Bài tập thực hành chuyên sâu tiếng anh 7 unit 4

-

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4: AT SCHOOL

Loạt bài bác biên soạn, giải bài bác tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 4: AT SCHOOL sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh gồm thêm tài liệu để chỉ dẫn các em học viên lớp 7 tiện lợi chuẩn bị bài xích để học xuất sắc môn Tiếng Anh lớp 7.

Bạn đang xem: Bài tập thực hành chuyên sâu tiếng anh 7 unit 4

*

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 A. Schedules trang 42-46

A. Schedules (Phần 1-7 trang 42-46 SGK Tiếng Anh 7)

1. Listen & repeat.

(Nghe với gọi.)

Bài nghe:

*

- It"s seven o"cloông chồng. (Bây tiếng là 7 giờ)

- It"s four fifteen. (4 giờ đồng hồ 15 phút)

= It"s a quarter past four.

- It"s five twenty-five. (5 tiếng 25 phút)

= It"s twenty-five past five sầu.

- It"s eight thirty. (8 giờ đồng hồ 30 phút)

= It"s half past eight.

- It"s nine forty. (9 giờ 40 phút)

= It"s twenty to lớn ten. (10 giờ kỉm trăng tròn phút)

- It"s one forty-five. (1 giờ 45 phút)

= It"s a quarter to lớn two. (2 tiếng đồng hồ kỉm 15 phút)

Now practice saying the time with a partner. (Bây tiếng thực hành thực tế nói giờ cùng với bạn làm việc.)

- What time is it? (Mấy giờ rồi?)

It"s seven o"clock.

- What time is it? (3.15)

It"s three fifteen.

It"s fifteen past three.

It"s a quarter past three.

- What time is it? (4.30)

It"s four thirty.

It"s half past four.

- What time is it? (9.50)

It"s nine fifty.

It"s ten khổng lồ ten.

2. Answer about you.

(Trả lời về chúng ta.)

*

a) What time vày you get up? (Bạn thức dậy cơ hội mấy giờ?)

=> I get up at 6 o"cloông xã.

b) What time do classes start? (Các máu học ban đầu lúc mấy giờ?)

=> Classes start at 7 o"cloông xã.

c) What time vì they finish? (Chúng ngừng cơ hội mấy giờ?)

=> They finish at eleven thirty.

d) What time vì you have lunch? (Quý khách hàng ăn trưa thời điểm mấy giờ?)

=> I have sầu lunch at eleven fourty-five.

e) What time do you go khổng lồ bed? (Bạn đi ngủ cơ hội mấy giờ?)

=> I go to lớn bed at 10 o"clock.

3. Listen và write. Complete the schedule.

(Nghe với hiểu. Hoàn thành thời khóa biểu sau.)

Bài nghe:

Math English Music History Physics

Friday

7.00 7.50 8.40 9.40 10.30
English Geography Music Physics History

Saturday

1.00 2.40 3.40 4.30
Physical Education Math English Physics

Nội dung bài xích nghe:

Good morning, everytoàn thân. There are some small changes lớn your schedule this Friday và Saturday. Please write the correct subjects and times in your books. On Friday, English is at 7 a.m as usual. Then Geography is at 7:50. The next class is on Music at 8:40. We start again at 9:40 with Physics & our last lesson of the day is History.

On Saturday afternoon, the first class is Physical Education at one o’clock và the second class is Math. We have sầu another period of English at 3:40 và Physics are at half-past four. Any questions? No? Good. Let’s continue with today’s class.

Hướng dẫn dịch:

Một số thương hiệu môn học:

Math : môn ToánPhysical Education: môn Thể Dục
Geography : môn Địa LýHistory : môn Lịch Sử
Music : môn NhạcPhysics : môn Vật Lý
Literature: môn VănHome Economics : môn Kinch tế Gia đình
Chemistry : môn HóaAssembly : Chào cờ
Biology : môn SinhClass Meeting : Sinc hoạt lớp

4. Look at the pictures. Ask và answer questions.

(Nhìn vào những bức tranh sau. Hỏi và đáp.)

*

Lan

- What is Lan doing? (Lan đã làm cho gì?)

=> Lan is studying Physics.

- What time does Lan have her Physics class? (khi làm sao thì cô ấy có tiết Vật Lý?)

=> She has her Physics class at eight forty.

Binh

- What is Binh doing?

=> He"s studying Geography.

- What time does he have sầu his Geography class?

=> He has his Geography class at ten ten.

Hung

- What is Hung doing?

=> He"s studying English.

- What time does Hung have sầu his English class?

=> He has his English class at nine forty.

Loan

- What is Loan doing?

=> She"s studying music.

- What time does Loan have her Music class?

=> She has her music class at half past three.

Hoa

- What is Hoa doing?

=> She"s studying Math.

- What time does Hoa have her Math class?

=> She has her Math class at ten to lớn two.

Mi

- What is Mi doing?

=> She"s doing exercise.

