Câu điều kiện hỗn hợp

-

Có bao giờ bạn chạm mặt những mệnh đề câu điều kiện kết phù hợp với nhau? Chúng ta điện thoại tư vấn sẽ là câu ĐK lếu hợp. Câu điều kiện các loại 1, 2 xuất xắc 3 chắc hẳn rằng đã tương đối quen thuộc. Vậy câu ĐK nhiều loại tất cả hổn hợp bao gồm gì đặc biệt? Mời bạn coi bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Câu điều kiện hỗn hợp


Khái niệm

Câu ĐK láo hợp (Mixed conditional) đó là việc phối kết hợp của các câu điều kiện cùng nhau vào và một câu. Hay còn biết đến tên thường gọi câu điều kiện đặc biệt.

*

Câu điều kiện hỗn hợp các loại 1

Giải nghĩa

Lúc kết hợp câu ĐK loại 3 (mệnh đề If) cùng câu điều kiện nhiều loại 2 (mệnh đề chính) ta được câu ĐK các thành phần hỗn hợp nhiều loại 1. Nghĩa là mệnh đề If sẽ được phân chia sinh sống quá khứ đọng ngừng (past perfect), mệnh đề chính là Would + V-bare.

Cách dùng

Câu ĐK các thành phần hỗn hợp một số loại 1 dùng giới thiệu những giả thiết trái với thừa khứ đọng, dẫn cho kết quả trái ngược cùng với thực sự trong hiện nay.

Cấu trúc: If + S + had + V-ed / V3, S + would / could / might…+ V-bare

Ví dụ: If I had gone to lớn the tiệc nhỏ last night, I would be very tired now. (Nếu về tối hôm qua tôi mang đến dự bữa tiệc thì hiện giờ tôi mệt lắm rồi)

(Sự thật là vào thừa khđọng tôi đã không đến buổi tiệc, với công dụng của điều này sinh sống thực trên là tôi không mệt)

Ví dụ: If I had studied harder, I could get high score today. (Nếu tôi sẽ học tập cần mẫn hơn vậy thì lúc này tôi đã rất có thể dành được điểm cao)

(Sự thật là vào thừa khứ tôi ko học cần mẫn, và hiệu quả làm việc hiện nay là điểm tôi không cao)

*

Câu điều kiện tất cả hổn hợp các loại 2

Giải nghĩa

Ngược lại cùng với trường phù hợp trên, câu ĐK tất cả hổn hợp một số loại 2 là sự phối hợp của câu ĐK loại 2 (mệnh đề If) với câu ĐK nhiều loại 3 (mệnh đề chính). Nghĩa là mệnh đề If được chia thì vượt khứ đọng solo (simple past), mệnh đề chính là Would have + V3 / V-ed.

Cách dùng

Câu điều kiện tất cả hổn hợp các loại 2 sử dụng Lúc hy vọng đưa ra trả thiết không có thiệt nghỉ ngơi hiện giờ. Kết trái đang trái ngược cùng với thừa khứ.

Cấu trúc: If + S + were / V-ed / V2, S + would / could / might + have sầu + been + V-ed / V3

Ví dụ: If I were you, I woudn’t have sầu eaten at that restaurant. (Nếu tôi là các bạn thì tôi dường như không nạp năng lượng làm việc mẫu quán ăn đó)

(Nếu tôi là các bạn là ko bao giờ tất cả thiệt sinh hoạt hiện giờ, vế sau như một lời khiển trách nát đáng ra bạn tránh việc ăn uống làm việc nhà hàng quán ăn đó)

Ví dụ: If Tom weren’t kind, he wouldn’t have sầu helped me with my English exercises yesterday. (Nếu Tom không giỏi bụng thì trong ngày hôm qua anh ấy sẽ không hỗ trợ tôi làm cho bài bác tập giờ đồng hồ anh)

(Sự thật là Tom xuất sắc bụng cùng ngày qua anh ấy đã giúp tôi có tác dụng bài bác tập giờ đồng hồ anh)

*

Nội dung liên quan:

? Câu điều kiện loại 0

? Câu điều kiện một số loại 1

? Câu ĐK các loại 2

? Câu ĐK nhiều loại 3

bài tập

Cùng nhau thực hành những bài tập câu ĐK lếu hợp

bài tập 1: Chọn câu đúng

1) If she………….the first prize of the condemo, she………….rich now.

wins / will be B. won / would be C. had won / would be D. have sầu won / would be

2) If I…………….lớn the concert last night, I would be tired now.

had gone B. went C. go D. have gone

3) If you had finished all your homework, you…………..see movie now.

could have sầu seen B. could see C. can see D. will see

4) There was a car accident yesterday. If Lisa had gone out, she…………die now.

will B. can C. A và B D. would

5) If we…………..khổng lồ mother, we………….in trouble right now.

had listened / wouldn’t be B. had listened / would have beenlistened / would be D. listen / would not be

các bài tập luyện 2: Hoàn thành các câu sau cùng với hễ từ bỏ không đủ cùng sử dụng câu ĐK láo hợp

1) You always had the key with you, didn’t you?

If I (have)………….it, I (not ask)…………..you for it right now.

2) Alice và Mathew are happily maried. If Alice (not love)…………Mathew, she (not marry)………hyên ổn.

3) If you (read)……………the map before at trang chủ, we (not be)…………….lost now.

Xem thêm: Cho Ví Dụ Minh Hoạ

4) If Mary (not study)………….Chinese, she (not find)…………….the joh she has now.

5) If I (not fall)…………..in love sầu with him, I wouldn’t be in trouble now.

các bài luyện tập 3: Từ tình huống mang đến sẵn, viết câu điều kiện cùng với If

1) Bob is tired now because he came home page late last night.

2) I revised my lesson so I get bonus scores today.

3) Anmãng cầu didn’t learn English in high school, so she doen’t have sầu good job.

4) I am not rich. I didn’t buy new flat last month.

5) We can’t reach Tony’s house now because we didn’t ask for direction before.

Đáp án:

Những bài tập 1:

1) C

2) A

3) B

4) D

5) A

Những bài tập 2:

1) had had / wouldn’t ask

2) didn’t love sầu / wouldn’t have married

3) had read / wouldn’t be

4) hadn’t studied / couldn’t find

5) hadn’t fallen

Những bài tập 3:

1) If Bob hadn’t come home late last night, he wouldn’t be tired now.

2) If I hadn’t revised my lesson, I wouldn’t have sầu got bonus scores today.

3) If Anmãng cầu had learned English in high school, she would have sầu had good job.

4) If I were rich, I would have bought new flat last month.

5) We could reach Tony’s house now if we had asked for direction before.

Chúng ta sử dụng câu ĐK láo lếu hợp khi mong muốn mô tả giả thiết trái cùng với vượt khđọng, công dụng trái với hiện thời hoặc ngược lại. Phải nắm rõ ngữ chình họa của trường hợp nhằm khẳng định được đúng mực nhiều loại câu ĐK tất cả hổn hợp nên dùng.