Bài tập ôn tập toán lớp 4

-

Ôn tập hnai lưng lớp 4 lên lớp 5 môn Toán

Sở đề ôn tập htrằn lớp 4 lên lớp 5 được evolutsionataizmama.com soạn bao hàm những bài tập ôn htrần môn Tân oán dành riêng cho những em học viên lớp 4 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm mục tiêu sẵn sàng nền tảng kiên cố lúc lên lớp 5, chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cho năm học bắt đầu. Chúc các em học tập xuất sắc.

Bài liên quan: Trắc nghiệm ôn tập hè cổ lớp 4 lên lớp 5 môn Tân oán Đề số 1

Câu 1: Số “Sáu trăm hai mươi lăm triệu chín trăm tám mươi bảy nghìn” được viết là:

A. 625 987 00

B. 625 987

C. 625 000 987

D. 987 625

Câu 2: Trong các số 39 382; 39 748; 39 138; 39 842, số lớn số 1 là:

A. 39 748

B. 39 842

C. 39 382

D. 39 138

Câu 3: Năm 1726 nằm trong núm kỉ:

A. XXI

B. XX

C. XIX

D. XVIII

Câu 4: Số như thế nào dưới đây vừa chia hết cho 2 vừa chia không còn mang đến 3?

A. 18 577

B. 48 492

C. 26 890

D. 35 170

Câu 5: Tổng nhì số bằng 125 với hiệu của nhị số bởi 37. Số lớn là:


Bạn đang xem: Bài tập ôn tập toán lớp 4

A. 33

B. 92

C. 81

D. 44

Câu 6: Chu vi hình vuông bằng 80m. Diện tích của hình vuông vắn là:

A. 400m2

B. 1600m2

C. 100m2

D. 250m2

Câu 7: Số tương thích để điền vào vị trí chnóng 2 tấn 34kg = … kg là:

A. 23400

B. 234

C. 2340

D. 2034

Câu 8: Trung bình cộng của bố số 45, 54 cùng 93 là:

A. 64

B. 45

C. 52

D. 77

Câu 9: Số tự nhiên làm sao sau đây phân tách không còn đến 2, cho 9 và đến 5?

A. 270

B. 405

C. 180

D. 120

Câu 10: Kết trái của biểu thức 9720 : 36 – 18 x 4 là:

A. 194

B. 196

C. 198

D. 200

Câu 11: Phân số

*
bởi phân số nào dưới đây?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 12: Diện tích của hình thoi gồm độ dài hai tuyến phố chéo cánh theo thứ tự là 12cm với 25centimet là:

A. 150cm2

B. 300cm2

C. 450cm2

D. 600cm2

Câu 13: Phân số như thế nào lớn nhất trong những phân số dưới đây?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 14: Giá trị của

*
thỏa mãn nhu cầu
*
là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*


Câu 15: Diện tích hình bình hành tất cả độ cao 3dm cùng độ dài đáy 15cm là:

A. 45cm2

B. 450cm2

C. 450dm2

D. 45dm2

Để xem trọn bộ đề ôn tập htrần lớp 4 lên lớp 5 môn Toán thù, mời tải tư liệu về!

------------------------

Ngoài Sở đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 bên trên, những em học viên lớp 4 còn có thể bài viết liên quan các đề tân oán lớp 4, giải toán thù lớp 4 nhưng mà evolutsionataizmama.com vẫn biên soạn cùng đăng thiết lập. Hy vọng với đông đảo tư liệu này, các em học sinh đang học tập tốt môn Toán lớp 4 rộng.


Chia sẻ bởi: Khang Anh
Download
Mời chúng ta tiến công giá!
Lượt tải: 1.024 Lượt xem: 5.126 Dung lượng: 262,3 KB
Liên kết tải về

Xem thêm:

Link Download thiết yếu thức:

Bài ôn tập htrần lớp 4 lên lớp 5 môn Toán thù Download Xem
Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Chủ đề liên quan
Mới tốt nhất vào tuần
Bản quyền ©2022 evolutsionataizmama.com