Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 5

-

Sách bài xích tập Tiếng Anh 6 Unit 5: Natural wonders of Vietphái mạnh - Kết nối tri thức

Trọn bộ lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 5: Natural wonders of Vietphái nam bộ sách Kết nối tri thức cụ thể được biên soạn bsát hại lịch trình sách bài bác tập Tiếng Anh 6 (Global Success 6) giúp học sinh làm cho bài xích tập về bên trong SBT Tiếng Anh 6 thuận tiện hơn.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 5

*

A. Pronunciation (trang 33 SBT Tiếng Anh lớp 6)

Exercise 1. Read the following words. Pay attention lớn the underlined sounds (Hãy hiểu những trường đoản cú sau. Chụ ý đến các âm được gạch chân)

1. down – town

2. bed – bet

3. ride – write

4. vì chưng – to

5. around – about

6. food – foot

Hướng dẫn: Học sinch tự thực hành thực tế chuyển động này.

Exercise 2. Read the following sentences aloud. Underline the words having the sounds /t/ or /d/ (Đọc to các câu sau. Gạch chân các trường đoản cú gồm cất âm /t/ hoặc /d/)

1. The isl& is too large lớn go round by motorxe đạp.

2. I want khổng lồ go down the town to buy some food.

3. David doesn’t do the dishes often.

4. Are you ready for the boat trip around the bay?

5. Tam didn’t study last night. She talked khổng lồ her frikết thúc for two hours.

Đáp án:

1. The islvà is too large to lớn go round by motorbike.

2. I want khổng lồ go down the town to lớn buy some food.

3. David doesn’t vì the dishes often.

4. Are you ready for the boat trip around the bay?

5. Tam didn’t study last night. She talked khổng lồ her friend for two hours.

Xem thêm: Người Sinh Năm 1960 Bao Nhiêu Tuổi ? Người Sinh Năm 1960 Mệnh Gì

B. Vocabulary & Grammar (trang 33, 34, 35 SBT Tiếng Anh lớp 6)

Exercise 1. Fill each gap with a word / phrase from the box khổng lồ complete the sentences (Hãy điền vào chỗ trống với 1 từ hoặc nhiều từ bỏ vào hộp nhằm ngừng câu)

remember

backpack

suncream

plaster

compass

1. When you go out in this weather, you must use ______________ lớn protect your skin from the sun.

2. Take some ______________ with you. You may need it if you get hurt.

3. We’ll have sầu a long walk, so don’t put so many things in your ______________.

4. I don’t think you need khổng lồ bring a ______________. The town is small, & you can’t get lost.

5. When you climb the Fansipan,______________lớn bring an umbrella. It’s sunny there.

Đáp án:

1. suncream

2. plaster

3. backpack

4. compass

5. remember

Dịch:

1. lúc các bạn ra bên ngoài vào mùa hè, các bạn bắt buộc dùng kem cách nắng nhằm đảm bảo da ngoài nắng nóng.

2. Hãy mang theo băng dán. Quý Khách rất có thể nên nó nếu như bạn bị nhức.

3. Chúng ta đã quốc bộ xa đấy, đừng có những đồ vào balo.

4. Tôi không nghĩ bạn phải sở hữu la bàn.

5. lúc chúng ta leo Phan-xi-păng, hãy nhớ sở hữu ô. Ở kia nhiều nắng và nóng.

Exercise 2. Choose the word different from the other words in each line. (Hãy chọn từ bỏ khác với các tự còn lại)