Andehit có làm mất màu nước brom không

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Nhận xét như thế nào sau đó là đúng?

A. Anđehit cùng xeton các làm mất màu nước brọm.Quý khách hàng sẽ xem: Andehit có làm mất đi màu nước brom không

B. Anđehit cùng xeton đều ko làm mất đi màu nước brom.

Bạn đang xem: Andehit có làm mất màu nước brom không

C. Xeton làm mất màu nước brom còn anđehit thì ko.

D. Anđehit làm mất đi thuốc nước brom còn xeton thì ko.


*

Trong những nhận xét sau đây, nhận xét làm sao sai trái ?

A. Tất cả những anđehit no, đơn chức, mạch hsống đều sở hữu các đồng phân thuộc chức xeton và chức ancol.

B. Tất cả các xeton no 1-1 chức, mạch hlàm việc đều phải sở hữu những đồng phân thuộc chức anđehit với chức ancol.

C. Tất cả các ancol đơn chức, mạch hsống có một liên kết đôi đều có các đồng phân thuộc chức anđehit và chức xeton.

D. Tất cả các ancol đối chọi chức, mach vòng no đều có những đồng phân nằm trong chức anđehit cùng chức xeton.

Cho hàng chất sau: butađien, anilin, anđehit axetic, toluen, penrã, axit metacrylic và stiren. Số chất trong dãy làm mất đi thuốc nước brom là

A. 7

B. 6

C. 4

D.5

Cho dãy chất sau: butađien, anilin, anđehit axetic, toluen, penrã, axit metacrylic cùng stiren. Số chất trong dãy làm mất màu nước brom là

A. 7

B. 6

C. 4

D. 5

Một chất X gồm CTPT là C 4 H 8 O . X làm mất đi thuốc nước brom, tác dụng cùng với Na. Sản phẩm lão hóa X vì chưng CuO không hẳn là anđehit. Vậy X là

A. but-3-en-1-ol.

B.but-3-en-2-ol.

D.

Xem thêm: Hết Giả Gái, Duy Khánh Zhou Zhou Sinh Năm Bao Nhiêu, Diễn Viên Duy Khánh Zhou Zhou

toàn bộ rất nhiều sai

Cho các mệnh đề sau:

(1) cả anđehit, xeton cùng axit cacboxylic phần đông cất đội cacbonyl > C = O

(2) axit cacboxylic không tồn tại team cacbonyl chỉ bao gồm đội cacboxyl - COOH

(3) cả anđehit, xeton và axit cacboxylic rất nhiều là dẫn xuất của hiđrocacbon;

(4) cả anđehit cùng xeton và axit cacboxylic các có thể tất cả gốc hiđrocacbon no, ko no hoặc thơm;

(5) khử anđehit chiếm được xeton hoặc axit cacboxylic;

(6) nhóm cacbonyl > C = O nhất thiết phải sống đầu mạch cacbon đối với anđehit với thân mạch cacbon đối với xeton.

Các mệnh đề đúng là

A. 1, 3, 4, 6

B.1, 2, 4

C. 1, 2, 4, 6

D.1, 3, 6

Lớp 11 Hóa học 1 0

Cho hàng những chất: metan, axetilen, benzen, phenol, anilin, axit acrylic, anđehit axetic. Số chất vào dãy có khả năng làm mất màu nước brom là

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

Lớp 11 Hóa học 1 0

Cho hàng các chất: merã, axetilen, benzen, phenol, anilin, axit acrylic, anđehit axetic. Số chất vào dãy có chức năng làm mất đi thuốc nước brom là

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

Lớp 11 Hóa học 1 0

Cho dãy các chất: merã, axetilen, benzen, phenol, anilin, axit acrylic, anđehit axetic. Số chất trong dãy có chức năng làm mất màu nước brom là

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

Lớp 11 Hóa học 1 0

Cho những chất: ancol etylic; anđehit axetic; etilen; stiren; axit axetic; etyl axetat, anđehit acrylic. Số chất làm mất màu sắc dung dịch nước brôm là:

A. 4

B.3

C. 2

D.5

Lớp 11 Hóa học 1 0

Khoá học tập bên trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học tập bên trên Online Math (olm.vn)