Câu lệnh ghép là gì, tại sao phải có câu lệnh ghép? câu lệnh ghép là gì

-
những bài tập và thực hành 2 Tin học tập lớp 11: Giải câu 1 đến câu 5 trang 50 .Hãy cho biết sự như thể và khác biệt của nhị dạng câu lệnh if – then…

Câu 1: Hãy cho thấy sự như thể và khác nhau của nhì dạng câu lệnh if – then.

Bạn đang xem: Câu lệnh ghép là gì, tại sao phải có câu lệnh ghép? câu lệnh ghép là gì

 

1. Sự giống với không giống nhau của hai dạng câu lệnh if-then

Hai dạng cầu lệnh if-then nhỏng sau:

a) Dạng thiếu

If then ;

if then else ;

trong đó:

Điều khiếu nại biểu thức quan hệ nam nữ hoặc lôgic.

Câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh 2 là một trong những câu lệnh của Pascal.

Giống nhau: đầy đủ thuộc là câu lệnh rẽ nhánh cùng Lúc gặp mặt một điều kiện làm sao kia thì chọn lựa tiến hành thao tác phù hợp.

Khác nhau: Trong câu lệnh if-then dạng thiếu hụt, nếu như ĐK không đúng thì ra khỏi cấu tạo rẽ nhánh, triển khai câu lệnh tiếp theo sau của lịch trình, còn trong câu if-then dạng đầy đủ, giả dụ ĐK sai trái thì triển khai quá trình 2, kế tiếp mói thoát ra khỏi kết cấu rẽ nhánh, triển khai câu lệnh tiếp theo cùa lịch trình.

Câu 2: Câu lệnh ghép là gì? Tại sao bắt buộc tất cả câu lệnh ghép?

Trả lời

Câu lệnh ghnghiền là một trong những câu lệnh được hòa hợp thành từ nhiều câu lệnh nguyên tố (đối chọi hoặc kép). Câu lệnh ghép nhằm tiến hành làm việc gồm nhiều làm việc thành phần. Mỗi thao tác nguyên tố tương ứng với 1 câu lệnh solo hoặc câu lệnh ghxay không giống. Về phương diện ngôn từ lập trình, câu lệnh ghxay là một trong trong số yếu tố để sinh sản năng lực lịch trình bao gồm cấu tạo.

Câu lệnh ghép vào Pascal.

Begin

End;

Câu 3: Có thể dùng câu lệnh while-đo để chũm đến câu lệnh for-bởi được không? Nếu được, hãy thực hiện điều đỏ cùng với chương trình.

cũng có thể thay thế sửa chữa đoạn công tác đựng câu lệnh for-đo (dạng lặp tiến) for := lớn vì ;

bằng đoạn công tác cất câu lệnh while-vì nhỏng sau:

i:= ;

while do

begin

;

,

end;

bởi thế, lịch trình tính Tong_la viết bởi lệnh for-do

program Tong__la;

uses crt;

var S:real,

a, N: integer;

begin

clrscr;

write(‘Hay nhap gia tri a vao!’); readln(a);

S:= 1.0/a;

for N:=1 to lớn 100 bởi vì S: = S+1.0/ (a+N);

 writeln(‘Tong S la:’, S:8:4); readln;

End.

được viết lại bằng lệnh while-vị như sau:

Program Tong_la;

uses crt;

var S:real;

a, N: integer;

Begin

clrscr;

write(‘Hay nhap gia tri a vao!’); readln(a);

S:= 1.0/a;

N:= 1;

while N

S:= s + 1.0/(a+N);

N:= N + 1; end;

writeln(‘Tong s la:’, S:8:4); readln;

End.

Xem thêm: Ca Sĩ Như Quỳnh Sinh Năm Bao Nhiêu, Tình Bạn Hơn 20 Năm Hiếm Có Của Phi Nhung

Câu 6: Lập trình nhằm giải bài tân oán cổ sau:

Vừa con gà vừa chó.

Bó lại đến tròn.

Ba mươi sáu nhỏ,

Một trăm chân chằn.

Hỏi bao nhiêu con mỗi loại?

program Tim_ga_cho;

uses crt;

var ga, cho: integer;

Begin

clrscr;

for cho:= 1 khổng lồ 24 do

begin

ga:= 3 6 – mang lại,

if ga + 2*đến = 50 then writeln(‘Ga:’,ga,’ Cho:’,cho); end;

readln

End.

Câu 7: Nhập tự keyboard tuổi của cha với nhỏ (tuổi của thân phụ hơn tuổi bé ít nhất là 25). Đưa ra màn hình từng nào năm nữa thì tuổi cha gấp rất nhiều lần tuổi nhỏ.

Chương thơm trình về tuổi phụ thân với tuổi con:

program tuoi_cha_con;

uses crt;

var tuoithân phụ, tuoinhỏ, nam: longint;

begin

clrscr;

write(‘Nhap tuoi phụ vương va con(tuoicha-tuoicon>=25) ;

readln(tuoiphụ thân,tuoicon); nam:= 0;

while tuoicha2*tuoibé bởi begin

tuoicha:= tuoiphụ vương + tuoicon := tuoicon + 1; nam:= nam +1;

end;writeln ( ‘ Sau ‘ , phái nam, ‘ phái nam, tuoi phụ vương gap doi tuoi con’ );

readln

End.

Câu 8: Một tín đồ gửi tiết kiệm chi phí không kì hạn với số tiền A đồng cùng với lãi suất vay 0,2% mỗi tháng. Hỏi sau từng nào mon, fan đó rút ít tiền thì đang cảm nhận số tiền là bao nhiêu. Biết rằng chi phí gửi tiết kiệm ngân sách ko ki hạn ko được xem cùng vào vốn.

Chương trình gửi tiền huyết kiệm

program Gui_tiet_kiem;

uses crt;

const laisuat = 0.002;

var tiengui, tienrutve sầu, luu: real;

thang : integer;

Begin

clrscr;

write (‘Nhap vao so tien gui:’),

readln(tiengui);

luu:= tiengui;

write(‘So tien teo khi rut ve: ’);

readln(tienrutve);

thang : = 0 ;

while Tiengui vị begin

tiengui:= tiengui + tiengui* laisuat ; thang:= thang + 1 ;

end;

write(‘Gui’,luu: 0 : 0, ‘ dong, sau thang, thang’);

writeln(‘se nhan duoc so tien’,tienrutve:0 : 0,’ dong’);

readln

End .

khi chạy công tác, với số tiền gửi thuở đầu là 20000000 đồng. Muốn nắn đạt được số tiền sau khoản thời gian rút ít về là 25000000 đồng thì buộc phải mất 112 tháng.

Kết quả lịch trình mang lại nlỗi hình 25 dưới đây:

*

Câu 4: Viết câu lệnh rẽ nhánh tính:

*

*

if sqr(x) + sqr(y)= X then z:= X + y else z:= 0.5;

b)

if sqr (x-a)+sqr (y-b)

Câu 5: Lập trình tính:

*

a) program Tong_5a,

uses crt,

var y: real;

n: byte;

Begin

clrscr

y : 0;

for n :=1 lớn 50 do

y : = y + n / ( n +1 ) ;

writeln(‘Tong y la: y:0:18);

readln ;

End.

Nếu đổi mới y knhị báo theo kiểu extended thì chương trình tính tổng y vẫn là nhỏng sau: