Bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 3 online

-

Bài đánh giá trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

Bài khám nghiệm trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 là tư liệu giúp các em học viên ôn tập và củng rứa lại kỹ năng môn Tiếng Anh. Đề gồm đáp án đi cùng, sau khoản thời gian các em làm cho bài có thể khám nghiệm lại hiệu quả một biện pháp mau lẹ và đơn giản dễ dàng. Mời những em cài đặt về trọn cỗ đề thi nhằm xem thêm với ôn tập.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 3 online

Tổng phù hợp bài bác tập Tiếng Anh lớp 3

các bài luyện tập Tiếng Anh lớp 3 công tác mới

The first - semester examination

Time: 35 minutes

Mark The teacher’s remark

Exercise 1: Listen

a/ Listen và tiông chồng b/ Listen & number


1. Where when …../ Where are you from?

2. can can’t ….../ Can you swim?

3. Sunday Saturday ….../ This is our classroom.

4. Pencil pencil box ….../ It’s big and nice

5. táo bị cắn April ….../ I lượt thích English.

Exercise 2: Complete the sentences

1. …..hat is you… name? 2. I am …..rom Vietphái mạnh.

3. My b…rth…ay is in Septembe… 4. I hav… Engli…h on Friday.

5. ….hose are my notebo…ks.

Exercise 3: Fill in the blank

1. These ………..my pencils

2. ………is your birthday?

3. I have sầu Art ……. Tuesday.

4. What vì you vì chưng ……….English lesson?

5. Would you ……….some milk?

Exercise 4: Select & tick the letter A, B or C


1. Those are my……………. A. pencil B. a pencil C. pencils

2. My birthday is in………….. A. America B. May C. England

3. …………….is your birthday? A. Who B. When C. How

4. What vày you do….. English lesson? A. during B. in C. on

5. These book are ………..the table. A. at B. on C. in

Exercise 5: Answer question

What’s your name? …………………………………………………………………………………………………

Where are you from?..........................................................................................................…………

What subjects vày you like?................................................................................................………...

How many students are there in your class?......................................................................………….

When do you have sầu Maths?...............................................................................................………….

Xem thêm: Khả Ngân Bao Nhiêu Tuổi Phải Không? Diễn Viên Khả Ngân

Đáp án đề soát sổ trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

Exercise 1: Listen

a/ Listen & tiông xã (1 point)


1. when 2. can"t 3. Saturday 4. Pencil 5. apple

b/ Listen and number (1 point)

......2/ Where are you from?

......4/ Can you swim?

......1/ This is our classroom.

......3/ It"s big and nice

......5/ I lượt thích English.

Exercise 2: Complete the sentences (2 points)

1. What is your name?

2. I am from Vietnam giới.

3. My birthday is in September

4. I have English on Friday.

5. Those are my notebooks.

Exercise 3: Fill in the blank (2 points)

1. are 2. When 3. on 4. during 5. like

Exercise 4: Select và tick the letter A, B or C (2 points)

1. C. pencils 2. B. May 3. B. When 4. A. during 5. B. on

Exercise 5: Answer question (2 points)

1. My name is.................

2. I"m from Vietnam giới.

3. I like.................

4. There are..............

5. I have it on......................./ I have Math on...........

Total: 10 points

Tài liệu vẫn tồn tại, mời chúng ta evolutsionataizmama.com về coi tiếp


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
evolutsionataizmama.com
Mời bạn tấn công giá!
Lượt tải: 2.248 Lượt xem: 10.473 Dung lượng: 125,1 KB
Liên kết cài về

Link evolutsionataizmama.com chủ yếu thức:

Bài khám nghiệm trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 (gồm đáp án) evolutsionataizmama.com Xem

Các phiên phiên bản khác cùng liên quan:


Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Chủ đề liên quan
Mới tốt nhất vào tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA