Cho 200ml dung dịch alcl3 1 5m

-

Câu 400576: Cho 200ml dung dịch AlCl3 1,5M tính năng cùng với V lkhông nhiều dung dịch NaOH 0,5M; lượng kết tủa thu được là 15,6g. Giá trị lớn số 1 của V là

A.

Bạn đang xem: Cho 200ml dung dịch alcl3 1 5m

2,0.

B. 1,8.

C. 2,4.

Xem thêm: Vợ Chồng Nghệ Sĩ Châu Thanh Chia Tay Khán Giả Và Đồng Nghiệp

D. 1,2.


So sánh số mol Al(OH)3 và số mol AlCl3. Nếu nAl(OH)3 Al3+ thì gồm 2 trường hợp:

TH1: Al3+ dư → nAl(OH)3 = (fracn_OH - 3) → nOH- = 3.nAl(OH)3

TH2: Kết tủa tung một phần → n↓ = 4.nAl3+ - nOH- → nOH- = 4.nAl3+ - n↓

Giá trị lớn số 1 của V khi Al(OH)3 đã trở nên rã một phần.


Giải bỏ ra tiết:

Ta có: nAlCl3 = 0,2.1,5 = 0,3 mol; nAl(OH)3 = 15,6 : 78 = 0,2 mol

Ta thấy nAl(OH)3 Al3+, nhưng đề hỏi quý giá lớn nhất của V buộc phải chứng minh Al(OH)3 đã biết thành tan một phần.

Khi đó nOH- = 4.nAl3+ - n↓ = 4. 0,3 - 0,2 = 1(mol)

Suy ra V = n : C­M = 1 : 0,5 = 2,0 (lít)

Đáp án A


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan tiền công ty quản: chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát