Bài tập kết hợp thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn lớp 6

-

Thì Hiện tại tiếp nối là một trong trong những thì cơ bản với phổ biến tuyệt nhất trong ngữ pháp tiếng Anh. Tuy nhiên có rất nhiều các bạn dù đã được học qua về cấu trúc với giải pháp thực hiện của loại thì này tuy thế vẫn không thực hiện được trọn vẹn thành thạo. Hiểu được khó khăn đó, TOPICA Native vẫn tổng thích hợp đều bài bác tập thì Lúc Này tiếp diễn (present continuous) có câu trả lời để bạn có thể nâng cấp chuyên môn giờ Anh của mình một giải pháp nhanh hao tốt nhất.

Bạn đang xem: Bài tập kết hợp thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn lớp 6

quý khách đang xem: Những bài tập phối hợp thì hiện tại đối kháng và ngày nay tiếp nối lớp 6

Lý ttiết thì hiện tại tiếp diễn (present continuous)12 thì vào giờ Anh tổng phù hợp con kiến thức

Trong nội dung bài viết này, TOPICA Native sầu sẽ hỗ trợ mang lại chúng ta rất nhiều những dạng bài bác tập giờ Anh thì hiện nay tiếp tục nhiều chủng loại nhưng mà cũng hết sức dễ dàng và đơn giản để những chúng ta có thể mỗi bước chinh phục được thì Bây Giờ tiếp tục. Hãy nỗ lực kết thúc hết phần nhiều bài bác tập tiếp sau đây nhé! Chắc chắn giả dụ rất có thể cách xử lý bọn chúng một biện pháp nhanh chóng thì trình độ giờ Anh của bạn sẽ tương đối lên tương đối nhiều đấy.

1. Tóm tắt triết lý về thì hiện tại tiếp nối (Present Continuous Tense)

1.1. Cấu trúc thì bây chừ tiếp nối Tiếng Anh

Câu khẳng định
Câu tủ địnhCâu nghi vấnCâu hỏi Wh-question
S + be (am/ is/ are) + V-ing + (O)

Ví dụ:

Hes thinking about leaving his job.

Theyre considering making an appealagainst the judgment.

S + be-not + V-ing + (O)

Ví dụ:

Im not looking. My eyes are closed tightly.

They arent arriving until Tuesday.

Am/ Is/ Are + S + Ving?

Yes, S +am/is/are.

No, S+ am/is/are+not.

Ví dụ: Are you doing your homework?

(Từ nhằm hỏi) + Be + S + V-ing + (O)?

Ví dụ:

Who is Kate talking to lớn on the phone?

Isnt he coming to the dinner?

1.2. Cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

Diễn tả một hành vi đã ra mắt trên thời gian nói.

VD: I am watching TV now. (Tôi vẫn coi truyền hình bây giờ)

Diễn tả một hành vi nói tầm thường đã diễn ra và không xong xuôi, tuy vậy không duy nhất thiết yêu cầu thực thụ ra mắt ngay trong khi nói.

VD: Anmãng cầu is finding a job. (Anna sẽ kiếm tìm tìm một công việc)

Diễn tả một hành vi chắc chắn vẫn xẩy ra trong tương lai sát.

VD: He is going to Ha Noi tomorrow. (Anh ấy sẽ cho tới TP Hà Nội vào trong ngày mai)

Diễn tả một hành động liên tục lặp đi tái diễn, hay được sử dụng với mục đích phàn nàn về hành vi khiến tín đồ nói tức giận và bực mình.

VD: She is always turning music up too loud. (Cô ấy cơ hội nào cũng bật nhạc thừa to)

Diễn tả một sự việc vẫn thay đổi, cải cách và phát triển lập cập.

VD: Your English is significantly improving. (Tiếng Anh của công ty đang được nâng cấp đáng ghê ngạc)

1.3. Dấu hiệu phân biệt thì hiện giờ tiếp diễn


*

Những bài tập thì hiện thời tiếp diễn

Một số tín hiệu phân biệt thì bây giờ tiếp nối thông dụng nhỏng sau:

Trạng từ chỉ thời gianNow: Bây giờRight now: Ngay bây giờAt the moment: Lúc nàyAt present: Hiện tạiAt + tiếng gắng thể: Lúc giờMột số hễ từLook! : Nhìn kìa!Listen! : Hãy nghe này!)Keep silent! : Hãy yên ổn lặng!Watch out! : Hãy coi chừng

2. Những lưu ý khi có tác dụng bài tập thì hiện nay tiếp diễn

Khi ngừng bài bác tập hiện giờ tiếp nối, họ bắt buộc chú ý 3 lỗi cơ bản sau:

2.1. Lỗi quên tobe/ V_ing

Nếu đang học qua ngữ pháp tiếng Anh về thì hiện giờ tiếp diễn, chắc chắn rằng các bạn rất nhiều biết vào câu cần phải cótobe + V_ing. Tuy nhiên định hướng thỉnh thoảng không song song cùng với thực hành.

Trong quá trình áp dụng làm cho bài tập thì ngày nay tiếp diễn, bọn họ vẫn hay quên hễ từ bỏ tobe hoặc quên đuôi _ing sau hễ từ. Đây là lỗi liên tục gặp duy nhất trong bài xích, không chỉ riêng với bài xích tập thì hiện thời tiếp nối cơ mà vớinhững thì tiếp diễnnói bình thường. Các bạn nên crúc ý!

2.2. Nhầm lần thì hiện tại tiếp nối cùng thì hiện nay đơn

trong những giải pháp dùng của thì bây giờ tiếp tục sẽ là biểu đạt hành vi lạ không bình thường vào khi chúng ta đã quen làm một bài toán nào đó.

I alwaysplaytennis in the morning, but today Im playingvolleyball instead.

