Bài tập tiếng anh 6 unit 1

-

*
Bạn sẽ coi tư liệu "các bài tập luyện Tiếng Anh Lớp 6 - Unit 1: My new school - Vũ Thị Phượng", nhằm cài tài liệu gốc về máy các bạn cliông xã vào nút DOWNLOAD làm việc trên

Unit 1MY NEW SCHOOLA.GRAMMAR - NGỮ PHÁPI.THE PRESENT SIMPLE - Thì hiện tại đơn1.Cấu trúcChủ ngữ số ítChủ ngữ số nhiềuCâu khẳng địnhS + Vs/esS + VCâu bao phủ địnhS + doesn’t + VS + don’t + VCâu hỏiDoes + S + V?Do + S + V?2.Cách dùngThì bây chừ solo dùng dể:Chỉ thói quen hàng ngày, những việc nhưng chúng ta liên tiếp làm:Ví dụ:They drive to the office every day.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 6 unit 1

(Hằng ngày bọn họ tài xế đi làm việc.)She doesn"t come here very often. (Cô ấy không đến trên đây thường xuyên.)Một vấn đề tốt sự thật hiển nhiên:Ví dụ:We have two children. (Chúng tôi gồm 2 đứa con.)The Thames flows through London. (Sông Thames tung qua London.)Chỉ sự việc đã xẩy ra trong tương lai theo thời hạn biểu xuất xắc lịch trình:Ví dụ:Christmas Day falls on a Monday this year.(Năm ni Giáng sinc rơi vào ngày lắp thêm Hai.) Chỉ xem xét cùng xúc cảm trên thời điểm nói:Ví dụ:They don"t ever agree with US. (Họ chưa lúc nào gật đầu cùng với bọn họ.)I think you are right. (Tôi suy nghĩ anh đúng.)3.Dấu hiệu nhấn biếtTrong câu thông thường sẽ có những trạng ngữ chỉ thời hạn như: everyday, usually, always, sometimes, often, never, hardly, in the morning, on Mondays, at weekends, in spring, summer, today, nowadays,...4.Lỗi thường tốt gặp gỡ Khi thực hiện thì Hiện tại đơn: S giỏi ES?Với ngôi 3 số ít, ở câu khẳng định, rượu cồn tự chia sinh sống dạng số không nhiều theo công thức sau:Verb endingsThêm s vào phía sau phần đông rượu cồn từ: live - lives, work – worksThêm es sau ch, sh, s, x: watch - watches, finish - finishesBỏ y và thêm ies cùng với hễ trường đoản cú xong xuôi vày 1 phú âm + y: Study - Studies; NOT: play - plaies (trước y là nguan tâm a)Động trường đoản cú bất quy tắc: vị - does, go - goes, have - hasII.THE PRESENT CONTINOUS - Thì hiện nay tiếp diễn1.Cấu trúcCâu khẳng địnhS + is/ am/ are + V-ingCâu che địnhS + isn’t/ am not/ aren’t + V-ingCâu hỏiIs/ Am/ Are + S + V-ing?2.Sự phối hợp thân chủ ngữ cùng cồn trường đoản cú tobeIamYouareWeTheyHeisSheItNisNsare3.Cách dùng chínhDùng để miêu tả một hành vi sẽ xẩy ra tại thời điểm hiện nay nói hoặc xung quanh thời điểm nói.Ví dụ:I am watching a film now.(Tôi đang xem phyên - hành vi xem phlặng ra mắt ngay tại thời khắc nói)I am writing an essay these days.(Thời gian này tôi viết một bài viết - cửa hàng của hành động gọi ko duy nhất thiết đề xuất viết bài luận ngay trong những lúc nói chuyện)Diễn tả một vụ việc đang xẩy ra sau đây theo một kế hoạch đã làm được lên định kỳ thắt chặt và cố định (thay thế sửa chữa mang đến sau này gần), nhất là vào vnạp năng lượng nói.Ví dụ:I am going to the theatre tonight.(Tôỉ nay tôi sẽ đến rạp hát - hành vi mang lại rạp hát sẽ sẵn sàng diễn ra)I bought the ticket yesterday. I am flying to New York tomorrow.Ta thấy bao gồm căn cứ, planer ví dụ (tôi đã download vé đồ vật bay) đề nghị ta sử dụng thì hiện giờ tiếp nối nhằm nói về một Việc chắc chắn rằng đang xẩy ra sau đây.Diễn tả sự ko bằng lòng hay phàn nàn về vấn đề gì trong câu thực hiện "always".Ví dụ:He is always coming late. (Anh ta toàn đến muộn.)Why are you always putting your dirty clothes on your bed? (Sao dịp nào nhỏ cũng để quần áo bẩn bên trên nệm thế hả?)4.Dấu hiệu thừa