Biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối

-

Hướng dẫn bí quyết màn biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối trải qua 5 bài xích lab. Trong bài lý giải này, Cửa Hàng chúng tôi sẽ trình diễn bí quyết biểu diễn bởi sơ thiết bị khối hận hay còn được gọi là flow chart.

Bạn đang xem: Biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối

Các chúng ta nên xem bài bác Tổng quan liêu về lập trình C để hiểu các kí hiệu trong sơ thiết bị khối.

Hướng dẫn biện pháp trình diễn thuật toán thù bởi sơ thiết bị khối hận – Yêu cầu

Bài 1.Vẽ lưu giữ thiết bị (flowcharts) đến thuật toán thù nhập vào độ C (Celsius) với đưa quý phái độ F (Fahrenheit). Biết rằng C/5 = (F-32)/9.

Bài 2.Vẽ lưu đồ cho thuật toán thù nhập vào điểm tân oán, điểm lý với điểm hoá. Tính tổng điểm, điểm vừa đủ cùng hiển thị kết quả.

Bài 3.Vẽ lưu giữ trang bị mang lại thuật toán tính chu vi, diện tích S hình trụ. Hiển thị chu vi và ăn mặc tích sau thời điểm tính.

Bài 4.Vẽ lưu giữ thiết bị mang lại thuật toán thù tra cứu số lớn nhất trong 3 số a, b với c.

Xem thêm: To Take Up Nghĩa Là Gì - Những Ý Nghĩa Của Take Up

Hướng dẫn phương pháp trình diễn thuật tân oán bằng sơ thứ khối – Hướng dẫn

Các chúng ta có thể áp dụng ngẫu nhiên ứng dụng như thế nào cung ứng vẽ sơ đồ gia dụng khối mà mình biết. Trong bài lý giải này, chúng tôi sử dụng phần mềm thân thuộc là Microsoft Office Word.

Bài 1.Vẽ giữ đồ gia dụng (flowcharts) mang lại thuật toán nhtràn lên độ C (Celsius) cùng chuyển sang trọng độ F (Fahrenheit). Biết rằng C/5 = (F-32)/9.

Phân tích:

Nhập (Input) vào độ C; Xử lý (Process) là F = C * 1.8 + 32; Hiển thị (Output) độ F

Flow chart:

*

Bài 2.Vẽ lưu vật mang đến thuật toán nhtràn vào điểm toán thù, điểm lý và điểm hoá. Sau kia tính tổng điểm, điểm mức độ vừa phải với hiển thị công dụng.

Phân tích:

Nhtràn lên điểm toán thù, điểm lý và điểm hóa; Xử lý là tính điểm tổng cùng điểm trung bình cộng; Hiển thị điểm tổng và điểm trung bình cộng.

Flow chart:

*

Bài 3.Vẽ lưu lại đồ vật cho thuật tân oán tính chu vi, diện tích S hình trụ. Hiển thị chu vi và ăn diện tích sau khi tính.

Phân tích:

Nhtràn vào bán kính r; Xử lý là tính chu vi = 2*PI*r, diện tích = PI*r*r; Hiển thị chu vi và diện tích

Flow chart:

*

Bài 4.Vẽ giữ thứ đến thuật toán tìm số lớn nhất vào 3 số a, b với c.

Phân tích:

Nhập vào 3 số thực; Xử lý kiếm tìm số lớn nhất bằng cách so sánh; Hiển thị số phệ nhất