Bài tập viết lại câu điều kiện loại 2

-

Hôm ni Cửa Hàng chúng tôi xin ra mắt tới quý người hâm mộ một các loại câu điều kiện không có thiệt ở bây chừ. Câu điều kiện loại 2 hệt như câu ĐK nhiều loại 1. Đều diễn đạt một giả định về tương lai, về tác dụng của hành động sau này. Nhưng trong ĐK loại 2, ĐK đó rất khó xảy ra hay là không khi nào tất cả thiệt. Bài viết này sẽ bao gồm về Câu điều kiện nhiều loại 2- Công thức, phương pháp cần sử dụng, bài tập áp dụng.

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu điều kiện loại 2

Câu ĐK LOẠI 2


Ý nghĩa câu ĐK các loại 2

– Tương từ nhỏng câu điều kiện nhiều loại 1, câu điều kiện một số loại 2 cũng trở thành nghĩ về tương lai tuy nhiên tác dụng sẽ không xảy ra hoặc cực kỳ nặng nề xảy ra. Tức là, câu điều kiện một số loại 2 là câu ĐK biểu đạt ước ước ao mà lại bạn dạng thân quan trọng làm được.

Công thức ( cấu trúc) câu ĐK các loại 2

If + S + V (vượt khứ), S + would + V (nguim mẫu)

Example:

– If you went to bed earlier you wouldn’t be so tired.( Nếu các bạn đi ngủ mau chóng các bạn sẽ không bị mệt.)- Thực tế các bạn đang không đi ngủ mau chóng, cùng bạn hiện nay đang bị mệt nhọc với điều bạn muốn không thể có tác dụng được)

– If it rained, you would get wet.( Nếu ttránh mưa, bạn sẽ bị ướt)- Thực tế bên phía ngoài trời không tồn tại mưa

Lưu ý câu ĐK một số loại 2

Lưu ý 1:

Trong câu ĐK các loại 2, hễ tự của mệnh đề if chia sinh sống (past subjunctive). Động tự của mệnh đề bao gồm phân chia sống sau này vào vượt khứ(Future in the past).

Riêng động từ bỏ “khổng lồ be” thì sử dụng “were” mang đến toàn bộ những ngôi.Động từ vào mệnh đề bao gồm sinh sống tương lai vào thừa khứ(Future in the past): would

Example: 

– If the weather wasn’t so bad, we would go khổng lồ the park. (But the weather is bad so we can’t go.)( ví như tiết trời không quá tệ, họ vẫn đi mang đến công viên)- Nhưng thực tiễn thời tiết thì tệ vì chưng thê chúng ta chẳng thể đi.

Lưu ý 2: bí quyết ghi lưu giữ nhanh

– Ở các trung tâm anh ngữ các thầy thầy giáo hay được dùng giải pháp ghi ghi nhớ nhanh khô như sau:

Câu điều kiện loại 2 = Câu điều kiện các loại 1 thụt lùi một thì
Simple present → Past subjunctive/ Simple Past
Will + V_inf → Would + V_inf
Lưu ý 3:

– Có thể dùng “Would be V_ing” sửa chữa thay thế mang đến “Would + V_inf” để nhấn mạnh hành động đã diễn raEx: If I were in my company, I would be working now. (Nếu bây chừ tôi sinh sống chủ thể của mình, thì tôi đang đang có tác dụng việc)

Lưu ý 4: Đảo ngữ câu ĐK một số loại 2


Were + S +(not) + to_inf

Ex:If they offered you the job, would you accept?→ Were they lớn offer you the job, would you accept?( Nếu bọn họ ý kiến đề nghị các bạn một quá trình, chúng ta gồm gật đầu đồng ý không?)

She would hurt herself if she fell.→Were she khổng lồ fall, she would hurt.( Nếu cô ấy bửa, thì cô ấy sẽ ảnh hưởng đau.)

Lưu ý 4: Were rất có thể được sử dụng chũm đến was (cùng với các chù từ Ị, he, she, it) trong mệnh đề if nhất là vào mịnh đề “If I were you”If Tom were rich, he would have a car. (Nếu Tom giàu sang, anh ấy sẽ tải một mẫu xe cộ xe hơi.)
*
If Tom were rich, he would have a carI’d go out if it weren’t raining. (Giá nlỗi ttách không mưa thì tôi sẽ di chơi)If I were you, I would accept the invitation. (Nếu tôi là anh, tôi sẽ gật đầu lời mời của họ)Lưu ý 5: Không sử dụng would trong mệnh đề ĐK (if-clause)If I ate cake, I’d get fat. (Nếu tôi ân bánh, tôi sẽ ảnh hưởng béo.)

Nhưng would có thể được sử dụng vào mênh đề if Khi họ chỉ dẫn nhu cầu.

