Bài tập trắc nghiệm thì hiện tại tiếp diễn

-
Website Luyện thi online miễn phí,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực đường miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi thử thptqg miễn giá thành https://evolutsionataizmama.com/uploads/thi-online.png

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm thì hiện tại tiếp diễn

Thì hiện thời tiếp diễn, trắc nghiệm giờ anh online, Trắc nghiệm thì hiện nay tiếp nối bao gồm lời giải, những bài tập trắc nghiệm thì hiện giờ tiếp nối có đáp an, Thì hiện tại tiếp tục, Trắc nghiệm thì ngày nay hoàn thành, Những bài tập trắc nghiệm thì hiện nay solo với hiện thời tiếp tục bao gồm đáp an, Bài tập thì bây giờ tiếp nối cùng hiện thời đối kháng, Thì bây chừ tiếp diễn Elight, Những bài tập thì bây chừ tiếp diễn Online, Thì hiện giờ tiếp diễn, Thì bây giờ đối kháng, bài tập thì ngày nay tiếp tục có lời giải, Công thức thì ngày nay tiếp diễn, Thì hiện tại xong xuôi tiếp diễn, Thì bây giờ tiếp diễn lớp 6, các bài luyện tập thì bây giờ tiếp nối với hiện giờ đối kháng, Thì hiện tại tiếp nối là gì

Xem thêm: Bài Văn Miêu Tả Mùa Xuân Hay Chọn Lọc, Cách Làm Bài Văn Tả Cảnh Mùa Xuân Hay Nhất

*
Các thì vào giờ đồng hồ anh, tiếng anh sâu xa
Thì hiện giờ tiếp tục, trắc nghiệm giờ đồng hồ anh online, Trắc nghiệm thì ngày nay tiếp diễn bao gồm giải đáp, các bài tập luyện trắc nghiệm thì ngày nay tiếp diễn gồm đáp an, Thì bây chừ tiếp diễn, Trắc nghiệm thì hiện giờ hoàn thành, các bài luyện tập trắc nghiệm thì hiện tại đối kháng cùng ngày nay tiếp nối gồm đáp an, các bài luyện tập thì bây chừ tiếp diễn với hiện tại đơn, Thì ngày nay tiếp nối Elight, Bài tập thì hiện thời tiếp nối Online, Thì hiện giờ tiếp tục, Thì bây giờ đối kháng, các bài luyện tập thì hiện nay tiếp diễn có lời giải, Công thức thì hiện nay tiếp nối, Thì hiện giờ kết thúc tiếp tục, Thì bây chừ tiếp nối lớp 6, Những bài tập thì hiện tại tiếp tục và hiện thời đối kháng, Thì bây chừ tiếp nối là gì

Thì ngày nay tiếp diễn, trắc nghiệm giờ đồng hồ anh online

A. PHƯƠNG PHÁP.. GIẢI

1. Cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

Thì hiện giờ tiếp diễn dùng làm mô tả hầu hết vấn đề xẩy ra ngay trong lúc nói hay bao quanh thời khắc nói, cùng hành động không chấm dứt (còn liên tiếp diễn ra). Trong khi, nó còn diễn đạt hành vi tiếp tục lặp đi lặp lại tạo sự bực bản thân xuất xắc tức giận cho tất cả những người nói. Cách cần sử dụng này được sử dụng với trạng tự “always, continually”

