Bài tập tiếng anh lớp 7 học kì 2

-

Đề cương ôn tập Tiếng Anh 7 cuối kì hai năm 2021 - 2022 là tài liệu cực kì có lợi tổng vừa lòng cục bộ kiến thức và kỹ năng, những dạng bài bác tập trung tâm vào công tác English 7 tập 2.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 7 học kì 2

Đề cương ôn tập giờ đồng hồ Anh 7 học tập kì 2 là tài liệu cực kì đặc biệt quan trọng hỗ trợ cho các bạn học sinh có thể ôn tập tốt mang lại kì thi học kì 2 lớp 7 sắp tới. Đề cương cứng soát sổ cuối kì 2 Anh 7 được biên soạn vô cùng chi tiết, ví dụ cùng với mọi dạng bài bác tập được trình diễn một cách công nghệ. Vậy sau đó là câu chữ cụ thể Đề cương cứng giờ Anh 7 cuối kì 2, mời chúng ta cùng theo dõi tại đây.


Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2021


I. Kiến thức giữa trung tâm cuối kì 2 Anh 7

Ôn tập trường đoản cú vựng Unit 7 – Unit 12

B.GRAMMAR

UNIT 7 TRAFFIC

1. IT indicating distance

Sử dụng “it” cai quản ngữ nhằm chỉ tầm cách

Ex: It is about 300 meters from my house to lớn the bus stop.

2. Used to

Sử dụng “used to” nhằm biểu hiện một hành động, một kiến thức hoặc một việc xảy ra tiếp tục trong thừa khứ đọng dẫu vậy hiện nay không còn nữa

(+)S + used to + V ( ngulặng mẫu)

(-) S+ did not used khổng lồ + V (nguim mẫu)

(?) Did + S + use to + V ( nguim mẫu)

3. Pronunciation /e/ cùng /ei/

Lưu ý Say /sei/ Says /sez/ Said /sed/

UNIT 8 FILMS

1. Tính từ bỏ “ed” với “ing”

Một tính trường đoản cú rất có thể được ra đời bằng cách thêm “ed” hoặc “ing” sau động từ

lấy ví dụ Interest -> interested, interesting Disappoint -> disappointed, disappointing

- Sử dụng tính từ bỏ đuôi “ed” để diễn đạt cảm hứng, xúc cảm của một ai khi bị một sự việc, thiết bị tác động/

Ví dụ: The film was long, and I was bored

- Sử dụng tính tự đuôi “ing” nhằm biểu hiện về đặc điểm của vật dụng việc


lấy một ví dụ The film was boring.

2. Từ nối ALTHOUGH, DESPITE/INSPITE OF, HOWEVER, NEVERTHELESS

Mặc dù

Although/ though/eventhough/muchas+mnhđề// Despite/in spiteof +cụmdanhtừ

Tuy nhiên Mệnh đề. However/ Nevertheless,(lốt phẩy) mệnh đề

UNIT 10: SOURCES OF ENERGY

1.Thì tương lai tiếp diễn

Diễn tả một vụ việc ĐANG xảy ra tại một thời điểm xác định vào TƯƠNG LAI

(+)S + will be+ V-ing (-) S+ will not be + V-ing (?) Will + S + be + V-ing?

Will not = won’t

Will = shall ( áp dụng mang lại công ty ngữ I, We)

1.Bị rượu cồn của thì tương lai đơn

(+)S + will be+ V3(-) S+ won’t be + V3(?) Will + S + be V3?

- Sử dụng thể tiêu cực Lúc tân ngữ của câu ko đặc trưng hoặc do dự ai là bạn tiến hành hành động, giả dụ bạn triển khai vẫn quan tiền vào thì thêm sau “by”

- Sử dụng thể tiêu cực Khi ý muốn nhấn mạnh vấn đề thứ, việc được tác động.

2.Pronunciation 3 syllables

UNIT 11: TRAVELLING IN THE FUTURE

1.Will (review)

Sử dụng will để mang ra một dự đoán thù sau này.

2. Đại tự sỡ hữu

Subject Pronouns

I

YOU

WE

THEY

HE

SHE

IT

Possessive Adjectives

MY

YOUR

OUR

THEIR

HIS

HER

ITS

Possessive Pronouns

MINE

YOURS

OURS

THEIRS

HIS

HERS

ITS


Đại tự tải dùng để làm sửa chữa đến tính từ thiết lập và danh trường đoản cú Khi không muốn tái diễn danh từ.

vì thế ta yêu cầu nói danh trường đoản cú kia trước rồi mới sửa chữa thay thế.

Lưu ý, vì đại từ bỏ tải vẫn sửa chữa danh trường đoản cú buộc phải sẽ không bao giờ tất cả danh từ bỏ sau đại từ sở hữu.

Ex: My father is tall. Theirs (= their father) is short.

1. Ngữ điệu trong câu hỏi

Câu hỏi Yes/No: Lên giọng ngơi nghỉ cuối câu.// Câu hỏi H/ WH: hạ giọng nghỉ ngơi cuối câu.

Câu hỏi đuôi: hạ giọng cuối câu đề tìm tìm sự động tình// Lên giọng nghỉ ngơi cuối câu để hỏi.

