Evolution Hoax

За Страницата

За някои хора еволюционната теория или дарвинизма имат единствено научно значение, с привидно никакво пряко участие във всекидневния им живот. Това, разбира се, е едно общо недоразумение. Еволюционната теория далеч не е само тема в сферата на биологията, тя формира основата на една измамлива философия, която е повлияла на огромен брой хора: Материализъм.

Материалистическата философия, която приема съществуването единствено на материята и предполага, че човека е “една материална маса”, отстоява позицията, че той не е нищо повече от едно животно, “противоречи” на единственото правило за неговото съществувание. Въпреки че е пропагандирана като съвременна философия, основаваща се на науката, в действителност материализма е една древна догма без никаква научна основа. Възникнала в древна Гърция, догмата била преоткрита от живялите през 18ти век философи атеисти. По-късно, през 19ти век, тя била внедрена в някои научни дисциплини от мислители като Карл Маркс, Чарлс Дарвин и Сигмънд Фроид. 

Във всяка идеология, която възприема различията между хората като “причина за конфликт”, могат да бъдат открити следите на тази философия, която трябва да даде доста отговори що се отнася до предизвиканите през последните два века бедствия от човека.

Еволюционната теория, или с други думи казано дарвинизма, идва точно навреме като завършва пъзела. Тя измисля мита, че материализма е научна идея. Ето защо Карл Маркс, основателят на комунизма и диалектическия материализъм, пише, че дарвинизма “съдържа основите на реалната история” на неговите възгледи. 

Тези основи обаче изгниват. Съвременните научни открития разкриват отново и отново, че всеобщото вярване, свързващо дарвинизма с науката, е погрешно. Научни доказателства отхвърлят изцяло дарвинизма и разкриват, че началото на нашето съществувание не е еволюцията, а интелектуален дизайн, т.е. сътворение. Бог е сътворил вселената, всички живи същества и човека.

Този сайт е подготвен, за да съобщи този факт на хората. 
Надяваме се “Еволюционната измама” да продължи още дълго време своя принос за отхвърлянето на материалистическата-дарвинистка догма, която заблуждава хората още от 19ти век. Книгата ще припомня на хората съдбоносните факти от нашия живот, като например как сме се появили на този свят и какви са ни задълженията към нашия Творец. 

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top