Lý thuyết và bài tập Đảo ngữ câu Điều kiện loại 1 2 3, tổng hợp câu Điều kiện nâng cao

-

Bài học trước chúng ta đang điểm qua những câu đảo ngữ thường gặp vào Tiếng Anh. Và đảo ngữ câu điều kiện là một trong số những dạng câu dễ dàng chạm mặt trong các đề thi. Cùng IIE toàn quốc tìm hiểu kĩ rộng về cấu tạo hòn đảo ngữ câu điều kiện một số loại 1 2 3 cùng tất cả hổn hợp cụ thể độc nhất vô nhị.

Bạn đang xem: Lý thuyết và bài tập Đảo ngữ câu Điều kiện loại 1 2 3, tổng hợp câu Điều kiện nâng cao

*


Article Summary

1 Đảo ngữ câu ĐK loại 12 Đảo ngữ câu điều kiện các loại 23 Đảo ngữ câu ĐK một số loại 34 Đảo ngữ câu điều kiện lếu láo hợp

Đảo ngữ câu ĐK một số loại 1

Cách dùng

Đảo ngữ câu ĐK một số loại 1 sử dụng mang lại tình huống gồm thiệt, rất có thể xảy ra sống hiện thời hoặc tương lai.

Đối cùng với câu ĐK vẫn bao gồm SHOULD sinh hoạt mệnh đề If, chúng ta đảo SHOULD lên đầu câu. Còn hầu như câu không có SHOULD, phải mượn SHOULD cũng đặt đầu câu để đảo ngữ.

Cấu trúc đảo ngữ

SHOULD + S + V-infinitive sầu, S + will + V-infinitive

Ví dụ: If you should go, I will piông xã you up at the corner of the street. (Nếu các bạn đi, tôi sẽ đến đón bạn ở góc cạnh đường)

Đây là câu điều kiện gồm “should” vào mệnh đề If. khi đảo ngữ câu ĐK này, chúng ta được câu: Should you go, I will piông chồng you up at the corner of the street.

Ví dụ: If he studies hard, he will pass the exam. (Nếu anh ấy học hành cần mẫn, anh ấy sẽ đậu kì thi)

Câu điều kiện này không tồn tại “should”, ta vẫn hòn đảo ngữ câu điều kiện cùng với cấu trúc giống hệt như câu có “should”:

Should he study hard, he will pass the exam.

Đảo ngữ câu ĐK loại 2

Cách dùng

Đảo ngữ câu ĐK loại 2 dùng để làm mô tả tình huống không tồn tại thiệt, chẳng thể xảy ra ở hiện thời.

Đối với câu có WERE trong mệnh đề If, ta chỉ việc gửi WERE lên đầu câu, phía đằng sau giữ nguyên.

Cấu trúc hòn đảo ngữ

WERE + S + (not) + O, S + would/might/could + V-infinitive

Ví dụ: If I were you, I would apply for that company. (Nếu tôi là chúng ta, tôi sẽ ứng tuyển chọn vào công ty đó)

Đảo ngữ câu điều kiện trên vẫn thành: Were I you, I would apply for that company.

Đối cùng với câu không có WERE trong mệnh đề If, ta mượn WERE đặt đầu câu để hòn đảo ngữ và sử dụng to-V.

Cấu trúc: WERE + S + (not) + lớn V-infinitive, S + would/might/could + V-infinitive

Ví dụ: If my husb& stayed at trang chính, he could help me khổng lồ take care of the child. (Nếu chồng tôi ở trong nhà, anh ấy có thể giúp tôi chăm lo đứa trẻ)

Khi đảo ngữ câu ĐK này ta sẽ có được câu: Were my husband lớn stay at home, he could help me lớn take care of the child.

Lưu ý: WERE thực hiện cho tất cả đại từ bỏ nhân xưng trong câu ĐK các loại 2.

*

Đảo ngữ câu ĐK nhiều loại 3

Cách dùng

Đảo ngữ câu điều kiện một số loại 3 áp dụng lúc mô tả tình huống trái cùng với sự thật trong vượt khứ.

Chúng ta chỉ bài toán đảo trợ đụng từ của thì vượt khđọng hoàn thành sống mệnh đề If lên đầu câu để được câu hòn đảo ngữ điều kiện một số loại 3.

