Cách phân biệt các chất hóa học

-

Bảng nhận biết các chất tất cả vào dung dịch, nhận biết những khí vô cơ. Dựa vào bảng này học sinh có thể nhận biết được những chất đã học.

Bạn đang xem: Cách phân biệt các chất hóa học


*

Bảng nhận biết những chất hóa học thường gặp


* Download (click vào để tải về): Bảng nhận biết những chất hóa học để in ra giấy học thuộc.

Bảng nhận biết các chất Hóa học 9

Dựa vào bảng bên trên ta thấy để nhận biết những chất trong dung dịch thì cần sử dụng thuốc thử như sau:

Hoá chấtThuốc thửHiện tượng
– Axit

– Bazơ kiềm

Quỳ tím– Quỳ tím hoá đỏ

– Quỳ tím hoá xanh

Gốc nitratCuTạo khí không color, để ngoại trừ bầu không khí hoá nâu
Gốc sunfatBaCl2

Tạo kết tủa trắng không tung vào axit
Gốc sunfit– BaCl2

– Axit

– Tạo kết tủa trắng không chảy trong axit.

– Tạo khí không màu sắc.

Gốc cacbonatAxit, BaCl2, AgNO3Tạo khí không color, tạo kết tủa trắng.
Gốc photphatAgNO3Tạo kết tủa màu vàng
Gốc cloruaAgNO3, Pb(NO3)2Tạo kết tủa trắng
Muối sunfua

Axit,

Pb(NO3)2

Tạo khí mùi hương trứng ung.

Tạo kết tủa đen.

Muối sắt (II)NaOHTạo kết tủa trắng xanh, sau đó bị hoá nâu ngoại trừ không khí.
Muối sắt (III)Tạo kết tủa màu nâu đỏ
Muối magieTạo kết tủa trắng
Muối đồngTạo kết tủa xanh lam
Muối nhômTạo kết tủa trắng, tung trong NaOH dư

Để nhận biết các khí vô cơ ta thực hiện:

Khí SO2Ca(OH)2,

dd nước brom

Làm đục nước vôi trong.

Mất color vàng nâu của dd nước brom

Khí CO2Ca(OH)2Làm đục nước vôi trong
Khí N2Que diêm đỏQue diêm tắt
Khí NH3Quỳ tím ẩmQuỳ tím ẩm hoá xanh
Khí COCuO (đen)Chuyển CuO (đen) thành đỏ.
Khí HCl– Quỳ tím ẩm ướt

– AgNO3

– Quỳ tím ẩm ướt hoá đỏ

– Tạo kết tủa trắng

Khí H2SPb(NO3)2Tạo kết tủa đen
Khí Cl2Giấy tẩm hồ tinh bộtLàm xanh giấy tẩm hồ tinch bột
Axit HNO3Bột CuCó khí gray clolor xuất hiện

Bài tập thực hành

1) Nhận biết bằng thuốc thử tự chọn

Câu 1: Trình bày phương pháp phân biệt 5 dung dịch: HCl, NaOH, Na2SO4, NaCl, NaNO3.

Câu 2: Phân biệt 4 chất lỏng: HCl, H2SO4, HNO3, H2O.

Câu 3: Có 4 ống nghiệm, mỗi ống chứa 1 dung dịch muối (không trùng kim loại cũng như gốc axit) là: clorua, sunfat, nitrat, cacbonat của các kyên loại Ba, Mg, K, Pb.

a) Hỏi mỗi ống nghiệm chứa dung dịch của muối nào?

b) Nêu phương pháp phân biệt 4 ống nghiệm đó?.Câu 4: Phân biệt 3 loại phân bón hoá học: phân kali (KCl), đạm 2 lá (NH4NO3), và supephotphat knghiền Ca(H2PO4)2.

Câu 5: Có 8 dung dịch chứa: NaNO3, Mg(NO3)2, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, Na2SO4, MgSO4, FeSO4, CuSO4. Hãy nêu những thuốc thử cùng trình bày các phương án phân biệt những dung dịch nói bên trên.

