Cấu trúc wish và if only, cấu trúc wish: công thức, cách dùng và bài tập

-

Câu điều ước làm cho một kết cấu thường được sử dụng trong tiếp xúc giờ Anh. Do đó nội dung bài viết lúc này bọn họ đang tò mò về câu điều ước, so sánh với If only và một loạt các bài xích tập có giải mã chi tiết đi kèm được Cửa Hàng chúng tôi tổng thích hợp dưới đây để giúp chúng ta vắt được chắc chắn đơn vị kỹ năng này. Hãy thuộc evolutsionataizmama.com theo dõi và quan sát bài viết về Mệnh đề wish với if only – Cấu trúc bí quyết ăn với bài bác tập bao gồm đán án nhé!


Bạn đang xem: Cấu trúc wish và if only, cấu trúc wish: công thức, cách dùng và bài tập

1. Cấu trúc Wish sinh hoạt hiện tại tại2. Cấu trúc Wish sống vượt khứ3. Cấu trúc Wish làm việc tương lai4. Cách dùng khác của Wish5. Về cấu trúcIf only6. các bài tập luyện về cấu trúc vào giờ đồng hồ Anh 

1. Cấu trúc Wish sống hiện tại

Cách dùng: khác lạ của câu ước muốn là cứ ban đầu bởi mệnh đề Chủ ngữ + wish, theo sau là một trong những mệnh đề thổ lộ điều ước. Hai mệnh đề này ko thể hòn đảo vị trí cho nhau.

Cấu trúc:

Khẳng định: S + wish(es) + (that) + S + V-edPhủ định: S + wish(es) + (that) + S + not + V-ed

Ví dụ:


Xem thêm:

*
*
*
*
*
Kiến thức bao hàm về wish/If only

6.1. Bài tập

Bài 1: Chia cồn từ bỏ trong ngoặcWe wish you (come)……………. tonight.They wish we (give)……………. them some food yesterday.She wishes that she (be)……………. at home page now.The boy wishes that he (win)………….the competition the next day.They wish she (make)……………. the arrangements for the meeting next week.I wish you (write) ……………. to lớn me.I wish he (be)……………. here today.He wishes you (feel)……………. better.He wish that you (be)…………….here lastweek.I wish she (finish)……………. his work tonight.He wishes he (open)……………. the window last week.I wish you (leave) …………….earlier yesterday.We wish they (come)…………….with us last weekend.They wish he (come)……………. with them the next month.They wish you (arrive)……………. yesterday.I wish I (not lose)……………. the answers.You wish you (know)……………. what to lớn vày last year.I wish that he (visit)……………. us next year.I wish I (hear)……………. the news.You wish that he (help)……………. you last week.I wish I (find)……………. the subject more interesting.He always wishes he (be)……………. rich.I wish the weather (be)……………. warmer nowThey wish he (telephone)……………. them next week.He wishes you (help)……………. him in the future.She wishes the mail (come)……………. soon.We wish they (hurry)……………. or we will miss the bus.You wish the door (open)……………..He wishes he (show)……………. us the book.They wish we (wait)……………. for themBài 2: Sửa lỗi saiHe wishes it didn’t rain yesterday.I wish my father gives up smoking in the near future.I wish I studied very well last year.I wish you will come lớn my buổi tiệc ngọt next week.I wish it stops raining now.I wish you are my sister.She wish she could speak English well.I wish it didn’t rained now.I wish I was a doctor to save sầu people.I wish I have more time lớn look after my family.

6.2. Đáp án

Bài 1would comehad givenwerewould winwould makewould writewerefelthad beenwould finishhadhad lefthad comewould comehad arrivedhad not losthad knownwould visithad heardhad helpedfoundwerewerewould telephonewould helpwould comewould hurrywould openhad shown would waitBài 2didn’t rain⟹hadn’t rainedgives⟹would givestudied⟹had studiedwill⟹wouldstops⟹stoppedare -> werewish⟹wishesrained⟹rainwas⟹werehave⟹had

Trên đấy là một vài kỹ năng công ty chúng tôi đã tổng phù hợp kèm các bài tập cụ thể về Mệnh đề wish với if only. Hy vọng rằng bài viết này đã bổ ích cùng với các bạn. Đây cũng là 1 trong đơn vị kiến thức siêu phổ biến, đặc trưng trong giao tiếp hàng ngày đề nghị các bạn hãy xem kĩ để dùng ko đúng đắn dẫn mang đến nghĩa của câu nói lủng củng, làm cho mục tiêu tiếp xúc lệch phía nhé. Nếu tất cả thắc mắc gì hãy để lại bình luận dưới chúng tôi đang nỗ lực lời giải nkhô hanh nhất có thể cho những bạn


Cộng đồng evolutsionataizmama.com - Chia sẻ tư liệu, kinh nghiệm ôn luyện thi IELTS bên nhau du học tập. Tham mê gia ngay Group Tự Học IELTS 8.0