Lý thuyết và bài tập tiếng anh 9 unit 6

-

Phuc: I know! I really lượt thích the photo lớn exhibition. It"s fascinating to see how the school used khổng lồ look.

Bạn đang xem: Lý thuyết và bài tập tiếng anh 9 unit 6

Duong: Right! The photos explain a lot about our school in the past.

Tom: Look – these two pictures were taken in 1970.

Phuc: Wow, that long ago? The school looks more lượt thích thatched houses with paddy fields all around. You can see there were only a few classrooms & the walls were made of mud and straw và, look – trenches!

Duong: I think that was during the war so it was necessary to lớn have the trenches right there.

Tom: Ha… the students in this picture are wearing rubber sandals và straw hats.

Nhi: Hey, & these pictures were taken in 1985. Look at the broken tiled roof và wooden window frames… và some of them are missing.

Duong: Yes, I can"t imagine how those students could study in such poor conditions!

Phuc: Right! Things have sầu improved considerably now. We have sầu everything… comfortable classrooms, learning facilities lượt thích computer rooms…

Nhi: Yeah, we also have sầu nice uniforms and proper shoes. We"re much luckier these days… But, I"m not sure our grades are better…

a. Put a word/phrase from the box under each picture.

(Đặt các trường đoản cú vào bức ảnh đúng.)

thatched house facilities tiled roof trench rubber sandals phokhổng lồ exhibition

*

Pmùi hương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại: 

Dương: Cậu có tin được là hôm nay là kỉ niệm 60 năm ra đời ngôi trường không? 

Phúc: Mình biết. Mình rất thích hợp triển lãm hình ảnh. Thật hào hứng lúc nhìn thấy trường bản thân thời trước trông như vậy nào!

Dương: Đúng đó! Các bức ảnh trình bày rất nhiều điều về trường bản thân ngày xưa. 

Tom: Nhìn kìa! Hai bức ảnh này được chụp vào khoảng thời gian 1970. 

Phúc: Lâu vậy rồi á? Trường trông như là phần đông ngôi nhà lợp mái ttinh ma với đa số cánh đồng lúa phủ quanh. Chỉ tất cả một vài ba lớp học với tường thì làm cho bởi bùn cùng rơm. Nhìn kìa bao gồm cả hầm nữa. 

Dương: Mình nghĩ về thời chiến thì hết sức cần có phần đa hầm như thế 

Tom: Học sinc vào hình ảnh thì đi dnghiền cao su đặc với team nón rơm 

Nhi: Này các cậu, hầu như bức này chụp năm 1985. Nhìn phần lớn viên gạch lát bị nứt kìa, cả khung cửa gỗ nữa... Một vài ba địa điểm bị mất. 

Dương: Đúng vậy. Mình quan trọng tưởng tượng được sao rất có thể học tập được trong điều kiện trở ngại như vậy. 

Phúc: Ừ. Mọi trang bị hiện nay được nâng cấp đáng chú ý. Chúng ta có đa số trang bị. Lớp học tập dễ chịu và thoải mái, cơ sở đồ vật chất không thiếu như phòng máy tính xách tay ví dụ điển hình ...

Nhi: Đúng, bọn chúng mình gồm đồng phục đẹp nhất. Chúng ta như mong muốn hơn ngày xưa các. Nhưng bản thân không có lẽ rằng tác dụng học tập xuất sắc rộng đâu... 

Lời giải đưa ra tiết:

1. trench (chiến hào)

2. tiled roof (mái ngói)

3. facilities (các đại lý đồ chất)

4. phokhổng lồ exhibition (triển lãm ảnh)

5. rubber sandals (dxay cao su)

6. thatched house (đơn vị tranh)


Bài 1b

1b. Find a word in the conversation that means:

(Tìm từ bỏ trong đoạn đối thoại gồm nghĩa.)

1. celebration of an important year

2. very interesting

3. not there

4. situations

5. got better

6. real

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

Lời giải chi tiết:

1. celebration of an important year = anniversary

(kỉ niệm của 1 năm đặc biệt - lễ kỷ niệm)

2. very interesting = fascinating

(hết sức thú vui - hấp dẫn)

3. not there = missing

(không có - bị mất)

4. situations = conditions

(tình huống - điều kiện)

5. got better = improved

(xuất sắc hơn - cải thiện)

6. real = proper

(thực tiễn - phù hợp)


Bài 1c

1c. Read the statements and decide whether the information is true (T) or false (F), or not given (NG).

(Đọc các câu với đưa ra quyết định coi thông báo làm sao là đúng (T) hoặc không nên (F) hoặc không tồn tại ban bố (NG).)

 

T

F

NG

1. The school was founded at the beginning of the 20th century.

(Trường học được thành lập và hoạt động vào thời điểm đầu thế kỷ trăng tròn.)

