Bài tập ôn tập chương 1 toán 6

-

evolutsionataizmama.com xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Bài tập: Ôn tập chương 1 Tập hợp các số tự nhiên bao gồm bài tập tự luận, bài tập trắc nghiệm được xây dựng dựa trên kiến thức trọng tâm sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Nhằm giúp học sinh lớp 6 củng cố và rèn luyện kỹ năng tính toán, khả năng tư duy với các dạng bài tập mới nhất. Tham gia làm bài test để làm quen với các dạng toán Chương 1: Tập hợp các số tự nhiên

Bài tập chương 1: Tập hợp các số tự nhiên

Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Tập hợp các chữ cái trong cụm từ "KIÊN GIANG" là:

A. {K; I; E; N; G; I; A; N; G}B. {K; I; E; N; G; A; N}
C. {K; I; E; N; G; I; A; G}D. {K; I; E; N; G; A}

Bài 2: Giá trị của chữ số 6 trong số 165 721 là:

A. 60 000B. 6 000
C. 600D. 600 000

Bài 3: Cho số tự nhiên

*
Ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần là:

A. 
*
B. 
*
C. 
*
D. 
*

Bài 4: Cho tập hợp

*
B. 
*
C. 
*
D. 
*

Bài tập tự luận

Bài 1:

1) Gọi B là tập hợp các số tự nhiên chẵn, lớn hơn 2 nhưng không lớn hơn 12.

Bạn đang xem: Bài tập ôn tập chương 1 toán 6

a. Mô tả tập hợp B bằng hai cách.

b. Biểu diễn các phần tử của B trên cùng một tia số.

2) Tìm các số tự nhiên chẵn có ba chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 4.

Xem thêm:

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

*

Bài 3: Tìm tích, thương và số dư (nếu có):

a) 114 231 . 5 134

b) 34 560 : 256

c) 2564 : 24

Bài 4: Một đội tình nguyện có 450 tình nguyện viên tham gia chiếc dịch trồng cây gây rừng. Đoàn tình nguyện cần thuê ít nhất bao nhiêu xe ô tô 35 chỗ ngồi để đủ chỗ cho tất cả tình nguyện viên?

Bài 5: Một cửa hàng bán 260kg gạo, buổi sáng bán được một nửa số gạo ban đầu, buổi chiều bán số gạo bằng một nửa số gạo buổi sáng.

a) Số gạo còn lại của cửa hàng là bao nhiêu?


b) Số tiền thu được của cửa hàng ngày hôm đó là bao nhiêu? Biết giá bán 25000đồng/1kg gạo

c) Cho biết giá nhập gạo là 22 000 đồng/1kg gạo. Tính số tiền lãi mà cửa hàng thu được.

Đáp án bài tập trắc nghiệm

1 - D2 - A3 - C4 - B5 - A

Đáp án bài tập tự luận

Bài 1:

1) Gọi B là tập hợp các số tự nhiên chẵn, lớn hơn 2 nhưng không lớn hơn 12.

a. Cách 1: Liệt kê các phần tử của tập hợp: B = {4; 6; 8; 10; 12}

Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng: B = { | x chẵn và 2 (Còn tiếp)

Mời quý thầy cô và bạn đọc tải tài liệu tham khảo đầy đủ!

-----------------------------------------------

Bài tập Toán 6 Ôn tập chương 1 Sách kết nối tri thức với cuộc sống có đáp án được trình bày dưới dạng bài tập trực tuyến nên các em học sinh có thể trực tiếp vào làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Bài tập có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu cách làm bài hơn.