Chết đứng còn hơn sống quỳ

-
Hãy nhập thắc mắc của chúng ta, evolutsionataizmama.com đã search đều thắc mắc bao gồm sẵn cho chính mình. Nếu ko thỏa mãn nhu cầu với các câuvấn đáp tất cả sẵn, các bạn hãy chế tác câu hỏi bắt đầu.

Bạn đang xem: Chết đứng còn hơn sống quỳCkhông còn đứng còn hơn sống......

Chết vinc còn rộng sinh sống......

Chết ....... còn rộng sinh sống đục

Chết một đốngcòn hơn sống......

Tìm trường đoản cú ngữ phù hợp nhằm điền vào nơi chấm

 
Chết đứng còn hơn sinh sống....quỳ..

Ckhông còn vinc còn hơn sinh sống.....nhục.

Chết ......trong. còn rộng sống đục

Ckhông còn một đốngcòn hơn sống.....một mình.Ckhông còn đứng còn hơn sống quỳ

Ckhông còn vinch còn hơn sinh sống nhục

Chết trong còn hơn sinh sống đục

Ckhông còn một đống còn rộng sinh sống một ngườiChết đứng còn hơn sống...quỳ...

Chết vinh còn hơn sinh sống...nhục...

Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Huy Nam - Thông Tin, Tiểu Sử Về Ca Sĩ Yuki Huy Nam

Chết ....trong... còn hơn sinh sống đục

Chết một đốngcòn rộng sống...một mình...


Ckhông còn đứng còn rộng sốngquỳ

Chết vinc còn rộng sốngnhục

Chếttrongcòn hơn sinh sống đục

Chết một đụn còn hơn sốngmột mình


Ckhông còn đứngcòn hơn sinh sống quỳ

Chết vinch còn hơn sống nhục

Ckhông còn trong còn hơn sống đục

Chết một lô còn rộng sinh sống một mình


Ckhông còn đứng còn hơn sinh sống quỳ

Ckhông còn vinc còn hơn sinh sống might

Ckhông còn vào còn rộng sinh sống đục

Ckhông còn một đốngcòn rộng sống một mình


Chết đứng còn rộng sốngquỳ

Chết vinc còn hơn sốngnhục

Chếttrongcòn rộng sinh sống đục

Chết một gò còn rộng sốngmột mình


bị tiêu diệt đứng còn hơn sốngquỳ.

chết vinch còn rộng sốngnhục.

chếttrongcòn hơn sống đục .

bị tiêu diệt một lô còn hơn sốngmột mình.


Ckhông còn đứng còn rộng sống quỳ

Ckhông còn vinc còn hơn sống nhục

Chết trong còn rộng sinh sống đục

Chết một đống rộng sống một mình


Chết đứngcòn hơn sinh sống quỳ

Ckhông còn vinch còn rộng sống nhục

Chết vào còn rộng sinh sống đục

Ckhông còn một đụn còn rộng sống một mình


Chết đứng còn rộng sinh sống quỳ

Chết vinc còn rộng sống nhục

Chết vào còn rộng sống đục

Ckhông còn một gò còn rộng sinh sống một mình


Ckhông còn đứng còn hơn sống ..quỳ..

Ckhông còn vinc còn rộng sống ..nhục..

Ckhông còn ..trong.. còn rộng sống đực

Ckhông còn một gò còn rộng sống ..một mình..

CHÚC BẠN HỌC TỐT, ĐIỂM 10 LOANG LỔ CẢ VTại.


Ckhông còn đứng còn hơn sinh sống quỳ

Chết vinh còn rộng sống nhục

Chết vào còn rộng sống đục

Chết một đốngcòn rộng sinh sống mình


-Chết đứng còn rộng sinh sống ..quỳ..-Ckhông còn vinch còn hơn sinh sống ..nhục..-Chết ..trong.. còn hơn sống đục-Ckhông còn lô còn rộng sinh sống ..1 mình..CHÚC BẠN HỌC TỐT NHA ^_^