Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài

-
*
Ca dìm đại túy tam thiên thi Lưu trước dương thế các bạn nguyệt minh
*
Thơ ca Hiện đại
Thơ ca đời Lý-Trần
Thơ ca TK XV
Thơ ca TK XVI đến nửa đầu TK XVIII
Thơ ca nửa cuối TK XVIII đến khi kết thúc TK XIX
*
Sắp xếp theo Tựa
ABCDEGH
IKLMNOP
QRSTUVX
YZ
Sắp xếp theo Tác giả
ABCDEGH
IKLMNOP
QRSTUVX
YZ
*
Văn học
Diễn đàn
Hướng dẫn
Bản đồ
*
*
*
*
*

Sóng gợn tràng giang bi hùng điệp điệpCon thuyền xuôi mái nước tuy vậy tuy vậy,Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả;Củi một cành thô lạc mấy giòng.Lơ thơ động bé dại gió vắng tanh,Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều.Nắng xuống, trời lên sâu chót vót;Sông nhiều năm, trời rộng, bến cô liêu.Bèo dạt về đâu, hàng nối hàng;Mênh mông ko một chuyến đò ngang.Không cầu gợi chút niềm thân thiện.Lặng lẽ bờ xanh tiếp bến bãi rubi.Lớp lớp mây cao đùn núi bạc...Chim nghiêng cánh nhỏ: láng chiều saLòng quê dờn dợn vời con nước,Không khói hoàng hôn cũng ghi nhớ đơn vị.
Xem tiếp:
Thuyền đi - Huy Cận
Trăng xuân - Huy Cận
Nằm nghe bạn thlàm việc - Huy Cận
Ngậm ngùi - Huy Cận
Ngã tía Đồng Lộc - Huy Cận
Nhạc sầu - Huy Cận
Với bàn tay ay - Xuân Diệu
Vô biên - Xuân Diệu
Vội xoàn - Xuân Diệu
Yêu - Xuân Diệu
Yêu mến - Xuân Diệu
Ác mộng - Thế Lữ
Ý thơ - Thế Lữ
Đi bước nữa - Nguyễn Bính
Đàn tôi - Nguyễn Bính
*
*
*
*
*
Bản quyền của evolutsionataizmama.com