Cho 500ml dung dịch ba(oh)2 0 1m vào v ml dung dịch al2(so4)3 0 1m

-

Câu 10624: Cho 500 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M vào V ml hỗn hợp Al2(SO4)3 0,1M; sau khoản thời gian các bội phản ứng xong xuôi thu được 12,045 gam kết tủa. Giá trị của V là

A.

Bạn đang xem: Cho 500ml dung dịch ba(oh)2 0 1m vào v ml dung dịch al2(so4)3 0 1m

300

B. 75

C. 200

D.

Xem thêm:

150


Giải bỏ ra tiết:

+Lẽ ra đề xuất xét nhị ngôi trường đúng theo chỉ có một phản nghịch ứng Ba(OH)2+Al2(SO4)3→ chế tạo ra kết tủa cùng tất cả kết tủa và tất cả phản bội ứng tổ hợp một phần.

+Nhận thấy, trường hợp Al2(SO4)3 còn dư có nghĩa là kết tủa Al(OH)3 không bị phối hợp, còn dư muối bột Al2(SO4)3 thì không tìm kiếm được V cùng với hai phần nhiều gì đầu bài cho. Nên ko có tác dụng ngôi trường phù hợp này.

+Tại trên đây coi nhỏng có kết tủa Al(OH)3 cùng bị tổ hợp 1 phần. Đặt số mol Al2(SO4)3 là x ta bao gồm nAl3+=2x; nSO42-=3x.

Theo phương pháp kinh nghiệm thì nOH-=4nAl3+-n↓→0,1.2.0,5=4.2x-n↓→n↓=8x-0,1; nBaSO4=3x

→233.3x+78(8x-0,1)=12,045↔x=0,015→V=0,15→D.


Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi trước Câu tiếp theo


Hỗ trợ - Hướng dẫn


*
Tel:
024.7300.7989
Hotline:
1800.6947
*

evolutsionataizmama.com

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản

Nạp chi phí vào tài khoản


Đăng cam kết nhận bốn vấn
*

*

Cơ quan chủ quản: cửa hàng Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 024.7300.7989 - Hotline: 1800.6947

evolutsionataizmama.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Số 82 Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội