Hợp Âm ai nói với em nếu anh là lính, lời bài hát ai nói với em (minh kỳ & huy cường)

-
Ai nói với em ví như anh là línhKhông biết nói yêu thương mỗi một khi ngay gần emAi nói với em tình mình dang dởVì đời bộ đội nhiều gian khổYêu bỏ ra đến lòng mong chờAi nói cùng với em lính không sầu nhớKhông có trái tim mê mệt mộng mơAi nói với em tình bạn bộ đội trẻNồng nàn tuy vậy các dâu bểKhông như cung đàn lời thơBa lô ráng người tình thương dấuĐêm đêm riêng rẽ mình ở gối đầuAnh thấy nhớ em, anh thấy mến emƯớc mơ anh là ttránh cao Đón trăng nhuộm màu sắc làn tóc thương yêuLúc bộ đội sẽ yêu thương bướm ghen tình thắmMuôn kiếp vẫn yêu nói đưa ra nngây ngô nămlúc quân nhân vẫn yêu rừng tàn núi lsinh hoạt,Tình còn vững bền muôn thuởBao la như lòng biển

Bạn đang xem: Hợp Âm ai nói với em nếu anh là lính, lời bài hát ai nói với em (minh kỳ & huy cường)


Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.