- What time does she have her Physical Education class?

=> She has her Physical Education class at two forty.

5. Listen and read.

(Nghe và hiểu.)

Bài nghe:

Nội dung bài xích nghe:

Hoa: When vì you have sầu English?

Thu: I have English classes on Wednesday & Thursday.

Hoa: What time vày they start?

Thu: My first English class is on Wednesday at 8.40. On Thursday. I have English at 9.40.

Hoa: What other classes vày you have on Thursday?

Thu: I have Math, Geography. Physical Education và Music.

Hoa: What"s your favorite subject, Thu?

Thu: I like History. It’s an interesting và important subject.

Hoa: Yes, I lượt thích it, too.

Thu: What’s your favorite subject?

Hoa: Oh, Math. It’s difficult, but fun.

Hướng dẫn dịch:

Hoa: khi nào chúng ta có máu giờ đồng hồ Anh?

Thu: Mình tất cả các tiết tiếng Anh vào thứ Tư và thiết bị Năm.

Hoa: Chúng ban đầu thời gian mấy giờ?

Thu: Tiết giờ Anh thứ nhất của mình vào ngày sản phẩm Tư thời gian 8 giờ 40. Vào lắp thêm Năm, mình có huyết giờ Anh thời gian 9h 40.

Hoa: Vào thiết bị Năm bạn còn tồn tại phần lớn máu học tập khác không?

Thu: Mình bao gồm tiết Toán, Địa Lý, Thể Dục với Nhạc.

Hoa: Môn học mến mộ của khách hàng là gì vậy Thu?Thu: Mình đam mê môn Lịch Sử. Đó là môn học độc đáo cùng quan trọng.

Hoa: Ừ, tôi cũng say mê môn Lịch Sử.

Thu: Môn học tập ưa chuộng của chúng ta là gì?

Hoa: À, môn Toán. Nó thì khó nhưng lại thú vui.

Xem thêm: Diễn Viên Kiều Anh Sinh Năm Bao Nhiêu, Kiều Anh Dốc Cạn Thanh Xuân Cho Múa

Write your schedule in your exercise book. Then ask and answer question about your schedule with a partner. (Viết thời khóa biểu của doanh nghiệp vào vở bài xích tập. Sau kia hỏi cùng trả lời các câu hỏi về thời khóa biểu của em với bàn sinh hoạt.)

Gợi ý: Các các bạn viết thời khóa biểu dạng bảng vào vngơi nghỉ bài xích tập, sau đó dựa vào bảng nhằm hỏi với trả lời các thắc mắc giống như:

A: When do you have Math?

B: I have Literature classes on Monday và Wednesday.

A: What other classes do you have on Monday?

B: I have sầu English và History.

A: When bởi vì you have Literature class?

B: .....

6. Read.

(Đọc.)

Bài nghe:

*

Nội dung bài bác nghe:

SCHOOLS IN THE USA

Schools in the USA are a little different from schools in Viet Nam. Usually, there is no school unikhung. Classes start at 8.30 each morning và the school day ends at 3.30 or 4 o’cloông xã. There are no lessons on Saturday.

Students have one hour for lunch & two 20-minute breaks each day. One break is in the morning, the other is in the afternoon. Students often go to lớn the school cafeteria and buy snacks & drinks at a break or at lunchtime. The most popular after-school activities are baseball, football and basketball.

Hướng dẫn dịch:

TRƯỜNG HỌC Ở MỸ

Trường học ngơi nghỉ Mỹ thì hơi khác cùng với ngôi trường học sinh sống nước ta. Thường thì không có đồng phục học viên. Giờ học bước đầu cơ hội 8 giờ đồng hồ 30 mỗi sáng với ngày học tập ở trường hoàn thành vào thời gian 3h 30 hoặc 4 giờ. Không gồm giờ học tập vào lắp thêm Bảy.

Học sinch tất cả một tiếng nhằm nạp năng lượng trưa với hai lần giải lao trăng tròn phút từng ngày. Một lần giải lao vào buổi sáng, lần cơ vào giờ chiều. Học sinch thường xuyên đi cho quán ăn uống từ bỏ giao hàng của ngôi trường để sở hữ đồ ăn vơi với đồ uống vào giờ giải lao hoặc giờ ăn uống trưa. Các vận động ngoại khóa phổ biến độc nhất vô nhị là nhẵn chày, đá bóng với bóng rổ.

Questions: true or false? Cheông chồng the boxes. (Câu hỏi: đúng tốt sai? Đánh dấu vào vỏ hộp.)

T F
a) Students bởi not usually wear school unisize.v
b) There arc classes on Saturday morning.v
c) Students don"t have a break on the afternoon.v
d) The school cafeteria sells food lớn students.v
e) The school cafeteria only open at lunch time.v
f) Baseball is an unpopular after-school activity.v

7. Play with words.

(Ctương đối với chữ.)

Bài nghe:

Nội dung bài xích nghe:

What bởi I do at school?

