Bài 2 tỉ số lượng giác của góc nhọn

-
Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 71 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời thắc mắc Bài 2 trang 71 SGK Toán 9 Tập 1. Xét tam giác ABC vuông tại A

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 3 Bài 2 trang 74 SGK Tân oán 9 Tập 1

Giải Trả lời thắc mắc Bài 2 trang 74 SGK Tân oán 9 Tập 1. Hãy nêu bí quyết dựng góc nhọn

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời thắc mắc 4 Bài 2 trang 74 SGK Tân oán 9 Tập 1. Cho hình 19, hãy cho thấy thêm toàn bô đo...

Bạn đang xem: Bài 2 tỉ số lượng giác của góc nhọn

Xem giải thuật


Bài 11 trang 76 sgk Toán thù 9 - tập 1

Tính các tỷ số lượng giác của góc B, từ bỏ kia suy ra những tỷ con số giác của góc A.

Xem giải thuật


Bài 12 trang 76 sgk Tân oán 9 - tập 1

Giải bài bác 12 trang 76 SGK Tân oán 9 tập 1. Hãy viết các tỉ con số giác sau thành tỉ con số giác của những góc nhỏ dại...

Xem thêm:

Xem giải mã


Bài 13 trang 77 sgk Tân oán 9 - tập 1

Giải bài xích 13 trang 77 SGK Toán 9 tập 1. Dựng góc α biết:

Xem lời giải


Bài 14 trang 77 sgk Tân oán 9 - tập 1

Sử dụng quan niệm tỉ số các lượng giác của một góc nhọn nhằm chứng tỏ...

Xem giải mã


Bài 15 trang 77 sgk Toán thù 9 - tập 1

Giải bài 15 trang 77 SGK Toán 9 tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A, hãy tính những tỷ con số giác của góc C

Xem giải mã


Bài 16 trang 77 sgk Tân oán 9 - tập 1

Giải bài bác 16 trang 77 SGK Toán 9 tập 1. Cho tam giác vuông có một góc, cạnh huyền...

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Cmùi hương 1 - Hình học 9

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương thơm 1 - Hình học 9

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương thơm 1 - Hình học tập 9

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương thơm 1 - Hình học tập 9

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Cmùi hương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương thơm 1 - Hình học 9

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 9

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương thơm 1 - Hình học 9

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút ít - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề bình chọn 15 phút ít - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 9

Xem giải thuật


>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 10 kết nối học thức, chân ttách sáng chế, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
*
*

Liên hệ | Chính sách

*

*

Đăng ký kết nhằm dìm lời giải giỏi và tài liệu miễn phí

Cho phnghiền loigiaigiỏi.com gửi các thông tin mang lại các bạn để nhận ra các lời giải tuyệt cũng như tài liệu miễn mức giá.