Chất nào sau đây không dẫn điện được

-

- Chất dẫn điện: các axit, bazơ, muối vào dung dịch hoặc vào trạng thái rét tan.

Bạn đang xem: Chất nào sau đây không dẫn điện được

- Chất không dẫn điện: các hóa học rắn khan (Vd: NaCl, NaOH khan) cùng những hỗn hợp ancol etylic, glucozơ, nước chứa, …


KCl rắn, khan không có sự phân li ra các ion trái vết, không tồn tại sự hoạt động của những tè phân với điện => ko dẫn được điện


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong số phần đa chất sau : H2S; FeCl3; Cl2; CO2; Ba(OH)2gồm từng nào hóa học Lúc tan trong nước là chất điện li?


Hòa chảy các chất sau vào nước để được các hỗn hợp riêng biệt rẽ: NaCl, CaO, SO3, C6H12O6, CH3COOH, C2H5OH, Al2(SO4)3. Trong các hỗn hợp tạo thành có bao nhiêu hỗn hợp có tác dụng dẫn điện?


Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic (C2H5OH), axit axetic (CH3COOH), kali sunfat đều phải sở hữu độ đậm đặc 0,1 mol/l. Khả năng dẫn năng lượng điện của các hỗn hợp đó tăng ngày một nhiều theo thứ từ bỏ như thế nào trong những sản phẩm từ sau:


Hòa chảy 6 gam NaOH vào 44 gam nước được hỗn hợp A gồm khối lượng riêng bằng 1,12 g/ml. Cần mang bao nhiêu ml A để sở hữu số mol ion OH– bằng 2.10–3 mol


Tính thể tích hỗn hợp Ba(OH)2 0,5M gồm đựng số mol ion OH– thông qua số mol ion H+ bao gồm vào 200 ml hỗn hợp H2SO4 1M?


lúc pha loãng dd axit axetic, ko chuyển đổi ánh sáng, thấy độ năng lượng điện li của chính nó tăng. Ý loài kiến làm sao sau đấy là đúng?


Cho 500 ml dung dịch NaOH 0,2M; NaAlO2 0,1M vào 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M; Ba(AlO2)2 0,1M nhận được hỗn hợp A. Nồng độ ion OH- với AlO2- vào hỗn hợp A lần lượt là


Hòa chảy 6g NaOH vào 44g nước được dd A gồm cân nặng riêng biệt bằng 1,12g/ml. Cần lấy bao nhiêu ml A để có số mol ion OH– bằng 2.10–3 mol


Cho các hóa học sau chảy vào nước: Na2CO3, CH3COOCH3, HCOOH, MgCl2, HF. Số hóa học điện li mạnh mẽ cùng điện li yếu lần lượt là:


Cho các dấn xét sau:

(1) Những chất điện li mạnh mẽ là các axit to gan lớn mật như HCl, HNO3, H2SO4…; những bazơ táo tợn nlỗi NaOH, KOH, Ba(OH)2… với số đông những muối.

(2) Dãy những chất H2S, H2CO3, H2SO3 là những chất năng lượng điện li yếu.

(3) Muối là thích hợp hóa học lúc tan trong nước chỉ phân li ra cation sắt kẽm kim loại với anion nơi bắt đầu axit.

(4) Nước chứa có khả năng dẫn điện tốt bởi nước hoàn toàn có thể phân li ra ion H+ và OH-.

Xem thêm:

Số dìm xét đúng là?


Tiến hành thí điểm nhỏng hình vẽ:

*
*

Ban đầu vào cốc đựng nước vôi vào. Sục siêu nhàn nhã CO2 vào cốc cho đến dư. Hỏi khả năng chiếu sáng của đèn điện thay đổi như thế nào?


Cho những dìm xét sau:

(1) Những hóa học năng lượng điện li táo bạo là các axit táo bạo như HCl, HNO3, H2SO4…; những bazơ bạo gan nhỏng NaOH, KOH, Ba(OH)2… và đa số các muối hạt.

(2) Dãy những chất H2S, H2CO3, H2SO3 là những hóa học năng lượng điện li yếu đuối.

(3) Muối là hòa hợp hóa học lúc rã trong nước chỉ phân li ra cation kim loại và anion gốc axit.

(4) Nước cất có tác dụng dẫn điện giỏi do nước hoàn toàn có thể phân li ra ion H+ và OH-.

Số dìm xét đúng là?


*

Cơ quan lại nhà quản: công ty chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GPhường – BTTTT vị Bộ tin tức cùng Truyền thông.