IhaveMaths on Tuesdays, but Im havingScience on Tuesday this week..

(Tôi học tập toán thù vào những đồ vật bố tuy thế thứ tía tuần này tôi học tập môn khoa học)

2.3. Nhầm lẫn thì hiện thời tiếp diễn cùng với thì tương lai đơn

Cách sử dụng khác nữa của thìngày nay tiếp diễnlà diễn tả hành động đang xảy ra về sau nhưngđầu tư và dự tính sẵn. Trong khi ấy thìtương lai đơnđược sử dụng miêu tả hành vi sau này nhưngkhông tồn tại chủ ý sẵn.

Im going khổng lồ the zoo with my cousins on Thursday.

Oh! Someone is knocking the door, Ill open it.

Xem thêm: Tải Thuật Lại Đoạn Trích Mã Giám Sinh Mua Kiều, Please Wait

3. Video lí giải tất tần tật về thì hiện thời tiếp diễn

4. Những bài tập thì bây chừ tiếp tục có đáp án

4.1. các bài tập luyện thì bây giờ tiếp diễn cơ bản

TOPICA Native đã tổng hợp các bài bác tập thì hiện tại tiếp tục lớp 6 với những lớp để tất cả các bạn gần như có thể làm!

Bài 1. Viết dạng -ing của các cồn từ bên dưới đây

VD: go going

takedriveseeagreeopenenterhappentryplayworkspeakgettravelliewinBài 2. Nối câu sống cột bên trái cùng với cột mặt bắt buộc sao để cho đúng theo lý
1. Please turn down the volume.

2. Do you have something khổng lồ eat?

3. My family dont have anywhere lớn live right now.

4. I have sầu khổng lồ come trang chủ now.

5. John doesnt collect books anymore.

6. I go lớn the gym three times a week.

7. lt isnt true what they said.

8. Im afraid I dont bring the raincoat.

a. lts getting very late.

b. Theyre lying.

c. lts starting to lớn rain.

d. Hes trying lớn sell it.

e. My children are getting hungry.

f. Shes trying khổng lồ sleep.

g. Were looking for an affordable house.

h. I am losing fat.

Bài 3. Hoàn thành các câu sau sử dụng động tự vào ngoặc phân chia làm việc thì hiện giờ tiếp diễn My grandfather __________________ (buy) some fruits at the supermarket. Hannah __________________ (not study) French in the library. Shes at home with her classmates. __________________ (she, run) in the park? My dog __________________ (eat) now. What __________________ (you, wait) for? Their students __________________ (not try) hard enough in the competition. All of Jacks friends __________________ (have) fun at the concert right now. My children __________________ (travel) around Asia now. My little brother __________________ (drink) milk. Listen! Our teacher __________________ (speak).Bài 4. Khoanh tròn vào câu vấn đáp đúng Where his wife (be)?a. am b. is c. are d. be Jack (wear) ..suit today.a. is wearing b. are wearingc. am wearing d. wears The weather (get) ..warm this season.a. gets b. are gettingc. is getting d. are gets My kids (be). downstairs now. They (play) ..chess.a. am/ am playing b. is/is playingc. are/are playing d. be/ being Look! The train (come)a. are coming b. is comingc. are coming d. is coming Alex always (borrow) ..me cash & never (give).. baông chồng.a. is borrowing/ giving b. are borrowing/ givingc. borrows/ giving d. borrow/ giving While I (do).. my homework, my sister (read) .. newspapers.a. am doing/ is reading b. are doing/ is readingc. is doing/ are reading d. am doing/ are reading Why ..at me like that? What happened?a. vì chưng you look b. have you lookedc. did you look d. are you looking I.in the bathroom right now.a. am being b. was beingc. have sầu been being d. am It..late. Shall we go home?a. is getting b. getc. got d. has got -Are you ready, Belle? Yes, Ia. am coming b. comec. came d. have sầu came -Look! That guy..to break the door of your house.a. try b. triedc. is trying d. has triedBài 5. Hoàn thành các câu sau She/ wash / her hair. => It/ snow. => Jack & Rose/ sit/ on the couch. => ..It/ rain/ heavily. => Linda/ learn/ French. => My dad/ listen/ lớn the stereo. => . My friends/ smoke/ in their rooms.=> .. I/ play/ đoạn phim games. . => .. You/ watch/ movies? => .. What/ you/ think? => What/ your two kids/ do? => . It/ snow/ ? => That computer/ work? => . Jane/ write/ a novel. => . Why/ you/ cry ? => ..Bài 6. Hoàn tất những cuộc hội thoạiA: I saw Brian a few day ago.B: Oh, did you? (What/ he/ do) . these day?A: Psychology.B: (he/ enjoy) . it?A: Hi, Liz. How (you/ get/ on) . in your new job?B: Not bad. Its wasnt so good at first, but (things/ get) .. better now.Bài 7. Cho dạng đúng của đụng trường đoản cú trong ngoặcLook! The oto (go) so fast.Listen! Someone (cry) in the next room.Your brother (sit) next lớn the beautiful girl over there at present?Now they (try) khổng lồ pass the examination.Its 12 oclochồng, and my parents (cook) lunch in the kitchen.Keep silent! You (talk) so loudly.I (not stay) at trang chủ at the moment.Now she (lie) khổng lồ her mother about her bad marks.At present they (travel) lớn Thủ đô New York.He (not work) in his office now.Bài 8. Viết câu trả lời tủ định tự thắc mắc bao gồm sẵnIs your best friend eating a candy?Are you drinking water right now?Is your brother playing the guitar?Am I writing this Program with you?Are your Mom và Dad singing a song at the moment?Are you wearing your grandfathers shoes today?Are you & your neighbor riding bikes now?Are all your uncles sitting near you?