2. Cấu trúcthì ngày nay tiếp diễn

Khẳng định (+): S + am/ is/ are + V-ingLưu ý:– S = I + am– S = He/ She/ It + is– S = We/ You/ They + areEg:I am studying English. She is cooking with her mother. We are playing chess.
Phủ định (-): S + am/ is/ are + not + V-ingLưu ý:– am not: không tồn tại dạng viết tắt– is not = isn’t– are not = aren’tEg:I am not listening lớn music at the moment. My sister isn’t working now. They aren’t watching TV at present.
Nghi vấn (?): Am/ Is/ Are + S + V-ing?Trả lời:- Yes, I + am. – Yes, he/ she/ it + is. – Yes, we/ you/ they + are. - No, I + am not. – No, he/ she/ it + isn’t. – No, we/ you/ they + aren’t. Eg:- Are you doing your homework?- Yes, I am. / No, I am not.
* Một số để ý Khi đưa V sang Ving:• Tận thuộc là MỘT chữ “e”: Ta quăng quật “e” rồi thêm “-ing”. Ví dụ:write – writingtype – typingcome – coming• Tận thuộc là HAI CHỮ “e” ta không quăng quật “e” nhưng vẫn thêm “-ing” bình thường. • Với động từ bỏ bao gồm MỘT âm huyết, tận cùng là MỘT PHỤ ÂM, trước là MỘT NGUYÊN ÂM: Ta nhân đôi prúc âm cuối rồi thêm “-ing”. Ví dụ: stop – stoppingget – gettingput – putting• Với rượu cồn trường đoản cú tận cùng là “ie”: Ta thay đổi “ie” thành “y” rồi thêm “-ing”. Ví dụ:lie – lyingdie – dying• Các trường thích hợp ngoại lệ:begin – beginningtravel – travellingprefer – preferringpermit – permitting3. Dấu hiệu nhấn biết- Trong câu gồm những trạng trường đoản cú chỉ thời gian:Now: bây giờRight now: Ngay bây giờAt the moment: dịp nàyAt present: hiện nay tạiEg: I am not listening lớn music at the moment. (Trong thời điểm này tôi đã không nghe nhạc. )- Trong câu tất cả các đụng từ bỏ như:Look! (Nhìn kìa!)Listen! (Hãy nghe này!)Keep silent! (Hãy yên ổn lặng)Eg: Look! The train is coming. (Nhìn kìa ! Tàu sắp đến. )B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNGTask 1. Cho dạng đúng của cồn từ vào ngoặc. 1. Look! The car (go) so fast. 2. Listen! Someone (cry) in the next room. 3. Your brother (sit) next khổng lồ the beautiful girl over there at present?4. Now they (try) to lớn pass the examination. 5. It’s 12 o’clochồng, và my parents (cook) lunch in the kitchen. 6. Keep silent! You (talk) so loudly. 7. I (not stay) at home page at the moment. 8. Now she (lie) to lớn her mother about her bad marks. 9. At present they (travel) khổng lồ Thủ đô New York. 10. He (not work) in his office now. Hướng dẫn giải:1. is going2. is crying3. is your brother sitting4. are trying5. are cooking6. are talking7. am not staying8. is lying9. are travelling10. isn’t workingTask 2. Xây dựng câu áp dụng thì ngày nay tiếp diễm phụ thuộc các từ lưu ý mang đến sẵn. 1. My/ father/ water/ some plants/ the/ garden. 2. My/ mother/ clean/ floor/. 3. Mary/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant. 4. They/ ask/ a/ man/ about/ the/ way/ the/ railway/ station. 5. My/ student/ draw/ a/ beautiful/ picture. Hướng dẫn giải:1. My father is watering some plants in the garden. (Bố của tớ đã tưới cây làm việc trong vườn cửa. )2. My mother is cleaning the floor. (Mẹ của tôi sẽ vệ sinh công ty. )3. Mary is having lunch with her friends in a restaurant. (Mary đang ăn uống trưa cùng với bạn trong một tiệm nạp năng lượng. )4. They are asking a man about the way to lớn the railway station. (Họ vẫn hỏi một fan lũ ông về lối đi cho tới công ty ga. )5. My student is drawing a beautiful picture. (Học trò của tôi sẽ vẽ một tranh ảnh rất đẹp mắt. )Task 3. Hoàn thành những câu thực hiện đụng từ sau:start - get - increase - change - rise1. The population of the world . . . . . . . . . . . . . . . . very fast. 2. The world ………………. . . Things never stay the same. 3. The situation is already bad và it …………………worse. 4. The cost of living . . . . . . . . . . . . . . . Every year things are more expensive sầu. 5. The weather . . . . . . . . . . . . khổng lồ improve sầu. The rain has stopped, and the wind isn't as strong. Hướng dẫn giải:1. is increasing2. is changing3. 