In Literature, I read a book

And write about what I read.

In trang chủ Economics, I learn to lớn cook

And what our bodies need.

In History, I study the past

And how the world changes.

In Geography, I study the world,

Its rivers và mountain ranges.

I have several classes every day.

And learn what, where and how.

What is my favorite class today?

The one we are learning now.

Hướng dẫn dịch:

*

Rethành viên.

(Ghi lưu giữ.)

*

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 B. The library trang 47-50

B. The library (Phần trang SGK Tiếng Anh 7)

1. Listen và read.

(Nghe với phát âm.)

Bài nghe:

*

Nội dung bài nghe:

Librarian: As you can see, this is our library & those are our books. These racks have sầu magazines & those have sầu newspapers. These shelves on the left have sầu math & science books: chemistry, physics và biology. Those shelves on the right have history and geography books, dictionaries & literature in Vietnamese.

Hoa: Are there any English books?

Librarian: Yes. Those books at the baông xã of the library are in English. There are readers, novels, reference books và dictionaries. OK. Now, follow me khổng lồ the Clip room next door.

Hướng dẫn dịch:

Thủ thư: Nlỗi các em hoàn toàn có thể thấy, đấy là tlỗi viện của chúng ta với cơ là sách của chúng ta. Những giá đỡ này có tập san cùng phần nhiều giá chỉ đỡ cơ bao gồm báo. Những loại kệ bên trái này có sách tân oán với sách khoa học: hóa học, đồ vật lý và sinc học tập. Những chiếc kệ bên phải kia gồm sách lịch sử vẻ vang và địa lý, từ bỏ điển cùng tác phẩm văn học bằng tiếng Việt.

Hoa: Có sách tiếng Anh làm sao không ạ?

Thủ thư: Có. Những cuốn sách sống cuối thư viện cơ là sách bằng giờ đồng hồ Anh. Có sách hiểu thểm, đái tngày tiết, sách tìm hiểu thêm cùng trường đoản cú điển. Được rồi. Bây giờ đồng hồ, hãy theo cô sang chống video sát bên.

Trả lời câu hỏi:

a) Where are the magazines? (Các cuốn tập san sống đâu?)

=> The magazines are on the racks.b) Where are the newspapers? (Các tờ báo sống đâu?)

=> The newspapers are on the racks, too.c) What books are on the left? (Sách gì ngơi nghỉ mặt trái?)

=> On the left are the shelves of Math và Science books.d) What books are on the right? (Sách gì nghỉ ngơi bên phải?)

=> On the right are the shelves of History and Geography books, dictionaries and Literature in Vietnamese.e) Where are the books in English? (Các sách giờ Anh làm việc đâu?)

=> The books in English are at the bachồng of the library.f) What time does the library open? (Mấy tiếng tlỗi viện msống cửa?)

=> The library opens at 7 am.g) What time does it close? (Mấy giờ thư viện đóng cửa?)

=> It closes at half past 4.30 pm. 2. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Sau đó rèn luyện với bàn sinh hoạt.)

Bài nghe:

Nội dung bài bác nghe:

Nga: Good morning.

Librarian: Good morning. Can I help you?

Nga: Yes. Where can I find the math books, please?

Librarian: They’re on the shelves on the left.

Nga: Do you have sầu magazines and newspapers here?

Librarian: Yes. They"re on the racks in the middle.

Nga: Thank you very much.

Librarian: You"re welcome.

Hướng dẫn dịch:

Nga: Chào cô.

Thủ thư: Chào em. Cô hoàn toàn có thể giúp gì không?

Nga: Vâng. Thỏng cô, em hoàn toàn có thể tìm kiếm các sách toán thù sinh hoạt đâu?

Thủ thư: Chúng sinh sống trên các kệ ở phía bên trái.

Nga: Ở đây bao gồm tập san với báo không?

Thủ thư: Có. Chúng nghỉ ngơi bên trên các giá bán đỡ ở giữa.

Nga: Cảm ơn cô không ít.

Thủ thư: Không gồm gì.

Now ask và answer questions about the library plan in B1. (Bây tiếng hỏi cùng trả lời các câu hỏi về sơ vật tlỗi viện sống bài xích tập B1.)

Gợi ý:

1. Where are the magazines và newspapers?

=> They are on the racks in the middle of the library.

2. Where are the shelves of maths & science books?

=> They"re on the left of the library.

3. Where are the History and Geography books?

=> They"re on the shelves on the right.

4. What kinds of books are on the shelves at the back of library?

=> They"re English books, novels, dictionaries and reference books.

3. Listen. Where are they?

(Nghe. Chúng nghỉ ngơi đâu?)

Bài nghe:

Label the shelves & racks in your exercise book. (Ghi thương hiệu các kệ sách và giá sách vào vsống bài xích tập của em.)

*

1. Study area 4-5. Magazines - newspapers2. Science and Math books 6-7. English books3. Geography, History books 8. Librarian"s deskNội dung bài xích nghe: