Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 11 what time is it?

-

Mời quý thầy cô với các em học sinh tìm hiểu thêm các bài tập luyện Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 có đáp án sau đây. Trong đề này, những em sẽ tiến hành ôn tập lại toàn bộ phần kỹ năng và kiến thức ngữ pháp và từ bỏ vựng Unit 11 What time is it? SGK tiếng Anh lớp 4 chương trình mới. Các em hoàn toàn có thể mlàm việc sách ôn tập lại kim chỉ nan trước khi có tác dụng bài xích để đạt công dụng tối đa. Chúc những em làm cho bài tốt!


1. Bài tập tiếng Anh 4 unit 11 What time is it?

Task 1. Read & tiông chồng √ or cross x. There are two examples:


Examples:

*

Task 2. Order the words. There is one example.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 11 what time is it?

Example: breakfast/ Tony/ at/ has/ 7 o’clock

Tony has breakfast at 7 o’cloông xã.


1. you/ what/ go/ do/ time/ school/ to_____________________________________?

2. in/ do/ you/ do/ what/ morning/ the_____________________________________?

3. time/ is/ what/ it_____________________________________?

4. homework/ Linda/ at/ does/ 8 o’clock/ her_____________________________________.

5. football/ Peter/ at/ plays/ 4:45_____________________________________.

Task 3. Read & write YES or NO.

Hi, I’m Ha. I study at Hoa Sen Primary School. I usually get up at 7.00. After breakfast, I walk lớn school at 7.40. My school starts at 8.00. My friends và I play badminton at break time. We have three subjects in the afternoon. The school finishes at 4.30.

0.

Ha is a pupil at Hoa Sen Primary School.

YES

1.

She usually gets up at seven a.m.

____

2.

She goes lớn school at seven fifteen.

____

3.

Ha & her friends play volleyball at break time.

____

4.

She studies four subjects in the afternoon.

____

5.

Her school day finishes at four thirty.

____

Task 4. Read và number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.


0

A

Minh: What vị you usually do on Sarturday mornings, An?

B

An: At six o’clock. What time is it now?

C

Minh: I cycle, too. What time vì chưng you cycle?

D

An: Oh, no. We’re late for school. Let’s run now.

E

Minh: It’s seven fifty.

Xem thêm:

F

An: I usually cycle. What about you?

Task 5. Look & write. There is one example

Example:

Task 6. Put words in order.

1. mother/ early/ my/ up/ gets/ ./

____________________________

2. father/ breakfast/ morning/ Her/ the/ has/ in/ ./

____________________________

3. go/ What/ bed/ time/ to/ do/ you/ ?/

____________________________

4. thirty/ p.m/ It/ five/ is/ ./

____________________________

Task 7. Write about you. 

1. What time bởi you get up?

___________________________


2. What time bởi vì you have lunch?

___________________________

3. What time bởi vì you watch TV?

___________________________

4. What time vị you vị your homework?

___________________________

Task 8. Ask và answer the question. 

What time does she get up? => She gets up at 6.00 o’clochồng.

1. Linh /go khổng lồ school/ 7.30

____________________________________________________

2. We/ have breakfast/ 7.15

____________________________________________________

3. Hung/ go to bed/ 11.00

____________________________________________________

4. Phong/ have sầu lunch/ 12.00

____________________________________________________

5. Your sister/ go to lớn work/ 7.50

____________________________________________________

2. Đáp án bài xích tập unit 11 What time is it? lớp 4

Task 1. Read & tiông xã √ or cross x. There are two examples:

1 – V; 2 – X; 3 – X; 4 – V; 5 – V

Task 2. Order the words. There is one example.

1 – What time vị you go to school?

2 – What vị you bởi in the morning?

3 – What time is it?

4 – Linda does her homework at 8 o’cloông xã.

5 – Peter plays football at 4:45.

Task 3. Read and write YES or NO.

1 – Yes; 2 – No; 3 – No; 4 – No; 5 – Yes

Task 4. Read và number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

1 – F; 2 – C; 3 – E; 4 – B; 5 – E; 6 – D

Task 5. Look & write. There is one example

1 – breakfast

2 – get up

3 – Go to lớn bed

4 – Go home

5 – dinner

Task 6. Put words in order.

1 – My mother gets up early.

2 – Her father has breakfast in the morning.

3 – What time bởi you go lớn bed?

4 – It is five thirty p.m.

Task 7. Write about you.

Học sinc trường đoản cú trả lời.

1 – I get up at 7 o’clochồng.

2 – I have sầu lunch at eleven thirty.

3 – I watch TV at 6 p.m.

4 – I vì my homework at 9 p.m.

Task 8. Ask and answer the question.

What time does she get up? => She gets up at 6.00 o’cloông xã.

1. Linh /go to school/ 7.30

____What time dos Linh go khổng lồ school? She goes to school at 7.30 a.m._____

2. We/ have sầu breakfast/ 7.15

____What time do you have breakfast? We have breakfast at 7.15.____

3. Hung/ go khổng lồ bed/ 11.00


____What time does Hung go khổng lồ bed? He goes lớn bed at 11.00.________

4. Phong/ have lunch/ 12.00

_____What time does Phong have sầu lunch? He has lunch at 12.00._______

5. Your sister/ go to work/ 7.50

_____What time does she sister go khổng lồ work? She goes lớn work at 7.50._____

Trên đây là Đề bình chọn giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 11 What time is it? kèm đáp án. Mời độc giả bài viết liên quan những tư liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 không giống như: Giải bài bác tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học tập kì 2 lớp 4, Đề thi học tập kì 1 lớp 4, … được cập nhật tiếp tục bên trên evolutsionataizmama.com.


Bên cạnh đội Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phú huynh tsay mê gia team học tập tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – chỗ cung cấp tương đối nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn tầm giá giành cho học sinh tè học (7 – 11 tuổi).