Cấu trúc thì tương lai gần

-

4Life English Center (evolutsionataizmama.com) sẽ reviews các bạn một các loại thì cực kỳ thường dùng trong tiếp xúc với trong số bài xích tập hoặc đề thi mập. Cùng tò mò khái niệm, tín hiệu, cấu trúc, giải pháp dùng của thì sau này gần nhé.

Bạn đang xem: Cấu trúc thì tương lai gần

*
Thì sau này gần
3. Công thức thì tương lai ngay sát 4. Cách sử dụng thì sau này gần 5. Phân biệt thì tương lai ngay sát cùng thì tương lai đối chọi 6. các bài luyện tập cùng câu trả lời về thì tương lai gần

1. Định nghĩa thì sau này ngay sát (Near Future Tense)

Thì tương lai ngay gần là thì được sử dụng điển mô tả, bộc lộ một kết hoạch, ý định làm sao đó sau đây phụ thuộc vào phần lớn bệnh cứ đọng đúng đắn sống hiện giờ.

2. Dấu hiệu nhận ra thì sau này gần

Trong câu lộ diện những tự sau:

Tomorrow, next + thời hạn (next week, next month, next year…).In + mốc thời hạn sau đây (in 20đôi mươi, in the future, in 2 years…).

Ví dụ: What is he going lớn vì chưng tomorrow?

3. Công thức thì tương lai gần

3.1. Thể khẳng định

Cấu trúc: S + be + going + to lớn + Vo (nguyên ổn mẫu) + …

Ví dụ: I’m going khổng lồ doing my homework.

I am going to lớn clean the windows.

3.2. Thể tủ định

Cấu trúc: S + be + not + going + lớn + Vo (nguyên mẫu) + …

Ví dụ: They are not going lớn plant the trees.

I am not going to lớn work in the garden.

3.3. Thể nghi vấn

Cấu trúc: Be + S + going + to + Vo + …?

→ Yes, S + be.

→ No, S + be + not.

Ví dụ: Is he not going to lớn telephone the police?

Aren’t you going lớn give her a present?

3.4. Câu hỏi

Cấu trúc: Wh + Be + S + going + khổng lồ + Vo + …?

Ví dụ: What are you going to do?

How are you going khổng lồ reach that?

4. Cách sử dụng thì sau này gần

4.1. Diễn tả một dự đoán thù phụ thuộc vào những bằng chứng hiện tại tại

Ví dụ: Look at the clouds. It’s going khổng lồ rain.

He is playing so well. He is going to win.

4.2. Diễn tả một planer, dự định

Ví dụ: I’m so tired. I’m going to lớn be ill.

My parents are going to lớn bởi some shopping.

*
Định nghĩa, dấu hiệu, cấu trúc, phương pháp cần sử dụng Thì sau này gần

5. Phân biệt thì tương lai ngay gần với thì sau này đơn

5.1. Thì tương lai gần

Diễn đạt một chiến lược, dự định bao gồm trường đoản cú trước (previously made decision).

Ví dụ: We are going lớn travel lớn Canada next month.

Is Mr. Jones not going to lớn stop smoking?

Diễn đạt một lời dự đoán bao gồm căn cứ.

Ví dụ: The sun is shining. It isn’t going khổng lồ rain.

Xem thêm: Mậu Thìn Sinh Năm Bao Nhiêu, Sinh Năm 1988 Bao Nhiêu Tuổi

He is the worst tennis player of all. He isn’t going to lớn win.

Dấu hiệu nhận biết.

In + thời gian: trong … nữa (in 10 minutes: vào 10 phút nữa).

Tomorrow: tương lai.

The next day: ngày cho tới.

Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ tháng tới/ năm cho tới.

5.2 Thì sau này đơn

Diễn đạt một đưa ra quyết định ngay lập tức tại thời điểm nói (Spontaneous decision).

Ví dụ: Yes, I’ll marry you.

I think I’ll go shopping later.

Diễn đạt lời dự đân oán không có địa thế căn cứ.

Ví dụ: I think he will not stay at trang chủ.

The weather will be cold.

Dấu hiệu nhận biết.

I think/guess

I am afraid sure

Perhaps

6. các bài luyện tập và giải đáp về thì sau này gần

*
bài tập và đáp án về thì sau này gần

6.1. Những bài tập 1

We (go) camping this weekend.She (buy) a new house next month because she has had enough money.My father (play) tennis in 15 minutes because he has just worn sports clothes.I (have) my hair cut tomorrow because it’s too long.My mother (go) out because she is making up her face.Our grandparents (visit) our house tomorrow. They have just informed us.She (come) khổng lồ her grandfather’s house in the countryside next week.They (sell) their old house because they has just bought a new one.

6.2. các bài luyện tập 2

You/going/see/new movie/theater/I/see/last week.My sister/forget/phone/me/./She/do/it/immediately.When/will/Begin/famous?I/think/get/taxi/because/tobe/tired/now.painter/not/going/paint/trắng wall.Lan/going/take part/contest?Where/you/go/dinner?What/you/drink?

6.3. Đáp án

Bài 1:

are going camping.is going to lớn buy.are going khổng lồ play.am going lớn have sầu.is going out.are going khổng lồ visit.is going to lớn come.are going lớn sell.

Bài 2:

You are going khổng lồ see the new movie at the theater I saw last week.My sister has forgotten khổng lồ phone me. She will bởi it immediately.When will Begin be famous?I think I’ll get a taxi because I’m very tired now.The painter isn’t going to paint the White wall.Is Lan going to take part in the contest?Where are you going lớn for dinner?What are you going to drink?

Trên đấy là nội dung bài viết khái quát thì tương lai gần bao gồm về công thức, tín hiệu, bí quyết ăn kèm bài tập có giải mã cụ thể. Rất ý muốn nội dung bài viết của 4Life English Center (evolutsionataizmama.com) có thể có ích cùng với bạn.