nhận biếtTrong câu thông thường sẽ có những trạng trường đoản cú sau: now, right now, at the moment, at present,...Trong câu bao gồm những động trường đoản cú như: Look! (Nhìn kìa!)Listen! (Hãy nghe này!)Keep silent! (Hãy lặng lặng)Ví dụ:Look! The tram is coming. (Nhìn kia! Tàu sắp tới.)Listen! Someone is crying. (Nghe này! Ai đó sẽ khóc.)Keep silent! The baby is sleeping. (Hãy lặng lặng! Em nhỏ bé đang ngủ.)5.Lưu ýCác đụng từ trạng thái sinh sống bảng sau không được phân tách ở thể tiếp diễn (bất kể thời nào) khi chúng là rất nhiều động trường đoản cú tĩnh diễn tả tinh thần cảm hứng của vận động lòng tin hoặc đặc thù của sự việc trang bị, vụ việc.knowunderstandhavebelievehateneedhearloveappearseelikeseemsmellwanttastewishsoundownNhưng khi bọn chúng là rượu cồn trường đoản cú hành vi thì chúng lại được phxay sử dụng nghỉ ngơi thể tiếp diễn.Ví dụ:She has a lot of dolls. (She is having a lot of dolls)Tuy nhiên, tất cả thể:She is having his lunch. (Cô ấy ĐANG nạp năng lượng trưa - hành động ăn uống sẽ diễn ra)6.Quy tắc thêm sau động từthường thì ta chỉ việc thêm "-ing" vào sau cùng cồn từ. Nhưng tất cả một số để ý nlỗi sau:Với cồn trường đoản cú tận thuộc là MỘT chữ "e":Ta vứt "e" rồi thêm "-ing".Ví dụ:write - writing; type - typing; come – comingTận cùng là HAI CHỮ "e" ta không vứt "e" nhưng mà vẫn thêm "-ing" thông thường.Với động tự bao gồm MỘT âm tiết, tận cùng là MỘT PHỤ ÂM, trước là MỘT NGUYÊN ÂMTa nhân đôi phú âm cuối rồi thêm "-ing".Ví dụ:stop - stopping; get - getting; put - puttingCHÚ Ý:Các trường thích hợp ngoại lệ:beggin - beginning;travel - travellingprefer - preferring;permit - permittingVới hễ từ tận thuộc là "ie":Ta đổi "ie" thành "y" rồi thêm "-ing".Ví dụ:lie - lying; die - dyingB.VOCABULARY - TỪ VỰNGTừ mớiPhiên âmNghĩabackpack/ˈbækpæk/tía lôbinder/ˈbaɪndə(r)/bìa rờichalkboard/ˈtʃɔːkbɔːd/bảng viết phấndiploma/dɪˈpləʊmə/bởi, giấy khenfolder/ˈfəʊldə(r)/bìa đựng tài liệuink/ɪŋk/mựcink bottle/ɪŋk ˈbɒtl/lọ mựclecturer/ˈlektʃə(r)/giảng viênlockers/ˈlɒkə(r)z/tủ tất cả khóamechanical pencil/məˈkænɪkl ˈpensl/bút chì kimnotepad/ˈnəʊtpæd/sổ taypencil sharpener/ˈpensl ˈʃɑːpnə(r)/gọt cây viết chìprivate tutor/ˈpraɪvət ˈtjuːtə(r)/gia sư riêngpupil/ˈpjuːpl/học sinhschool supply/skuːl səˈplaɪ/chế độ học tập tậpspiral notebook/ˈspaɪrəl ˈnəʊtbʊk/sổ, vngơi nghỉ gáy xoắnstudent/ˈstjuːdnt/học sinhteacher/ˈtiːtʃə(r)/giáo viênC.EXERCISES - BÀI TẬPhường. THỰC HÀNHPART 1. PHONETICSI.Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.1.A. moanB. goatC. customD. moat2.A. wonderfulB. agoC. shutterD. hut3.A. summerB. soapC. coastD. load4.A. uglyB. untrueC. doveD. mosquito5.A. soulB. customerC. doughD. mould6.A. otherB. amongC. potatoD. nothing7.A. thumbB. shoulderC. poultryD. slow8.A. thoroughB. tomatoC. drunkD. bus9.A. windowB. drunkC. bowlD. grow10.A. toeB. luckC. SundayD. uncleII.Put the words with the underlined part in the box inlớn two groups.upyoungnothingsewvideoclubagotourtomorrowjustsoutherndoeswonderfulbloodcupshoulderdon"tnoknowroad/ʌ//əʊ/III.Give sầu the names of the following, then read the words aloud.a. b. e. c. f. d. g. h. PART 2. VOCABULARY và GRAMMARI. Circle A, B, C or D for each picture. 1.1. A. singingB. writingC. cookingD. reading4.A. canteenB. school yardC. libraryD. cinema2.A. doctorB. nurseC. teacherD. worker5.A. playing the guitarB. playing footballC. having breakfastD. going khổng lồ school3.A. playingB. readingC. walkingD.