UNIT 12 AN OVERCROWDED WORLD

1. So sánh số lượngLittle -> lessFew -> Fewer Many ,much -> more

Số lượng Ít hơn:S+ V+ less + N (ko đếm được)/// S+ V+ fewer + N ( đếm được)

Số lượng các hơn:S+ V+ more ( danh tự đếm được cùng ko đếm được)

2. Câu hỏi đuôi

Lưu ý

1. Câu ra mắt khẳng định, phần hỏi đuôi tủ định.

Câu trình làng tủ định, phần hỏi đuôi khẳng định

2. Phần đuôi chỉ áp dụng những đại từ : I, you, we, they, he, she, it, there

3. Phần đuôi luôn luôn sống dạng viết tắt

Các trường vừa lòng thế thể

Bây Giờ 1-1 cùng với TO BE:

- he is handsome, is he? = Anh ấy đẹp nhất trai, đúng không?

– You are worry, aren’t you? = quý khách hàng đã lo ngại, đề xuất không?

Lúc Này đơn rượu cồn từ thường: mượn trợ cồn từ bỏ DO hoặc DOES tùy theo nhà ngữ

- They like me, don’t they?

– she loves you, doesn’t she?

Thì vượt khứ đọng đơn với cồn tự thường: mượn trợ cồn tự DID, quá khứ đọng đơn với TO BE: WAS hoặc WERE:

- He didn’t come here, did he?– He was friendly, was he?


Thì hiện nay ngừng hoặc hiện tại xong xuôi tiếp diễn: mượn trợ hễ tự HAVE hoặc HAS

- They have left, haven’t they?– The rain has stopped, hasn’t they?

Thì tương lai đơn- It will rain, won’t it?

1. Nhấn âm ( review)

5 NGUYÊN TẮC – 2 LƯU Ý

1. NGUYÊN TẮC 1: 2 âm tiết

Danh tự, tính từ: 1stĐộng từ: 2nd

- Nếu hễ từ bỏ tận bằng những ấm “ngắn” cùng “nhẹ” : ow, el, er… thì thừa nhận âm còn lại

2. NGUYÊN TẮC 2: 3 âm tiết

Danh trường đoản cú, tính tự : 1st

Động từ:

Các động từ 3 âm huyết gồm âm máu cuối không nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc chấm dứt nhiều hơn thế nữa một prúc âm thì âm máu đầu nhấn trọng âm.

Nếu âm ngày tiết cuối cất nguyên âm nđính ow, el, er… hoặc ngừng không nhiều hơn thế một nguyên lòng thì âm ngày tiết thứ 2 sẽ dấn trọng âm.

1. NGUYÊN TẮC 3: Từ ghép

Danh tự, tính từ: 1stĐộng từ: 2nd

2. NGUYÊN TẮC 4: tự 3 âm tiết trnghỉ ngơi lên Nhấn âm đồ vật 3 tự sau tính cho trước.

3. NGUYÊN TẮC 5: HẬU TỐ.

Xem thêm:

Các từ bỏ cất các hậu tố dưới đây âm thừa nhận lâm vào âm trước nó.

...............

II. Bài tập ôn thi cuối kì 2 tiếng Anh 7

A. PRACTICE

I. PHONETICS

1. Choose the word having different bức xúc from the others.

1. A. harvest B. parade C. music D. pumpkin

2. A. offer B. prefer C. abroad D. arrive

3, A. famous B. joyful C. usual D. alone

4. A. exist B. avoid C. support D. notice

5. A. hungry B. disease C. spacious D. danger

6. A. favourite B. pollution C. imagine D. exhausted

7. A. energy B. plentiful C. disappear D. celebrate

8. A. recycle B. description C. contribute D. atmosphere

II. Findthewordwhichhasadifferentsoundinthepartunderlined

1.

A. perform

B.end

C.festival

D.elephant

2.

A.cake

B.celebrate

C.racing

D.candle

3.

A.desert

B.held

C.prefer

D.celebrate

4.

A.those

B.they

C.than

D.Thanksgiving

5.

A.cranberry

B.lantern

C.gather

D.apricot

6. A. abundant B. travelling C. character D. biogas

7. A. diverse B. drive sầu C. invention D. crime

8. A. designs B. sails C.pedals D. pollutes


VOCABULARY AND GRAMMAR

I. Choose and circle the best answer.

1.Many (cultural/ romance/ disappointed/ annoyed) and artistic activities are held as the part of the flower festival in Da Lat.

2. Wind, hydro và solar are (modern/ renewable/ non-renewable/ new) energy sources.

3. Niông xã washes his hvà a lot, (so/ and/ but/ although) he doesn’t have flu.

4. At a seasonal festival, people race down the hill to lớn (break/ catch/ buy/ eat) cheese.

5. (When/ How/ Why/ Where) were you born? – In March

6. We will cut down on the use of natural gas because it is (plenty/ limited / available / abundant) và harmful lớn the environment.

7. Some new energy-saving bulbs (will put /will be putting/will be put /will being put) in the dining-room.

8. Which of the following is NOT non-renewable source of energy ?

A. oil

B. wind

C. natural gas

D. coal

9. The end of the film was so _____________ that many people cried.

A. boring

B. shocking

C. exciting

D. Moving

10. A ___________ is a film that tries khổng lồ make audiences laugh.

A. sci-fi

B. documentary

C. comedy

D. horror

11. I found the book so ____________ that I couldn’t take my eyes off the screen.