If you’d lượt thích lớn come this way, the doctor will see you now.(Vui long đi lối này, bác sĩ đang đi khám cho bà.)

Biến thể câu ĐK một số loại 2

1. Biến thể ở mệnh đề chính

If + S+ past simple, S + would /could/might/had to…. + be V-ing

– Could và might cũng rất có thể được sử dụng trong mệnh đề chính để nói đến năng lực có thể xẩy ra.

Example:

If she had a camera, she could take some photos.(Giá nlỗi thay thứ hình họa, cô ấy rất có thể chụp vài ba tấm hình.)If Rachel worked harder, she might bởi even better than at her study.

Xem thêm:

(Giá nhỏng Rachel học siêng rộng thỉ kết xoàn học hành của cô ý ấy vắt thể còn xuất sắc không dừng lại ở đó.)

2. Biến thể sống mệnh đề If

If + S + Past Continuous, S + would/could + V-inf

Example:If you were working, I wouldn’t bother you. (Nếu nhiều người đang bận thao tác làm việc tôi sẽ không còn làm cho phiền hậu các bạn đâu.)

If + S + Past Perfect, S + would/could + V-inf

Example:

If he hadn’t called me last night, I couldn’t get up early.( nếu như tối qua anh ấy ko call tôi, thì tôi không thể dậy nhanh chóng được.)

những bài tập câu ĐK các loại 2

1. Hoàn thành các bài xích tập bên dưới áp dụng câu điều kiện một số loại 2(Complete the sentences with the verbs in brackets.)

I can’t tidy my room now. If I ………………………. more miễn phí time, I ……………………………. it. (have | tidy)My job isn’t well-paid. Provided that I ……………………… a lot of money, however, I ………………………….round the world. (earn | travel)I spkết thúc a lot of time learning English. If I ………………………….. English, I …………………………… studyingSpanish or French. (not learn | try)I have to meet my business partner. But if I ………………………… some time khổng lồ spare, I ………………………..a museum. (have | visit)I don’t know if my frikết thúc needs help. Suppose he …………………………. my help, I ………………………………(need | not refuse)I can’t imagine that there would be someone in my bedrrom. I ………………………….. if I ……………………..a stranger in it. (scream | find)My teachers are OK. If I …………………………… my teachers, however, I ………………………………….. them.(can’t st& | never tell)I’ve never won a lottery. But I …………………………. my job if I …………………… a million. (not quit | win)You can rely on Jim. But if he ……………………… about it, I …………………………….. hyên. (forget | remind)Do you want me to lớn pay in advance? I ………………………….. in advance on condition that I ………………….a discount. (pay | get)

Đáp án

If I had more free time, I would tidy it.Provided that I earned a lot of money, however, I would travel round the world.If I did not learn English, I would try studying Spanish or French.But if I had some time to lớn spare, I would visit a museum.Suppose he needed my help, I would not refuse.I would scream if I found a stranger in it.If I couldn’t stvà my teachers, however, I would never tell them.But I would not quit my job if I won a million.If he forgot about it, I would remind hyên.I would pay in advance on condition that I got a discount.

2. những bài tập viết lại câu áp dụng câu điều kiện một số loại 2

Ví dụ:My car is out of order. I won’t drive you there.If my car wasn’t out of order, I would drive you there._______________________________________________________

I don’t know his address. I can’t tương tác him.If I ………………………… his address, I could contact hlặng.He is ill. He can’t go skiing.If he wasn’t ill, he ……………………… skiing.He doesn’t lượt thích tomatoes. He won’t eat the salad.If he …………………….. tomatoes, he would eat the salad.I travel on my own because I speak English.I wouldn’t travel on my own if I ……………………………………. English.We don’t have sầu enough room in our house. You can’t stay with us.If we …………………. enough room in our house, you could stay with us.You aren’t lucky. You won’t win.If you were lucky, you ……………………………… .I go lớn bed early because I work so hard.I wouldn’t go lớn bed early if I …………………………………. so hard.I am eighteen. I can vote.If I ……………………. eighteen, I couldn’t vote.Go khổng lồ Corfu. You may like it.If you went to lớn Corfu, you ……………………………… it.You’ll manage it. Don’t panic.You would manage it if you ………………………………………. .

Đáp án:

If I knew his address, I could tương tác him.If he wasn’t ill, he could go skiing.If he liked tomatoes, he would eat the salad.I wouldn’t travel on my own if I didn’t speak English.If we had enough room in our house, you could stay with us.If you were lucky, you would win.I wouldn’t go to lớn bed early if I didn’t work so hard.If I wasn’t | weren’t eighteen, I couldn’t vote.If you went khổng lồ Corfu, you might like it.You would manage it if you didn’t panic.