 

 

 

2. The school was initially surrounded by paddy fields.

(Trường học lúc đầu được phủ bọc do ruộng lúa.)

 

 

 

3. During the 1970s, the students were well dressed.

(Trong suốt trong thời gian 1970, học sinh đang mặc quần áo đẹp mắt.)

 

 

 

4. The students in the 1980s learnt better than in the 1970s.

Xem thêm: Giải Đáp Tuổi Tân Tỵ Năm Nay Bao Nhiêu Tuổi Gì ? Tuổi Con Gì

(Các học viên Một trong những năm 1980 học tập giỏi rộng Một trong những năm 1970.)

 

 

 

5. The school now is much better equipped.

(Trường học hiện giờ được sản phẩm công nghệ tốt rộng nhiều.)

 

 

 

Lời giải chi tiết:

1. F

2. T

3. F

4. NG

5. T

1. F (It was founded in the 1960s.)

(Sai => Nó được Thành lập trong năm 1960.)

3. F (They wore rubber sandals and straw hats.)

(Sai => Họ mang dnghiền cao su đặc cùng đội nón rơm.)


Bài 1d

1d. Read the conversation again and answer questions.

(Đọc lại đoạn hội thoại cùng vấn đáp câu hỏi.)

1. When does the conversation take place?

(Cuộc hội thoại diễn ra khi nào?)

2. Why does Phuc say the phokhổng lồ exhibition is fascinating?

(Tại sao Phúc bảo rằng triển lãm trỡ hấp dẫn?)

3. What was unusual about the school in 1970?

(Điều gì là ko bình thường làm việc trường học tập năm 1970?)

4. How was the school in 1985?

(Trường học tập năm 1985 ráng nào?)

5. What can the students learn from the photo exhibition?

(Những gì học sinh rất có thể học tập được từ triển lãm ảnh?)

Lời giải chi tiết:

1. The conversation takes place on the school"s 60th anniversary.

(Cuộc nói chuyện diễn ra vào ngày lưu niệm 60 năm ngôi trường.)

2. Because it explains a lot about how the school was in the past.

(Bởi vì nó lý giải rất nhiều về tình trạng trường học trong vượt khứ đọng.)

3. There were trenches outside the classrooms.

(Có chiến hào bên ngoài lớp học.)

4. The roof was made of tiles and some tiles were broken. The window frames were made of wood & some of them were missing.

(Mái đơn vị được thiết kế bởi ngói với một vài gạch ốp đã biết thành vỡ. Khung cửa sổ được làm được làm bằng gỗ với một trong những đã trở nên mất.)

5. They can learn that they are lucky khổng lồ have sầu such great learning facilities nowadays. 

(Họ có thể học được rằng họ thiệt như mong muốn Khi bao gồm cơ sở học hành tuyệt đối như bây chừ.)


Task 2. Complete each sentence with a word from the REMEMBER! box which has the same meaning as the words in brackets.

(Hoàn thành câu làm sao để cho kiểu như nghĩa câu ban đầu.)

1. There have been _________ differences in the country"s policies as compared to two years ago. (minor)

2. The traffic system in Ha Noi has been _________ upgraded over the last ten years. (suddenly và to a great degree)

3. Vietnamese people"s lives have sầu been _________ improved. (enough khổng lồ make a difference)

4. There have sầu been _________ changes in the way people work. (quite large)

5. There has been a ________ increase in people"s income over the last ten years. (little by little)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. There have been slight differences in the country’s policies as compared to two years ago. (minor)

(Có sự biệt lập bé dại vào chế độ của non sông so với nhị năm ngoái đây.)

2. The traffic system in Ha Noi has been dramatically upgraded over the last ten years. (suddenly & khổng lồ a great degree)

(Hệ thống giao thông vận tải sinh hoạt TP Hà Nội đã có được tăng cấp đáng chú ý trong 10 năm qua.)

3. Vietnamese people’s lives have sầu been significantly improved. (enough khổng lồ make a difference)

(Cuộc sống của fan dân VN đã có nâng cao đáng chú ý.)

4. There have been considerable changes in the way people work. (quite large)

(Đã bao hàm chuyển đổi đáng chú ý trong cách hầu như bạn làm việc.)

5. There has been a gradual increase in people’s income over the last ten years. (little by little)

(Đã tất cả sự ngày càng tăng dần dần về thu nhập cá nhân của bạn dân trong mười năm qua.)


(Phư vấn gia sư của người sử dụng về số đông Điểm sáng về ngôi trường của khách hàng lúc Thầy/ Cô bước đầu về đào tạo và giảng dạy. Sau kia sử dụng đọc tin được cung cấp nhằm nói đến hầu hết sự biến hóa kia.)