Cấu trúc đảo ngữ

HAD + S + (not) + past participle + O, S + would/might/could + have sầu + past participle

Ví dụ: If you hadn’t helped me with my studying, I wouldn’t have sầu got high scores. (Nếu chúng ta ko giúp sức tôi trong câu hỏi học tập, tôi sẽ không có được điểm trên cao nlỗi vậy)

khi gửi thành câu hòn đảo ngữ sẽ là: Had you not helped me with my studying, I wouldn’t have got high scores.

Đảo ngữ câu điều kiện lếu láo hợp

Cách dùng

Đảo ngữ câu điều kiện một số loại tất cả hổn hợp sử dụng Khi diễn tả sự nuối tiếc nuối về 1 hành động vào vượt khứ, mà lại kết quả còn tác động mang lại hiện tại tại.

Để đảo ngữ, chúng ta chỉ hòn đảo ngữ mệnh đề If như là câu ĐK một số loại 3, vế sau giống câu điều kiện loại 2.

Cấu trúc hòn đảo ngữ

HAD + S + (not) + past participle + O, S + would/might/could + V-infinitive

Ví dụ: If I had studied harder for this demo, I wouldn’t be dissappointed now. (Nếu tôi vẫn học tập siêng năng hơn đến bài khám nghiệm này thì hiện thời tôi ko bế tắc như vậy)

lúc hòn đảo ngữ ta gồm câu: Had I studied harder for this test, I wouldn’t be dissappointed now.

Lưu ý Khi đảo ngữ câu điều kiện

Nếu mệnh đề If nghỉ ngơi dạng tủ định, ta thêm NOT sau công ty từ.

Ví dụ: If you don’t believe me, ask receptionist over there. (Nếu các bạn thiếu tín nhiệm tôi, hãy hỏi tiếp tân đằng kia kìa)

Khi đảo ngữ câu ĐK này ta được: Should you NOT believe me, ask receptionist over there.

Câu ĐK một số loại 3 sệt biệt: If it hadn’t been for + N (trường hợp chưa phải vì).

Xem thêm:

Chuyển thành câu đảo ngữ: Had it not been for….

Ví dụ: If it hadn’t been for the rain, we would have had a picnic. (Nếu ko bởi trận mưa thì công ty chúng tôi vẫn có một bữa cắm trại)

Chuyển thành câu hòn đảo ngữ: Had it not been for the rain, we would have had a picnic.

*

✔️ Not only but aslo

✔️ Cấu trúc not until

các bài luyện tập về hòn đảo ngữ câu điều kiện

các bài luyện tập 1: Chuyển thành dạng câu đảo ngữ

1) If I were your mother, I would insist you learn harder.

……………………………………………………………

2) If our leader calls, let me know immediately.

……………………………………………………………

3) If I were a millionare, I would buy that modern villa.

……………………………………………………………

4) If you had known my boss, you would have thought he was talented.

…………………………………………………………….

5) If it hadn’t been for the thief, I wouldn’t have sầu bought new Smartphone phone.

…………………………………………………………….

Những bài tập 2: Chọn đáp án đúng

1) ………Susan isn’t too lazy, she will get high scores.

A. If B. Should C. Were D. Had

2) ………he stronger, he could lift the shelves.

A. Should B. If C. Were D. Had

3) Were I………Russian, I could read a Russian poem.

A. learning B. lớn learn C. learned D. am learning

4) ………..Mike, I might not have known you.

A. Had it not for B. Had it no been for C. Had not it been for D. Had it not been for

5) ………………….., you would have achieved your target.

A. Had you listened to my advice

B. Were you listen lớn my advice

C. If you listen to my advice

D. If you listened lớn my advice

Đáp án:

Bài tập 1:

1) Were I your mother, I would insist you learn harder.

2) Should our leader hotline, let me know immediately.

3) Were I a millionare, I would buy that modern villa.

4) Had you known my trùm, you would have thought he was talented.

5) Had it not been for the thief, I wouldn’t have bought new di động phone.

các bài luyện tập 2:

1) A 2) C 3) B 4) D 5) A

Đảo ngữ câu điều kiện 1 2 3 tất cả hổn hợp không quá cực nhọc yêu cầu không các bạn? Tuy gồm một vài điểm cần chú ý nhưng lại nhìn toàn diện chỉ cần dành riêng khoảng 10 phút để thuộc ôn lại định hướng thì chúng ta sẽ không gặp mặt khó khăn cùng với công ty điểm ngữ pháp này. Đừng quên thường xuyên ôn tập kết cấu đảo ngữ câu ĐK nha chúng ta.