3. Hoàn thành những câu sau với cồn tự nhắc nhở trong ngoặc

I can’t tidy my room now. If I ………………………. more không lấy phí time, I ……………………………. it. (have | tidy)My job isn’t well-paid. Provided that I ……………………… a lot of money, however, I ………………………….round the world. (earn | travel)I spover a lot of time learning English. If I ………………………….. English, I …………………………… studyingSpanish or French. (not learn | try)I have to meet my business partner. But if I ………………………… some time lớn spare, I ………………………..a museum. (have | visit)I don’t know if my frikết thúc needs help. Suppose he …………………………. my help, I ………………………………(need | not refuse)I can’t imagine that there would be someone in my bedrrom. I ………………………….. if I ……………………..a stranger in it. (scream | find)My teachers are OK. If I …………………………… my teachers, however, I ………………………………….. them.(can’t stand | never tell)I’ve sầu never won a lottery. But I …………………………. my job if I …………………… a million. (not quit | win)You can rely on Jyên ổn. But if he ……………………… about it, I …………………………….. hyên. (forget | remind)Do you want me to lớn pay in advance? I ………………………….. in advance on condition that I ………………….a discount. (pay | get)

Đáp án:

If I had more không lấy phí time, I would tidy it.Provided that I earned a lot of money, however, I would travel round the world.If I did not learn English, I would try studying Spanish or French.But if I had some time to lớn spare, I would visit a museum.Suppose he needed my help, I would not refuse.I would scream if I found a stranger in it.If I couldn’t stvà my teachers, however, I would never tell them.But I would not quit my job if I won a million.If he forgot about it, I would remind hlặng.I would pay in advance on condition that I got a discount.

4. Có một lỗi không nên trong những câu. Đánh vệt cùng viết câu trả lời đúng ngay lập tức mặt cạnh-thực hiện câu ĐK nhiều loại 2

Ví dụ:If you helped me, we will finish in time. would finish_______________________________________________________________________________________I can’t go out. Believe me, I wouldn’t stay at home page if I’m not ill. _______________If my mum was younger, she studied at university. _______________I can’t afford this car. But I’d buy it if I have more money. _______________I don’t speak French. If I’d speak French, I’d live in Provence. _______________If you aren’t my best friend, I wouldn’t tolerate your behaviour. _______________Paul is unemployed. He would be happier if he founded a job. _______________He doesn’t want to lớn bởi the exam. But he could enter university if he’d pass it. _______________I don’t know his phone number. I’ll text hyên ổn if I knew it. _______________They wouldn’t travel to Egypt if they can’t stand hot weather. _______________If I were you, I should listen khổng lồ your parents. _______________

Đáp án:

I can’t go out. Believe me, I wouldn’t stay at home if I’m not ill. I wasn’t | weren’tIf my mum was younger, she studied at university. would studyI can’t afford this car. But I’d buy it if I have more money. hadI don’t speak French. If I’d speak French, I’d live in Provence. I spokeIf you aren’t my best frikết thúc, I wouldn’t tolerate your behavior. weren’tPaul is unemployed. He would be happier if he founded a job. foundHe doesn’t want to lớn vày the exam. But he could enter university if he’d pass it. he passedI don’t know his phone number. I’ll text hyên if I knew it. I’d textThey wouldn’t travel to Egypt if they can’t stvà hot weather. couldn’t standIf I were you, I should listen to lớn your parents. would listen

5. các bài tập luyện viết lại câu thực hiện câu ĐK nhiều loại 2

What would you wish if you ………………. three wishes?□ have □ hadTyên ……………………………………… if he asked for a pay-rise.□ wouldn’t be fired □ wasn’t firedSuppose you had khổng lồ marry Rachel, what ………………………………… first?□ would you vì □ you would doI wouldn’t accept the job on condition that I ……………………………………………. very early.□ had to lớn get up □ would have to get upIf we …………… a TV mix, we could watch the Olympic games.□ buy □ boughtHe’d go with us in case we …………………………… help.□ needed □ would needIf the flowers were dry, ………………………………….. them?□ will you water □ would you waterWe would deliver the parcel today on condition that you ……………….. extra charge.□ paid □ payedWe would tư vấn your project provided that you ………………………… it till the end of this year.□ finished □ finishIf you gave me your address, I ………………….. skết thúc someone to lớn have sầu a look at it.□ will be able □ could

Đáp án:

What would you wish if you had three wishes?Tim wouldn’t be fired if he asked for a pay-rise.Suppose you had khổng lồ marry Rachel, what would you bởi first?I wouldn’t accept the job on condition that I had to get up very early.If we bought a TV mix, we could watch the Olympic games.He’d go with us in case we needed help.If the flowers were dry, would you water them?We would deliver the parcel today on condition that you paid extra charge.We would support your project provided that you finished it till the over of this year.If you gave me your address, I could sover someone lớn have a look at it.

