Cho 29g hỗn hợp al cu ag

-

Cho 29 gam tất cả hổn hợp bao gồm Al, Cu và Ag tác dụng trọn vẹn cùng với 950 ml hỗn hợp HNO3 1,5M, chiếm được dung dịch cất m gam muối bột với 5,6 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) gồm NO cùng N2O. Tỉ kăn năn của X so với H2 là 16,4. Giá trị của m là


Bạn đang xem: Cho 29g hỗn hợp al cu ag

+) Nếu sản phẩm khử chỉ có NO cùng N2O thì nHNO3 bội phản ứng = 4nNO + 10nN2O = 1,3 mol

Mà theo đầu bài bác nHNO3 bội phản ứng = 0,95.1,5 = 1,425 mol > 1,3 mol

=> trong dung dịch gồm thành phầm khử là NH4NO3 (x mol)

+) nHNO3 phản nghịch ứng = 4nNO + 10nN2O + 10nNH4NO3

+) Bảo toàn e: nNO3 = ne cho = ne thừa nhận = 3nNO + 8nN2O + 8nNH4NO3

+) mmuối hạt = msắt kẽm kim loại + mcội NO3 + mNH4NO3


Đặt nNO = amol; nNO2 = b mol

=> a + b = 0,25 mol (1)

$arM_X=frac30a+44ba+b=16,4.2$ (2)

Từ (1) và (2) => a = 0,2 mol; b = 0,05 mol

Nếu sản phẩm khử chỉ tất cả NO cùng N2O thì nHNO3 phản ứng = 4nNO + 10nN2O = 1,3 mol

Mà theo đầu bài bác nHNO3 phản bội ứng = 0,95.1,5 = 1,425 mol > 1,3 mol

=> trong dung dịch có thành phầm khử là NH4NO3 (x mol)

=> nHNO3 phản nghịch ứng = 4nNO + 10nN2O + 10nNH4NO3 => 1,425 = 1,3 + 10x

=> x = 0,0125 mol

Bảo toàn e: nNO3 = ne đến = ne nhận = 3nNO + 8nN2O + 8nNH4NO3 = 1,1 mol

mmuối = mkim loại + mcội NO3 + mNH4NO3 = 29 + 1,1.62 + 0,0125.80 = 98,2 gam


Đáp án nên chọn là: a


*


+ quên tính khối lượng NH4NO3 sống phép tính cuối => chọn nhầm B

+ quên nhấn xét muối hạt tất cả NH4NO3 ko => chọn nhầm D


...

những bài tập gồm liên quan


Kim các loại tác dụng với axit tất cả tính lão hóa (phần 2) Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hòa chảy hoàn toàn 11,90 gam các thành phần hỗn hợp 3 sắt kẽm kim loại X, Y, Z bằng hỗn hợp H2SO4 sệt, lạnh nhận được 7,616 lít khí SO2 (đktc), 0,640 gam S và dung dịch T. Cô cạn hỗn hợp T thu được m gam muối khan. Giá trị của m


Hòa chảy hoàn toàn 12 gam hỗn hợp sắt, Cu (tỉ trọng mol 1 : 1) bằng axit HNO3, thu được V lkhông nhiều (đktc) hỗn hợp khí X (bao gồm NO với NO2) và hỗn hợp Y (chỉ đựng hai muối bột và axit dư). Tỉ kân hận của X đối với H2 bằng 19. Giá trị của V là


Xem thêm:

Hoà tung hoàn toàn 8,862 gam tất cả hổn hợp tất cả Al cùng Mg vào hỗn hợp HNO3 loãng, chiếm được hỗn hợp X cùng 3,136 lkhông nhiều (ở đktc) tất cả hổn hợp Y tất cả nhị khí ko color, trong những số đó gồm một khí hoá nâu vào không khí. Khối hận lượng của Y là 5,18 gam. Cho hỗn hợp NaOH (dư) vào X cùng làm cho nóng, không có khí mùi hương khai thoát ra. Phần trăm cân nặng của Al trong hỗn hợp lúc đầu là


Hòa tung trọn vẹn 100 gam tất cả hổn hợp X có sắt, Cu, Ag vào hỗn hợp HNO3 (dư). Kết thúc bội nghịch ứng chiếm được 13,44 lkhông nhiều (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả NO2, NO, N2O theo tỉ trọng số mol khớp ứng là 3 : 2 : 1 cùng hỗn hợp Z (không đựng muối hạt NH4NO3). Cô cạn dung dịch Z chiếm được m gam muối hạt khan. Giá trị của m với số mol HNO3 đang phản bội ứng thứu tự là


