Unit 1 sgk tiếng anh 9

-

Tài liệu bao gồm đầy đủ giáo án bài học Unit 1 lớp 9 A visit from a pen pal của mônTiếng Anh 9 hỗ trợ cho quý thầy cô có rất nhiều sự gạn lọc Lúc chuẩn bị giáo án đến máu học. Với phần nhiều giáo án được tuyển chọn chọn, câu chữ theo công tác học tập đã có được phân pân hận, bề ngoài trình bày ví dụ, sẽ giúp thầy cô góp học viên biết phương pháp ra mắt với về đất nước hình chữ S cho tất cả những người khác, đặc là thủ đô hà nội cùng một vài địa điểm lừng danh trên Hà Thành. Hy vọng rằng đa số giáo án này để giúp đỡ thầy cô tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn trong vấn đề chuẩn bị giáo án.

Bạn đang xem: Unit 1 sgk tiếng anh 9

Quý khách hàng vẫn xem: Giáo án tiếng anh 9 unit 1Quý Khách sẽ xem: Giáo án giờ anh 9 unit 1

YOMEDIA/Chủ đề:
*

LưuNội dung Text: Giáo án Tiếng Anh 9 Unit 1: A visit from a pen pal

Giáo án Tiếng Anh 9

UNIT 1 : A VISIT FROM A PEN PAL

LESSON 1 : GETTING STARTED AND LISTEN AND READ (P.. 6 – 7)

I. OBJECTIVES :

By the kết thúc of the lesson, Ss will make new topic: introducing with a pen pal about Viet Nam . Especially in Ha Noi & some famous places in Ha Noi.

II. LANGUAGE CONTENTS :

Grammar: - The past simple ( review)

Vocabulary : - correspond (v) - be impressed by (v) - mosque (n) - depkết thúc on (v) - pray ( - keep in touch (v) - friendliness (n) - Mausoleum (n)

III. TEACHNIQUES: Networks, True/ false statements , matching . . .

IV. TEACHING AIDS: Books, pictures, poster. . .

V. PROCEDURE:

T’s & Ss’ activities

Contents

Time

- T asks Ss “ If you have a pen pal comes khổng lồ Hà Nội, where will you take her/hyên to lớn go? “

- Ss can use English or toàn nước khổng lồ answer.

- T will give some famous places after Ss answer.

- Ss take note.

- T says “Imagine that a foreign pen pal is coming khổng lồ stay with you for a week. What activities would you lượt thích lớn bởi vì during the visit? The pictures in the book may help you.”

- Ss look the pictures và give sầu the name of pictures.

- T asks Ss some questions:

- Ss answer freely.

- T introduces the nội dung of new lesson “Lan has the pen pal & this is the first time this frikết thúc has come lớn TP Hà Nội. You listen to lớn the text & find new words”.

- T gives new words on the board và Ss guess meaning of new words

- T reads new words twice, Ss listen và repeat.

- T checks new words by playing “Rut out and rethành viên “

- Ss take note.

- T explains the grammar.

- Ss take note

- T gives some sentences on the board và Ss guess the nội dung of lesson.

- Then Ss listen khổng lồ the tape twice & Ss read the text before the class (individually.)

- T gives Ss listen to lớn the text again, và choose the correct option.

- Some Ss give the answer on the board.

Xem thêm: Sinh Năm 94 Năm Nay Bao Nhiêu Tuổi, Năm Nay Bao Nhiêu Tuổi

- T corrects và Ss take note

- Ss work in group to vì exercise, và some groups give the key on the board.

- T corrects

- Ss take note

* Answer

1.f 4. e 7.g

2.h 5.b 8. i

3.a 6. c

- T gives the homework.

- Ss take note.

I .WARM UP :

NETWORKS

- HN Opera House : bên hát lớn

- Sài Gòn Mausoleum: lăng chủ tịch HCM

- Temple of Literature: vnạp năng lượng miếu

- Museum of History: bảo tàng lịch sử

- One Pillar Pagoda: ca tòng một cột

1.GETTING STARTED

TempleLiterature templeDong xuan MarketMuseumHistorical palace

* Chatting:

- Do you have sầu any pen pal?

- Where does she/ he from ?

- Have you met him/her?

- If she/ he visits TN, what will you introduce him/her?

II. PRESENTATION :

2. LISTEN AND READ

* New words :

- Correspond (v):(change by letter):liên lạc qua tlỗi tín

- Be impressed by. . . : (v) ( translate) ấn tượng bởi vì...

- Friendliness ( n): ( translate) sự thân thiện

- Mausoleum ( n): ( picture) lăng mộ

- Mosque (n): ( picture) nhà thời thánh hồi giáo

- Pray (v) (action) : cầu nguyện

- Peaceful atmosphere (n): fresh air

- Keep in touch: ( translate ) giữ lại liên lạc

*The grammar: + Used khổng lồ + V- inf : đã có lần làm việc gì rồi vào QK tuy vậy không hề ngơi nghỉ bây chừ nữa.

* EX : Lan used khổng lồ walk past the mosque on the way khổng lồ her primary school.

* GUESSING GAME :

TRUE/ FALSE STATEMENTS

1. Lan’s pen pal comes from Malay.

2. Kuala Lumpur is a small city.

3.The girls visited Hang Luoc street on Monday.

4.They will write letter khổng lồ each other again.

3. PRACTICE :

* Choose the correct option khổng lồ complete the sentences

Answer

1.C 2.B 3.D 4.B

*Answer ( guessing )

1. T 2. F 3. F 4. T

4. PRODUCTION :

* Matching

1.Hoan kiem lake a.Q.truong Ba Dinh

2.HCM’s stilt house b. Nha hat lon

3.Ba Dinch square c. Ho Tay

4.One Pillar Pagoda d. Chua mot cot

5.Hà Nội Opera House e. Ho hoan kiem

6.West lake f. Van mieu

7.Temple of Literature g. Nha san BH

8.HCM Mausoleum h. Lang HCM

5. HOMEWORK :

- Learn new words & model sentence by heart

- Read the text many times.

- Supply the correct verbs :

1/ I used ( visit ) Da lat with my family.

2/ She is used to lớn ( get) up early.

3/ They used lớn ( watch) this film.

- Prepare Unit1:Lesson 2 SPEAK+LISTEN

5’

5’

5’

5’

10’

10’

5’

Trên đây là trích dẫn một trong những phần nội dung giáo án Tiếng AnhUnit 1 Lớp 9: A visit from pen pal, để thấy trọn bộ giáo án này quý thầy cô vui vẻ đăng nhập website evolutsionataizmama.com cùng download về laptop.