's getting / is getting4. is rising5. is startingTask 4. Chọn đáp án đúng:1. Have sầu you got an umbrella? It . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to lớn rain. a. is starting b. are starting c. am starting d. start2. You . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a lot of noise. Can you be quieter? I . . . . . . . . . . . . . . . to lớn concentrate. a. is makeing/am trying b. are makeing/ am tryingc. are making/ am trying d. is making/ am trying3. Why are all these people here? What . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?a. am happening b. are happening c. is happening d. is happening4. Your English . . . . . . . . . . . . . . . . . . How vì you learn?a. is improving b. are improving c. improve sầu d. improving5. Please don’t make so much noise. I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to lớn work. a. is trying b. are trying c. trying d. am trying6. Let’s go out now. It . . . . . . . . . . . . . . . . . . . any more. a. am raining b. is raining c. are raining d. raining7. You can turn off the radio. I . . . . . . . . . . . . . lớn it. a. are not listening b. isn’t listening c. am not listening d. don’t listening8. Kate phoned me last night. She is on holiday in France. She . . . . . . a great time & doesn’t want lớn come baông chồng. a. is haveing b. are having c. am having d. is having9. I want khổng lồ đại bại weight, so this week I . . . . . . . . . . . . . . . . lunch. a. am not eating b. isn’t eating c. aren’t eating d. amn’t eating10. Andrew has just started evening classes. He . . . . . . . . . . . . . . . . . German. a. are learning b. is learning c. am learning d. learningHướng dẫn giải:1. a. is starting2. c. are making/ am trying3. c. is happening4. a. is improving5. d. am trying6. b. is raining7. c. am not listening8. d. is having9. a. am not eating10. b. is learningBảng đáp án
Câu hỏi12345678910
Đáp ánaccadbcdab
Task 5. Hoàn thành câu sử dụng tự đến sẵn. 1. I/ wash / my hair. ⇒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. It/ snow. ⇒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. They/ sit/ on the bench. ⇒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. It/ rain/ very hard. ⇒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. She/ learn/ English. ⇒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. He/ listen/ khổng lồ the radio. ⇒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. We/ smoke/ in the class. ⇒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. I/ read/ a newspaper. ⇒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. You/ watch/ T. V?⇒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. What/ you/ do?⇒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hướng dẫn giải:1. I’m washing my hair. 2. It’s snowing. 3. They’re sitting on the bench. 4. It’s raining very hard. 5. She’s learning English. 6. He’s listening khổng lồ the radio. 7. We’re smoking in the class. 8. I’m reading a newspaper. 9. Are you watching TV?10. What are you doing?Task 6. Mỗi câu sau chứa một lỗi sai. Tìm cùng sửa chúng. 1. Are you vì homework right now?…………………………………………………………………………………………………………………2. The children play football in the bachồng yard at the moment. …………………………………………………………………………………………………………………3. What does your elder sister doing?…………………………………………………………………………………………………………………4. Look! Those people are fight with each other. …………………………………………………………………………………………………………………5. Noah is tries very hard for the upcoming exam. …………………………………………………………………………………………………………………Hướng dẫn giải:1. vì doing2. play are playing3. does is4. fight fighting5. tries tryingTask 7. Complete the sentences. 