Cho 10 gam hỗn hợp sắt, Cu (trong các số đó sắt chỉ chiếm 40% khối hận lượng) vào một trong những lượng axit H2SO4 sệt, làm cho nóng. Sau Lúc bội phản ứng xẩy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp X, V lít khí SO2 (sống đktc) với còn sót lại 6,64 gam sắt kẽm kim loại không tan. Giá trị của V là


Hoà tung a gam Cu với sắt (sắt chiếm 30% về kăn năn lượng) bằng 50 ml dung dịch HNO3 63% (D = 1,38 g/ml). Sau Khi phản bội ứng xẩy ra trọn vẹn thu được chất rắn X trọng lượng 0,75a gam, dung dịch Y và 6,104 lít tất cả hổn hợp khí NO cùng NO2 (đktc). Cô cạn Y thì số gam muối bột chiếm được là


Hòa chảy hoàn toàn m gam Al bằng hỗn hợp HNO3 loãng, nhận được 5,376 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí X gồm N2, N2O với dung dịch cất 8m gam muối hạt. Tỉ kân hận của X so với H2 bằng 18. Giá trị của m là


Cho 29 gam các thành phần hỗn hợp gồm Al, Cu và Ag công dụng toàn diện cùng với 950 ml hỗn hợp HNO3 1,5M, thu được dung dịch đựng m gam muối hạt cùng 5,6 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí X (đktc) tất cả NO và N2O. Tỉ khối hận của X so với H2 là 16,4. Giá trị của m là


Cho m gam tất cả hổn hợp X gam Zn, Fe cùng Mg vào hỗn hợp HCl dư chiếm được dung dịch Y. Thêm tiếp KNO3 dư vào dung dịch Y thì nhận được 0,672 lkhông nhiều khí NO tuyệt nhất (đktc, thành phầm khử duy nhất). Khối hận lượng Fe gồm vào m gam hỗn hợp X là:


Hòa tan 11,6 gam hỗn hợp A gồm sắt và Cu vào 87,5 gam dung dịch HNO3 50,4%, sau khi sắt kẽm kim loại chảy hết thu được dung dịch X (không có NH4+) và V lít (đktc) hỗn hợp khí B (có 2 chất gồm tỉ trọng mol 3 : 2). Cho 500 ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X nhận được kết tủa Y cùng hỗn hợp Z. Lọc mang Y rồi nung nóng vào bầu không khí cho khối lượng ko thay đổi thu được 16 gam chất rắn. Cô cạn hỗn hợp Z được chất rắn T. Nung T cho khối lượng ko đổi nhận được 41,05 gam chất rắn. Biết các phản bội ứng xảy ra trọn vẹn. Nồng độ xác suất của Fe(NO3)3 vào X là


Hỗn hợp A gồm kyên ổn loại R (hóa trị I) và kim loại X (hóa trị II). Hòa tan 3 gam A vào dung dịch chứa HNO3 và H2SO4 thu được 2,94 gam hỗn hợp khí B gồm NO2 và SO2 (không thể thành phầm khử khác). Biết VB = 1,344 lít (đktc). Khối lượng muối thu được là:


Cho 0,87 gam các thành phần hỗn hợp có Fe, Cu, Al vào trong bình đựng 300 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Sau Khi các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn thu được 0,32 gam chất rắn và có 448 ml khí (đktc) thoát ra. Thêm tiếp vào trong bình 0,425 gam NaNO3 lúc các bội phản ứng kết thúc thì thể tích khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất) chế tạo thành với trọng lượng muối trong hỗn hợp là


Cho tất cả hổn hợp gồm 0,04 mol Al với 0,35 mol sắt tác dụng với hỗn hợp đựng tất cả hổn hợp có Cu(NO3)2 cùng H2SO4, thu được 2,24 lít ( đktc) hỗn hợp nhì khí ( có NO với H2), hỗn hợp đựng m gam muối hạt cùng 10, 04 gam hỗn hợp hai kim loại ( trong số ấy kim loại táo bạo rộng chiếm 80,88% khối hận lượng). Giá trị của m là


*

Cơ quan lại chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung ứng hình thức mạng xã hội trực tuyến số 240/GPhường. – BTTTT vị Sở tin tức cùng Truyền thông.