sau:

(I) Cho dung dịch NaCl vào hỗn hợp KOH.

Bạn đang xem: Cho 7.1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm x và một kim loại kiềm thổ y

(II) Cho hỗn hợp Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2.

(III) Điện phân hỗn hợp NaCl với điện cực trơ, gồm màng ngăn.

(IV) Cho Cu(OH)2 vào hỗn hợp NaNO3.

Xem thêm:

(V) Sục khí NH3 vào hỗn hợp Na2CO3.

(VI) Cho dung dịch Na2SO4 vào hỗn hợp Ba(OH)2.

Các thử nghiệm những pha trộn được NaOH là:


Một ly nước gồm cất những ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl- (0,02 mol), HCO3- (0,10 mol) và SO42- (0,01 mol). Đun sôi cốc nước trên cho đến Khi những bội phản ứng xẩy ra trọn vẹn thì nước sót lại trong cốc


Hấp thú hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lkhông nhiều dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, nhận được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là


Hấp trúc trọn vẹn 4,48 lít khí CO2 (sinh sống đktc) vào 500 ml hỗn hợp bao gồm NaOH 0,1M cùng Ba(OH)2 0,2M, hình thành m gam kết tủa. Giá trị của m là


Hỗn phù hợp X gồm Na, Ba, Na2O với BaO. Hòa chảy hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được một,12 lít khí H2 (đktc) cùng dung dịch Y, trong các số ấy gồm đôi mươi,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Hấp thú trọn vẹn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml hỗn hợp gồm K2CO3 0,2M với KOH x mol/lít, sau khoản thời gian những phản ứng xẩy ra hoàn toàn chiếm được hỗn hợp Y. Cho tổng thể Y công dụng với hỗn hợp BaCl2 (dư), chiếm được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là


Dung dịch X đựng tất cả hổn hợp bao gồm Na2CO3 1,5M cùng KHCO3 1M. Nhỏ nhàn từng giọt cho đến hết 200 ml hỗn hợp HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, hiện ra V lít khí (làm việc đktc). Giá trị của V là


Cho hỗn hợp K2CO3 cùng NaHCO3 (tỉ lệ thành phần mol 1 : 1) vào bình hỗn hợp Ba(HCO3)2 thu được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm thanh nhàn dung dịch HCl 0,5M vào bình cho đến khi không thể khí bay ra thì hết 560 ml. Biết toàn bộ Y làm phản ứng trọn vẹn cùng với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Khối hận lượng kết tủa X là


Hòa tan hoàn toàn 2,45 gam hỗn hợp X có nhì sắt kẽm kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M, thu được hỗn hợp Y đựng các hóa học tung có mật độ mol đều bằng nhau. Hai sắt kẽm kim loại vào X là


Cho 7,1 gam hỗn hợp bao gồm một kim loại kiềm X cùng một sắt kẽm kim loại kiềm thổ Y chức năng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, chiếm được 5,6 lít khí (đktc). Kim nhiều loại X, Y là


X là sắt kẽm kim loại thuộc phân đội chủ yếu nhóm II (tuyệt đội IIA). Cho 1,7 gam hỗn hợp tất cả kim loại X và Zn tính năng cùng với lượng dư hỗn hợp HCl, có mặt 0,672 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Mặt không giống, Khi cho 1,9 gam X tính năng cùng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro xuất hiện không đến 1,12 lkhông nhiều (ở đktc). Kim các loại X là:


Hỗn đúng theo X tất cả hai sắt kẽm kim loại kiềm với một kim loại kiềm thổ. Hòa tung trọn vẹn 1,788 gam X vào nước, chiếm được dung dịch Y với 537,6 ml khí H2 (đktc). Dung dịch Z gồm H2SO4 và HCl, trong các số ấy số mol của HCl gấp đôi lần số mol của H2SO4. Trung hòa dung dịch Y bởi hỗn hợp Z tạo ra m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là


Cho 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M, thu được hỗn hợp X và kết tủa Y. Cho thảnh thơi dung dịch HCl 0,25M vào X cho đến lúc ban đầu gồm khí có mặt thì hết V ml. Biết các phản bội ứng đầy đủ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của V là


Nung 12,95 gam muối bột M(HCO3)2 nghỉ ngơi ánh nắng mặt trời cao mang đến trọng lượng không đổi, rồi mang lại toàn cục khí CO2 thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tất cả 10 gam kết tủa. M là:


*

Cơ quan tiền chủ quản: Shop chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung ứng hình thức social trực tuyến đường số 240/GP. – BTTTT vị Sở Thông tin và Truyền thông.