1. It (get) ___________ dark. Shall I turn on the light?2. You (make) ______ a lot of noise. Could you be quieter? I (try) _______ to concentrate. 3. Sue (stay) ____________ at home page today. 4. John & Ed (cycle) ___________ now. 5. She (not watch) _____________ TV. 6. I (read) ______________ an interesting book. 7. The cat (play) __________ with the ball. 8. The mèo (chase) _____________ the mouse. 9. The students (not be) ____________ in class at present. 10. They haven’t got anywhere to lớn live at the moment. They (live) _______ with friends until they find somewhere. Hướng dẫn giải:1. is getting2. are making - am trying3. is staying4. are cycling5. is not watching / isn't watching6. am reading7. is playing8. is chasing9. are not being / aren't being10. are livingTask 8. Read this conversation between Brian and Sarah. Put the verbs inlớn the correct form. Sarah: Brian! How nice to see you! What (1)___________(you/ do) these days?Brian: I (2)______________(train) lớn be a supermarket manager. Sarah: Really? What’s it like? (3) _____________(you/ enjoy) it?Brian: It’s all right. What about you?Sarah: Well, actually I (4) __________(not/ work) at the moment. I (5) ______(try) to find a job but it’s not easy. But I’m very busy. I (6) _________(decorate) my flat. Brian: (7) _________(you/ do) it alone?Sarah: No, some friends of mine (8) ___________(help) me. Hướng dẫn giải:(1) Are you doing(2) Am training(3) Are you enjoying(4) Am not working(5) Am trying(6) Am decorating(7) Are you doing(8) Are helpingTask 9. Write the questions. 1. Collin/ work/ this week ?_______________________________________2. what/ you/ vì ?_______________________________________3. Jel/ drink/ tea/ now ?_______________________________________4. Why/ you/ look/ at/ me/ like that?_______________________________________5. she/ study ?______________________________________6. anybody/ listen/ lớn the radio/ or/ can/ I/ turn it off ?______________________________________7. I/ be/ stupid ?______________________________________8. we/ make/ a mistake ?______________________________________Hướng dẫn giải:1. Is Collin working this week?2. What are you doing?3. Is Jel drinking tea now?4. Why are you looking at me lượt thích that?5. Is she studying?6. Is anybody toàn thân listening to the radio or can I turn it off?7. Am I being stupid?8. Are we making a mistake?Task 10. Dịch hầu như câu sau lịch sự giờ Anh có áp dụng thì hiện thời tiếp nối. 1. Bố bà mẹ tôi đang tận hưởng kỳ nghỉ hnai lưng của mình trên Miami. …………………………………………………………………………………………………………………2. Họ vẫn uống coffe cùng với đối tác. …………………………………………………………………………………………………………………3. Nhìn kìa! Ttách bắt đầu mưa!…………………………………………………………………………………………………………………4. Họ đang thiết lập một vài ba mẫu bánh ngọt mang đến lũ ttốt ở trong nhà. …………………………………………………………………………………………………………………5. Em trai của công ty vẫn làm cái gi rồi?…………………………………………………………………………………………………………………6. Họ vẫn đi đâu vậy?…………………………………………………………………………………………………………………7. Có buộc phải Peter sẽ xem sách trong phòng không?…………………………………………………………………………………………………………………8. quý khách buộc phải với theo một cái áo. Ttránh vẫn trsống giá buốt đấy!…………………………………………………………………………………………………………………9. Lisa đang ăn trưa ở căng-tin cùng với bạn bè của cô ấy. …………………………………………………………………………………………………………………10. Bố tôi đã sửa chiếc xe đạp của tôi. …………………………………………………………………………………………………………………Hướng dẫn giải:1. My parents are enjoying their summer vacation in Miangươi. 2. They are drinking coffee with their partners. 3. Look! It is raining!4. They are buying some cakes for the kids at trang chủ. 5. What is your little brother doing?6. Where are they going?7. Is Peter reading books in his room?8. You should bring along a coat. It is getting cold!9. Lisa is eating in the canteen with her best frikết thúc. 10. My father is repairing my bike.