Xem thêm:

singing6.A. talkingB. doing an experimentC. listening khổng lồ the radioD. watching a movieII.Find one odd word A, B, C or D.1.A. dining roomB. bathroomC. living roomD. apartment2.A. teacherB. motherC. fatherD. sister3.A. schoolbagB. penC. pencil boxD. afternoon4.A. readingB. writingC. listeningD. evening5.A. inB. onC. bigD. underIII.Put the verbs in brackets in the correct tense size.1.He (drive) khổng lồ the office every day.2. she (learn) English now?3.Be quiet! We (study) in the library.4.They lượt thích (spend) their vacation on the beach.5.At break time, I (go) lớn the library & (read) some books.6. you (like) this film?IV.Fill each blank with a suitable word in the box.amisaredodoeshave1.Mai Thanh"s best frikết thúc.2.Where you go shopping?3.What she often bởi vì at break time?4.Ms. Trang our favorite teacher. She teaches Literature.5. you thirsty?6.How you go lớn school every morning, Tuan?7.We going to lớn open a new library.8.They often English lesson on Monday & Thursday.9. your brother lượt thích pop music?10. Lan watching TV at the moment.11.He doing his homework at present.12.I having dinner at Jane"s house.V.Put the verbs in brackets into Present simple or Present continuous tense.Let"s look at that phokhổng lồ. It is Sunday evening and my friends and I (1. be) at Linda"s birthday tiệc nhỏ. Linda (2. wear) a beautiful long dress & (3. stand) next khổng lồ her boyfriend. Some guests (4. drink) wine or beer in the comer of the room. Some of her relatives (5. dance) in the middle of the room. Most people (6. sit) on chairs, (7. enjoy) foods and (8. chat) with one another. We often (9. go) to lớn our friends" birthday parties. We always (10. dress) well and (11. travel) by xe taxi. Parties never (12. make) us bored because we like them.PART 3. READINGI.Fill in the blank with a word/ phras1e in the box.HetogoodanswerstudentslearnjobquestionsHe loves his job. He has a good 1.. He is a teacher. 2. loves to teach. He loves his students. He loves lớn teach his 3.. His students listen khổng lồ hyên. His students listen 4. almost every word he said. His students learn from hlặng. They learn how lớn spell words. They 5. how to pronounce words. They learn how to lớn ask 6.. Theylearn how khổng lồ 7. questions. They learn how khổng lồ think. He teaches them how lớn think. "Don"t believe sầu everything you hear," he said. "Don"t believe sầu everything you read," he said. "Don"t believe everything you see," he said. "Use your head. If something sounds too 8. to lớn be true, it usually is," he said.II.Read the passage và answer the questions.Hi! I"m Mai. This is my school. It"s small, but it is beautiful. In front of the school, there is a big yard. After school, we often play volleyball there. There are many trees và flowers in the school yard. My friends và I sit under the trees every morning to lớn review our lessons. My school has three floors và fifteen classrooms. My classroom is on the third floor. There are fifty teachers in my school. They are good teachers. I love them and I love sầu my school very much.1.How is Mai"s school?2.What is there in front of Mai"s school?3.How many floors does Mai"s school have?4.How many teachers are there in her school?PART 4. WRITINGI.Make sentences using the words and phrases given.1.Mr Thanh/ our/ teacher/ Vietnamese2.There/ two pens/ Hoa"s box3.English/ Lan"s favourite subject4.Where/ Tom/ live?5.playground/does/ a/ school/ have/ your/?6.school/ you/ your/ do/ like/ new/?II.Write the full sentences using given words.1.He/ often/ have/ breakfast/ late.2.You/ do/ the housework/ at the moment?3.I/ not/ go/ to lớn school/ on weekends.4.John"s girlfriend/ wear/ a red T-shirt/ now.5.They/ like/ beer or wine?6.What/ he/usually/ do/ at night?7.The teacher/ never/ lose/ his temper.8.Why/ you/ listen/ to music/ loudly now?