Các phương trình hóa học hữu cơ lớp 9

-

Chuỗi phản bội ứng chất hóa học hữu cơ lớp 9 là tài liệu bổ ích, bao gồm 10 chuỗi phản ứng hóa học tất cả giải đáp dĩ nhiên.

Sơ đồ với chuỗi bội nghịch ứng hóa học cơ học là 1 trong trong những dạng bài xích tập tiếp tục xuất hiện trong các bài bác đánh giá, bài bác thi học kì. Thông qua tài liệu này góp chúng ta học viên lớp 9 tham khảo, hệ thống lại kiến thức nhằm giải nkhô nóng các bài xích tập Hóa học 9. Vậy sau đấy là văn bản chi tiết tài liệu, mời chúng ta cùng quan sát và theo dõi tại trên đây.

Chuỗi bội nghịch ứng chất hóa học cơ học lớp 9

Câu 1. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau


Bạn đang xem: Các phương trình hóa học hữu cơ lớp 9

(1) C2H2 + H2

*
C2H4

(2) C2H4 + H2O

*
C2H5OH

(3) C2H5OH + O2

*
CH3COOH + H2O

(4) CH3COOH + C2H5OH

*
CH3COOC2H5 + H2O

(5) 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2 ↑

(6) 2CH3COOH + CaCO3 →(CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

Câu 2. Hoàn thành chuỗi phản nghịch ứng sau:

(1) CaC2 + 2H2O→ Ca(OH)2 + C2H2

(2) C2H2 + H2

*
C2H4

(3) C2H4 + H2O

*
C2H5OH

(4) 2C2H5OH + 2K → 2C2H5OK + H2 ↑

(5) C2H5OH + O2

*
CH3COOH + H O

(6) CH3COOH + C2H5OH

*
CH3COOC2H5 + H2O


Câu 3. Hoàn thành chuỗi phản bội ứng sau:

(1) C2H5OH

*
C2H4 + H2O

(2) C2H4 + Br2 → C2H4Br2

(3) C2H5OH + O2

*
CH3COOH + H2O

(4) C2H4 + 3O2

*
2CO2 + 2H2O

(5) n(CH2 = CH2)

*
(-CH2 – CH2 -)n

................

Mời chúng ta evolutsionataizmama.com File về giúp thấy trọn cỗ chuỗi phản nghịch ứng hóa học hữu cơ


Xem thêm: Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Nhân Vật Phương Định Trong Những Ngôi Sao Xa Xôi

Chia sẻ bởi:
*
Tiểu Ngọc
*