Bài tập thì tương lai đơn cực hay có lời giải

-

Thì Tương lai đơn (Simple Future Tense) là một trong những thì quan trọng trong cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh được sử dụng khá nhiều trong công việc, cuộc sống và trong môi trường ngoại ngữ. Tuy nhiên không phải tất cả những người học tiếng Anh đều nắm rõ về cấu trúc, cách sử dụng của thì này, thậm chí có bạn còn nhầm lẫn với thì tương lai gần.

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai đơn cực hay có lời giải

Để giúp các bạn có thể hiểu rõ về thì Tương lai đơn, trong bài học ngữ pháp này evolutsionataizmama.com sẽ chia sẻ chi tiết toàn bộ kiến thức thì Tương lai đơn bao gồm: công thức, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết, bài tập rèn luyện đi kèm giúp các bạn năm chắc kiến thức và sử dụng thành thạo thì này. Let’s get started.


*
*
*
*
Thì Tương lai đơn

Bài 1. Điền dạng đúng của từ trong ngoặc

1. If it rains, he (stay)____ at home2. In two days, I (know)_____ my results3. I think he (not come)____________back his hometown4. I (finish)______ my report in 2 days.5. We believe that she (recover) from her illness soon

Bài 2: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoànchỉnh

1. If/ you/ not/ study/ hard/,/ you/ not/ pass/ final/ exam2. they / come/ tomorrow?3. rains/ it/ he/ home/ if/ stay.4. I’m/ she /able/ afraid/ to/ be/ come/ to/ party/ the/ not.5.You/ look/ tired,/ so/ I/ bring/ you/ something/ eat

Bài 3:Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

1. She/ hope/ that/ Mary/ come/party/ tonight.

…………………………………………………………………………

2. I/ finish/ my report/ 2 days.

Xem thêm:

…………………………………………………………………………

3. If/ you/ not/ study/ hard/,/ you/not/ pass/ final/ exam.

…………………………………………………………………………

4. You/ look/ tired,/ so/ I/ bring/you/ something/ eat.

…………………………………………………………………………

5. you/ please/ give/ me/ lift/station?

…………………………………………………………………………

Đáp án thì Tương lai đơn

Bài 1: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc

1. will stay2. will know3. won’t come4. will finish5. will recover

Bài 2: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoànchỉnh

1. If you don’t study hard, you won’t pass final exam2. Will you come tomorrow?3. If it’s rain, he will stay at home4. I’m afraid she won’t be able to come to the party5. You look so tired, I will bring you something to eat.

Bài 3: Dùng từ gợi ý viết thành câuhoàn chỉnh

CâuĐáp ánPhântích đáp ánVẻ đẹpngôn từ
1 → She hopes that Mary will come to the party tonight. Từ tín hiệu chỉ thời giantonight
2 → I will finish my report in two days. Từ tín hiệu chỉ thời gianin 2 days Report có thể vừa là Noun(bản báo cáo)vừa là Verb(báo cáo)
3 → If you don’t study hard, you won’t pass the final exam. Câu điều kiện loại 1 Hard có thể vừa là Trạng từ(I study hard)vừa là Tính từ(Math is Hard to Learn)
4 → You look tired, so I will bring you something to eat. Là quyết định được phát ra tại thời điểm nói, không phải 1 dự định từ trước
5 → Will you please give me a lift to the station? Lời đề nghị => Sử dụng thì Tương lai đơn Lift (n): đi nhờ xe Lift = Elavator (n): Thang máy Escalator (n): thang cuốn
3 will recover Từ tín hiệu chỉ quan điểmbelieve
4 will return Từ tín hiệu lời hứa hẹnpromise Phân Biệt On time và In time: On time = đúng giờ, xảy ra đúng thời gian như đã được dự tính In time (for something/ to do something) = vừa kịp giờ, vừa đúng lúc (làm gì đó)
5 will stay Câu điều kiện loại 1

Vậy làevolutsionataizmama.com đã tổng hợp giúp bạn toàn bộ kiến thức vềthì Tương lai đơn giản (Simple future tense), hi vọng rằng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc học và củng cố kiến thức