Câu 6: Có 4 chất rắn: KNO3, NaNO3, KCl, NaCl. Hãy nêu cách phân biệt chúng.

Câu 7: Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các hỗn hợp sau: (sắt + Fe2O3), (Fe + FeO), (FeO + Fe2O3).

Câu 8: Có 3 lọ đựng ba hỗn hợp dạng bột: (Al + Al2O3), (sắt + Fe2O3), (FeO + Fe2O3). Dùng phương pháp hoá học để nhận biết bọn chúng. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

2) Nhận biết chỉ bằng thuốc thử quy định

Câu 1: Nhận biết các dung dịch trong mỗi cặp sau đây chỉ bằng dung dịch HCl:

a) 4 dung dịch: MgSO4, NaOH, BaCl2, NaCl.

b) 4 chất rắn: NaCl, Na2CO3, BaCO3, BaSO4.

Xem thêm: Write-Off Là Gì ? Xử Lý Nợ Xấu Write Off Như Thế Nào? Xử Lý Nợ Xấu Write Off Như Thế Nào

Câu 2: Nhận biết bằng 1 hoá chất tự chọn:

a) 4 dung dịch: MgCl2, FeCl2, FeCl3, AlCl3.

b) 4 dung dịch: H2SO4, Na2SO4, Na2CO3, MgSO4.

c) 4 axit: HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4.

Câu 3: Chỉ được dùng thêm quỳ tím cùng các ống nghiệm, hãy chỉ rõ phương pháp nhận ra những dung

dịch bị mất nhãn: NaHSO4, Na2CO3, Na2SO3, BaCl2, Na2S.

Câu 4: Cho những hoá chất: Na, MgCl2, FeCl2, FeCl3, AlCl3. Chỉ sử dụng thêm nước hãy nhận biết chúng.

3) Nhận biết không có thuốc thử khác

Câu 1: Có 4 ống nghiệm được đánh số (1), (2), (3), (4), mỗi ống chứa một vào 4 dung dịch sau: Na2CO3, MgCl2, HCl, KHCO3. Biết rằng:

– khi đổ ống số (1) vào ống số (3) thì thấy kết tủa.

– Lúc đổ ống số (3) vào ống số (4) thì thấy gồm khí bay lên.

Hỏi dung dịch làm sao được chứa vào từng ống nghiệm.

Câu 2: Trong 5 dung dịch ký hiệu A, B, C, D, E chứa Na2CO3, HCl, BaCl2, H­2SO4, NaCl. Biết:

– Đổ A vào B → có kết tủa.

– Đổ A vào C → bao gồm khí cất cánh ra.

– Đổ B vào D → gồm kết tủa.

Xác định những chất gồm những kí hiệu trên với giải say mê.

Câu 3: Có 4 lọ mất nhãn A, B, C, D chứa KI, HI, AgNO­3, Na2CO3.

+ Cho chất vào lọ A vào những lọ: B, C, D đều thấy bao gồm kết tủa.

+ Chất trong lọ B chỉ tạo kết tủa với một trong những 3 chất còn lại.

+ Chất C tạo 1 kết tủa và 1 khí cất cánh ra với 2 trong 3 chất còn lại.

Xác định chất chứa vào mỗi lọ. Giải thích?

Câu 4: Hãy phân biệt những chất trong mỗi cặp dung dịch sau đây mà ko dùng thuốc thử khác:

a) NaCl, H2SO4, CuSO4, BaCl2, NaOH.

b) NaOH, FeCl2, HCl, NaCl.

Câu 5: Không được sử dụng thêm hoá chất làm sao không giống , hãy nhận biết các chất đựng trong những lọ mất nhãn sau: KOH, HCl, FeCl3, Pb(NO3)2, Al(NO3)3, NH4Cl.

Câu 6: Không được cần sử dụng thêm hoá chất như thế nào không giống, hãy nhận biết 5 lọ mất nhãn sau: NaHSO4, Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2, Na2CO3, KHCO3.