6. Sử dụng những tự lưu ý nhằm xong xuôi những câu điều kiện lại 2

Ví dụ:I’d play with you ………………………………………………………………………help me | with the housework | you | ifI’d play with you if you helped me with the housework._____________________________________________________

I wouldn’t go there ………………………………………………. .be | I | if | you……………………………………………………………………., we’d catch an express train.khổng lồ Paris | have | suppose | khổng lồ travel | we……………………………………………………………. if you didn’t commit it?a crime | you | lớn | admitJlặng would be happier ……………………………………………………………….. .you | about it | if | not tell himIf you won this match, ………………………………………………………………….?win | you | the tournamentWe should take some coins …………………………………………………………………….need | in case | a trolley | we | in the shop…………………………………………………………………………….. if it were cloudy?go | we | to lớn the beachWe wouldn’t mind your marriage ………………………………………………………………..get married | in church | you | on condition thatSuppose I wanted khổng lồ renovate the house, ……………………………………………………………………?a hvà | give sầu me | youWhat would you bởi vì ……………………………………………………………………………………?baông xã | he | the money | not give sầu you | if

Đáp án:

I wouldn’t go there if I were you.Suppose we had to lớn travel lớn Paris, we’d catch an express train.Would you admit to a crime if you didn’t commit it?Jyên ổn would be happier if you did not tell hyên about it.If you won this match, would you win the tournament?We should take some coins in case we needed a trolley in the siêu thị.Would we go khổng lồ the beach if it were cloudy?We wouldn’t mind your marriage on condition that you got married in church.Suppose I wanted khổng lồ renovate the house, would you give sầu me a hand?What would you vì chưng if he didn’t give sầu you the money back?

7. Những bài tập phân tách hễ từ bỏ áp dụng câu điều kiện loại 2

1. It’s Monday today, but if it ___________________ (be) Saturday, I ______________________ (go) khổng lồ the beach.2. I don’t have any money now, but if I ___________________ (have) some, I _________________ (lend) it to lớn you.3. I have khổng lồ work tomorrow, but if I ___________________ (be) free, I ___________________ (go) shopping with you.4. Amy can only speak one language, but if she ________________ (can) speak two languages, she___________________ (apply) for a job at the Multicultural Center.5. Sue doesn’t know how lớn knit. If she ___________________ (know) how khổng lồ knit, she ____________________ (make)a sweater for you for your birthday.6. I don’t own a pair of skis. If I ________________ (have) skis, I __________________ (go) skiing with you tomorrow.7. I can’t understvà what he’s saying. If he ___________________ (speak) more clearly, I ____________________(understand) more.8. We are not going to lớn buy that house, but if it ______________________ (be) a little cheaper, we____________________ (buy) it.9. He is not going lớn pass his exam. If he ______________________ (study) harder, he _____________________ (pass).10. John has a lot of oto accidents. If he _____________________ (drive) more carefully, he _______________________(have) fewer accidents.11. Beth eats a lot of junk food. If she _____________________ (eat) healthier food, she ____________________ (lose)weight.12. Robert smokes a lot. If he ______________________ (quit) smoking, his cough _______________ (get) better.13. Frank is always tired. If he _____________________ (go) to lớn bed earlier every night, he ______________________(feel) much better.

8. Chọn câu vấn đáp đúng độc nhất vô nhị áp dụng câu ĐK loại 2

1. If I were hungry, I __________________________ a sandwich.a) makeb) will makec) would make2. I would buy a new oto if I __________________________ more money.a) hadb) havec) will have3. If he __________________________ his homework everyday, he would get better marks.a) doesb) didc) will do4. If our parents were here, they __________________________ us what khổng lồ do.a) toldb) would tellc) tell5. I would help her if she __________________________ me.a) will askb) askedc) asks6. If I found a $20 dollar bill on the street, I __________________________ it.a) will keepb) keptc) would keep7. I __________________________ khổng lồ your các buổi tiệc nhỏ on Saturday if I didn’t have sầu lớn work.a) cameb) would comec) will come8. I would Điện thoại tư vấn them if I __________________________ their telephone number.a) knewb) knowc) will know

Bài viết bên trên của Shop chúng tôi cùng với đã bao gồm tất cả kỹ năng liên quan cấu trúc câu ĐK các loại 2 – Công thức, giải pháp cần sử dụng, bài xích tập áp dụng từ bỏ cơ bạn dạng mang lại nâng cấp. Chúng tôi siêu mong mỏi nhận thấy mọi góp sức ý kiến trân quý tự quý thầy cô cùng các bạn học sinh sinh viên.